Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

Đăng ngày 12/17/2017 3:49:37 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Chia sẽ bởi: Tuấn Nông Văn | Lần tải: 24 | Lần xem: 20 | Page: 5 | Kích thước: 1.66 M | Loại file: ppt
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 1
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 2
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 3
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 4
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền, Tập đọc 5. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-16-thay-thuoc-nhu-me-hien.d6ux0q.html

Nội dung

Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2017
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Luyện đọc
Từ ngữ
Hải Thượng Lãn Ông
thuyền chài
mụn mủ
nồng nặc
Hải Thượng Lãn Ông
(1720-1791): tên thật là Lê Hữu Trác, thầy thuốc nổi tiếng của nước ta thời xưa.
Danh lợi
: địa vị và quyền lợi cá nhân
Nôi dung
Bài văn ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng
Của Hải Thượng Lãn ông