Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - tap doc lop 5 tuan 16bai thay thuoc nhu me hien ppt

  • 22/12/2015 02:52:07
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 1.57 M, số trang : 30 ,tên tap doc lop 5 tuan 16bai thay thuoc nhu me hien ppt

Slides

Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền slide 1
Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền slide 2
Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền slide 3
Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền slide 4
Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền slide 5

Chi tiết

10
10
10
LỚP 5C CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
TẬP ĐỌC
LỚP 5
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 Tập đọc:(Tiết 31)
Kiểm tra bài cũ :
Về ngôi nhà đang xây
1. Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây ?
2. Tìm những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sống động, gần gũi .
3. Nêu ý nghĩa bài thơ .
?
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)

Th? hai ngăy 10 thâng 12 nam 2012
T?p d?c:(Ti?t 31)
Th?y thu?c nhu m? hi?n
Theo Tr?n Phuong H?nh
Bài văn chia làm 3 đoạn:
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Bài văn chia làm mấy đoạn:
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Luyện đọc
Hải Thượng Lãn Ông
Nồng nặc
Mụn mủ
Thuyền chài
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Tìm hiểu bài
Hải Thượng Lãn Ông
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh

Hải Thượng Lãn Ông
Nồng nặc
Mụn mủ
Thuyền chài
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Hải Thượng Lãn Ông
Bệnh đậu
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh

Tìm hiểu bài
Câu 1: Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài.
* Lãn Ông nghe tin con của người thuyền chài bị bệnh đậu nặng, tự tìm đến thăm. Ông tận tụy chăm sóc người bệnh suốt cả tháng trời, không ngại khổ, ngại bẩn. Ông không những không lấy tiền mà còn cho họ gạo, củi.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh

-Hải Thượng Lãn Ông
-Nồng nặc
-Mụn mủ
-Thuyền chài
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
-Hải Thượng Lãn Ông
-Bệnh đậu
Đoạn 1:
Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Câu 2 :Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc chữa bệnh cho người phụ nữ?
Lãn Ông tự buộc tội mình về cái chết của người bệnh không phải do ông gây ra . Điều đó chứng tỏ ông là một thầy thuốc có lương tâm và trách nhiệm
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Luyện đọc :
Tìm hiểu bài :
- Hải Thượng Lãn Ông
- Bệnh đậu
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Theo Trần Phương Hạnh
-Hải Thượng Lãn Ông
- Nồng nặc
-Mụn mủ
-Thuyền chài
Đoạn 1: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
Đoạn 2:
Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với người phụ nữ.

Câu 3: Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?
* Ông được tiến cử vào chức ngự y nhưng đã khéo từ chối.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Luyện đọc :
Tìm hiểu bài :
- Hải Thượng Lãn Ông
- Bệnh đậu
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Theo Trần Phương Hạnh
-Hải Thượng Lãn Ông
- Nồng nặc
-Mụn mủ
-Thuyền chài
Đoạn 1: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
Đoạn 2: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với người phụ nữ.
Đoạn 3:
Nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông .
Câu 4: Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào?
“ Công danh trước mắt trôi như nước
Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương”.
* Công danh chẳng đáng coi trọng ; tấm lòng nhân nghĩa mới đáng quý, không thể đổi thay.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Luyện đọc :
Tìm hiểu bài :
- Hải Thượng Lãn Ông
- Bệnh đậu
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Nội dung:
Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.
Theo Trần Phương Hạnh
-Hải Thượng Lãn Ông
- Nồng nặc
-Mụn mủ
-Thuyền chài
Đoạn 1: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
Đoạn 2: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với người phụ nữ.
Đoạn 3: Nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông .
Luyện đọc diễn cảm
- Giọng đọc: Nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thể hiện thái độ cảm phục.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Có lần, một người thuyền chài / có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng , nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin/ bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực , cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời / và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền / mà còn cho thêm gạo, củi.
Các em học hỏi ở danh y Lãn Ông điều gì?
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Nhà lưu niệm Lê Hữu Trác
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Luyện đọc :
Tìm hiểu bài :
- Hải Thượng Lãn Ông
- Bệnh đậu
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Nội dung:
Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.
Theo Trần Phương Hạnh
-Hải Thượng Lãn Ông
- Nồng nặc
-Mụn mủ
-Thuyền chài
Đoạn 1: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
Đoạn 2: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với người phụ nữ.
Đoạn 3: Nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông .
Tiết học kết thúc
Chào các em
chúc các em học giỏi

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ