Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền

Đăng ngày 12/17/2017 9:35:56 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Chia sẽ bởi: giang phùng châu | Lần tải: 5 | Lần xem: 22 | Page: 10 | Kích thước: 0.76 M | Loại file: ppt
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 1
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 2
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 3
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 4
  • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền, Tập đọc 5. . https://nslide.com/bai-giang/tuan-16-thay-thuoc-nhu-me-hien.qavx0q.html

Nội dung

Nhiệt liệt chào mừng
Quý vị đại biểu, Ban giám khảo
cùng các thầy cô giáo về dự
Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện!
Năm học 2008 - 2009
Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2008
Tập đọc
Danh y:
Hải Thượng Lãn Ông ( Lê Hữu Trác)
Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2008
Tập đọc
Tiết 31: Thầy thuốc như mẹ hiền (trang 153)
Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2008
Tập đọc
Tiết 31: Thầy thuốc như mẹ hiền(trang 153)
I. Luyện đọc
-Từ : danh lợi, nóng nực, bốc lên, nồng nặc, nổi tiếng.
Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2008
Tập đọc
Tiết 31: Thầy thuốc như mẹ hiền(trang 153)
I. Luyện đọc
Từ: danh lợi, nóng nực, bốc lên,
nồng nặc, nổi tiếng.
Câu: Công danh trước mắt trôi như nước.
Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2008
Tập đọc
Tiết 31: Thầy thuốc như mẹ hiền(trang 153)
I. Luyện đọc
Từ: danh lợi, nóng nực, bốc lên,
nồng nặc, nổi tiếng.
Câu: Công danh trước mắt trôi như nước.
Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
II. Tìm hiểu bài
- Giàu lòng nhân ái:- Không màng danh lợi
+ Chữa bệnh cho con nhà thuyền chài:

+ Chữa bệnh cho người phụ nữ:
Người phụ nữ chết do tay thầy thuốc khác song ông tự buộc tội mình về cái chết ấy.
đến thăm, tận tuỵ chữa bệnh , không lấy tiền còn cho thêm gạo, củi.
Được mời vào cung làm ngự y song ông chối từ.
ý nghĩa:
Ca ngợi tài năng, lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của danh y Hải Thượng Lãn Ông.
Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2008
Tập đọc
Tiết 31: Thầy thuốc như mẹ hiền (trang 153)
Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng
danh lợi.
Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng
nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa
hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ,
mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông
ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi
từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm
gạo, củi.
* Đoạn:
Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2008
Tập đọc
Tiết 31: Thầy thuốc như mẹ hiền (trang 153)
Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng
danh lợi.
Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng
nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa
hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ,
mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông
ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi
từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm
gạo, củi.
* Đoạn:
Thứ tư, ngày 17 tháng 12 năm 2008
Tập đọc
Tiết 31: Thầy thuốc như mẹ hiền(trang 153)
I. Luyện đọc
Từ: danh lợi, nóng nực, bốc lên,
nồng nặc, nổi tiếng.
Câu: Công danh trước mắt trôi như nước.
Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương.
II. Tìm hiểu bài
- Giàu lòng nhân ái:- Không màng danh lợi
+ Chữa bệnh cho con nhà thuyền chài:

+ Chữa bệnh cho người phụ nữ:
Người phụ nữ chết do tay thầy thuốc khác song ông tự buộc tội mình về cái chết ấy.
đến thăm, tận tuỵ chữa bệnh , không lấy tiền còn cho thêm gạo, củi.
Chối từ, không vào cung làm ngự y.
ý nghĩa:
Ca ngợi tài năng, lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của danh y Hải Thượng Lãn Ông.
Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng
danh lợi.
Có lần, một người thuyền chài có đứa con nhỏ bị bệnh đậu nặng, nhưng
nhà nghèo, không có tiền chữa. Lãn Ông biết tin bèn đến thăm. Giữa mùa
hè nóng nực, cháu bé nằm trong chiếc thuyền nhỏ hẹp, người đầy mụn mủ,
mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Nhưng Lãn Ông vẫn không ngại khổ. Ông
ân cần chăm sóc đứa bé suốt một tháng trời và chữa khỏi bệnh cho nó. Khi
từ giã nhà thuyền chài, ông chẳng những không lấy tiền mà còn cho thêm
gạo, củi.
Đoạn: