Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2015-12-22 14:52:07 Tác giả Phúc Phạm Thị Kim loại .ppt kích thước 1.57 M số trang 30
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

101010LỚP 5C CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO TẬP ĐỌCLỚP 5Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 Tập đọc:(Tiết 31)Kiểm tra bài cũ :Về ngôi nhà đang xây1. Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây ? 2. Tìm những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sống động, gần gũi .3. Nêu ý nghĩa bài thơ .?Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012Tập đọc:(Tiết 31) Th? hai ngăy 10 thâng 12 nam 2012T?p d?c:(Ti?t 31) Th?y thu?c nhu m? hi?n Theo Tr?n Phuong H?nhBài văn chia làm 3 đoạn:Thứ hai ngày 10 tháng

  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 1
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 2
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 3
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 4
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

10
10
10
LỚP 5C CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO
TẬP ĐỌC
LỚP 5
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 Tập đọc:(Tiết 31)
Kiểm tra bài cũ :
Về ngôi nhà đang xây
1. Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây ?
2. Tìm những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sống động, gần gũi .
3. Nêu ý nghĩa bài thơ .
?
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)

Th? hai ngăy 10 thâng 12 nam 2012
T?p d?c:(Ti?t 31)
Th?y thu?c nhu m? hi?n
Theo Tr?n Phuong H?nh
Bài văn chia làm 3 đoạn:
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Bài văn chia làm mấy đoạn:
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Luyện đọc
Hải Thượng Lãn Ông
Nồng nặc
Mụn mủ
Thuyền chài
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Tìm hiểu bài
Hải Thượng Lãn Ông
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh

Hải Thượng Lãn Ông
Nồng nặc
Mụn mủ
Thuyền chài
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Hải Thượng Lãn Ông
Bệnh đậu
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh

Tìm hiểu bài
Câu 1: Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài.
* Lãn Ông nghe tin con của người thuyền chài bị bệnh đậu nặng, tự tìm đến thăm. Ông tận tụy chăm sóc người bệnh suốt cả tháng trời, không ngại khổ, ngại bẩn. Ông không những không lấy tiền mà còn cho họ gạo, củi.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh

-Hải Thượng Lãn Ông
-Nồng nặc
-Mụn mủ
-Thuyền chài
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
-Hải Thượng Lãn Ông
-Bệnh đậu
Đoạn 1:
Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Câu 2 :Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc chữa bệnh cho người phụ nữ?
Lãn Ông tự buộc tội mình về cái chết của người bệnh không phải do ông gây ra . Điều đó chứng tỏ ông là một thầy thuốc có lương tâm và trách nhiệm
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Luyện đọc :
Tìm hiểu bài :
- Hải Thượng Lãn Ông
- Bệnh đậu
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Theo Trần Phương Hạnh
-Hải Thượng Lãn Ông
- Nồng nặc
-Mụn mủ
-Thuyền chài
Đoạn 1: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
Đoạn 2:
Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với người phụ nữ.

Câu 3: Vì sao có thể nói Lãn Ông là một người không màng danh lợi?
* Ông được tiến cử vào chức ngự y nhưng đã khéo từ chối.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Luyện đọc :
Tìm hiểu bài :
- Hải Thượng Lãn Ông
- Bệnh đậu
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Theo Trần Phương Hạnh
-Hải Thượng Lãn Ông
- Nồng nặc
-Mụn mủ
-Thuyền chài
Đoạn 1: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
Đoạn 2: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với người phụ nữ.
Đoạn 3:
Nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông .
Câu 4: Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào?
“ Công danh trước mắt trôi như nước
Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương”.
* Công danh chẳng đáng coi trọng ; tấm lòng nhân nghĩa mới đáng quý, không thể đổi thay.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Luyện đọc :
Tìm hiểu bài :
- Hải Thượng Lãn Ông
- Bệnh đậu
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Nội dung:
Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.
Theo Trần Phương Hạnh
-Hải Thượng Lãn Ông
- Nồng nặc
-Mụn mủ
-Thuyền chài
Đoạn 1: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
Đoạn 2: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với người phụ nữ.
Đoạn 3: Nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông .
Luyện đọc diễn cảm
- Giọng đọc: Nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thể hiện thái độ cảm phục.
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Có lần, một người thuyền chài / có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng , nhưng nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin/ bèn đến thăm. Giữa mùa hè nóng nực , cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời / và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền / mà còn cho thêm gạo, củi.
Các em học hỏi ở danh y Lãn Ông điều gì?
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012
Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Theo Trần Phương Hạnh
Nhà lưu niệm Lê Hữu Trác
Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2012 Tập đọc:(Tiết 31)
Thầy thuốc như mẹ hiền
Luyện đọc :
Tìm hiểu bài :
- Hải Thượng Lãn Ông
- Bệnh đậu
Công danh trước mắt trôi như nước Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Nội dung:
Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.
Theo Trần Phương Hạnh
-Hải Thượng Lãn Ông
- Nồng nặc
-Mụn mủ
-Thuyền chài
Đoạn 1: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với con người thuyền chài.
Đoạn 2: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông đối với người phụ nữ.
Đoạn 3: Nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông .
Tiết học kết thúc
Chào các em
chúc các em học giỏi

Nguồn:Phúc Phạm Thị Kim

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

ppt.pngTap_doc_lop_5_Tuan_16Bai_Thay_thuoc_nhu_me_hien.ppt[1.57 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
jq3g0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-12-22 14:52:07
Loại file
ppt
Dung lượng
1.57 M
Trang
30
Lần tải
0
Lần xem
0
bài giảng điện tử Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng có liên quan