Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

Đăng ngày 12/16/2017 3:29:24 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Chia sẽ bởi: Xuân Vũ Thanh | Lần tải: 45 | Lần xem: 31 | Page: 12 | Kích thước: 1.62 M | Loại file: ppt
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 1
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 2
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 3
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 4
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền, Tập đọc 5. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-16-thay-thuoc-nhu-me-hien.lmux0q.html

Nội dung

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ CẦU
* MÔN TẬP ĐỌC*
Giáo Viên
VŨ THỊ THANH XUÂN
Lớp
5A2
Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017
TẬP ĐỌC
Lê Hữu Trác
Danh y:
H?i Thu?ng Lón ễng (Lờ H?u Trỏc)
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
SGK 153
Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017
Theo Trần Phương Hạnh
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017
Theo Trần Phương Hạnh
I. Luyện đọc
- danh lợi, nóng nực, bốc lên, nồng nặc, nổi tiếng…
- Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó.
II. Tìm hiểu bài
Bệnh đậu
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017
Theo Trần Phương Hạnh
I. Luyện đọc
- danh lợi, nóng nực, bốc lên, nồng nặc, nổi tiếng…
- Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó.
II. Tìm hiểu bài
- không ngại khổ
- ân cần chăm sóc
- không lấy tiền
Giàu lòng nhân ái
- hối hận
Ý 1: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017
Theo Trần Phương Hạnh
I. Luyện đọc
- danh lợi, nóng nực, bốc lên, nồng nặc, nổi tiếng…
- Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó.
II. Tìm hiểu bài
- không ngại khổ
Giàu lòng nhân ái
- hối hận
Ý 1: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông
- ân cần chăm sóc
- không lấy tiền
- Chối từ
- Ngự y
Ý 2: Nhân cách cao thượng của Hải thượng Lãn Ông
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017
Theo Trần Phương Hạnh
I. Luyện đọc
- danh lợi, nóng nực, bốc lên, nồng nặc, nổi tiếng…
- Ông ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó.
II. Tìm hiểu bài
- không ngại khổ
Giàu lòng nhân ái
- hối hận
Ý 1: Lòng nhân ái của Hải Thượng Lãn Ông
- ân cần chăm sóc
- không lấy tiền
- Chối từ
- Ngự y
Ý 2: Nhân cách cao thượng của Hải thượng Lãn Ông
Nội dung: Ca ngợi tài năng, lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của danh y Hải Thượng Lãn Ông.
7 Danh Y – Thầy thuốc nổi tiếng nhất trong
lịch sử Việt Nam
Lê Hữu Trác
Tuệ Tĩnh
GS. Hồ Đắc Di
GS. Đặng Văn Ngữ
Phạm Ngọc Thạch
GS. Đặng Văn Chung
GS. Tôn Thất Tùng
Tập đọc
Thầy thuốc như mẹ hiền
Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017
Theo Trần Phương Hạnh
I. Luyện đọc
II. Tìm hiểu bài
III. Luy?n d?c di?n c?m
Tập thể lớp 5A2 xin chân thành cảm ơn quý thầy cô
Giáo viên : Vũ Thị Thanh Xuân