Bài Giảng Tập Đọc 5:Tuần 17. Ngu Công Xã Trịnh Tường

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Tập đọc 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
jatx0q
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-14 17:13:23
Loại file
ppt
Dung lượng
8.18 M
Trang
27
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

nhiệt liệt chào mừng các cô giáo về dự hội giảngGiáo viên : Hồ Văn ThanhTr­ường : T H An Điền Tập đọc LỚP 5BTrường Tiểu học An ĐiềnPHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BẾN CÁTGiáo viên: Hồ Văn Thanh Tập đọcThứ hai, ngà

  • Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường - 1
  • Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường - 2
  • Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường - 3
  • Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường - 4
  • Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

nhiệt liệt chào mừng các cô giáo về dự hội giảng
Giáo viên : Hồ Văn Thanh
Tr­ường : T H An Điền
Tập đọc

LỚP 5B
Trường Tiểu học An Điền
PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BẾN CÁT

Giáo viên: Hồ Văn Thanh
Tập đọc
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
Kiểm tra bài cũ
Thầy cúng đi bệnh viện.
- Nhờ đâu cụ ún khỏi bệnh?
- Nêu nội dung của câu chuyện?
Đọc đoạn 1+2
Đọc đoạn 3+4
- Cụ ún làm nghề gì ?
- Khi Mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào ?
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tuường
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tưuờng
Luyện đọc
Trịnh Tuường, Bát Xát, Phàn Phù Lìn, Phìn Ngan
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tuường
Luyện đọc
*Bài văn chia làm mấy đoạn ?
+Đoạn 1: Từ đầu... trồng lúa.
+Đoạn 2: Tiếp theo... như truước nữa.
+Đoạn 3: Phần còn lại.
*C¸ch ®äc toµn bµi:
§äc thong th¶, râ rµng, nhÊn giäng c¸c tõ ng÷ miªu t¶.
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tưuờng
Luyện đọc
Trịnh Tuường, Bát Xát, Phàn Phù Lìn, Phìn Ngan
lúa nương,
ngoằn ngoèo,
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tưuờng
Luyện đọc
Trịnh Tưuờng, Bát Xát, Phàn Phù Lìn, Phìn Ngan
lúa nưuơng,
ngoằn nghèo,
lặn lội
Tìm hiểu bài
tập quán,
canh tác
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tuường
Thế nào là lúa nưuơng ?
* Lóa nư­¬ng: ®ư­îc gieo trång ë trªn ®åi cao hoÆc sư­ên nói, nh÷ng vïng Ýt nư­íc.
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tuường
Thế nào là lúa nước?
* Lúa nước : được cấy ở ruộng nước,thường là ruộng bậc thang ở vùng núi và ruộng ở vùng đồng bằng.
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tuường
Đọc thầm đoạn 1: Ông Lìn đã làm gì để đưa đưuợc nưuớc về thôn ?
Ông lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn nuước; cùng vợ con đào suốt một năm trời đưuợc gần bốn cây số muương xuyên đồi dẫn nước từ rừng già về thôn.
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tưuờng
Đọc thầm đoạn 1: Ông Lìn đã làm gì để đưa được nước về thôn ?
Ông lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn nước; cùng vợ con đào suốt một năm trời được gần bốn cây số mương xuyên đồi dẫn nước từ rừng già về thôn.
ý chính của đoạn 1 là gì ?
- Ông Lìn đã đưa nước về thôn.
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tuường
Luyện đọc
Trịnh Tưuờng, Bát Xát, Phàn Phù Lìn, Phìn Ngan
lúa nương,
ngoằn ngoèo,
lặn lội
Tìm hiểu bài
- Ông Lìn đã đưa nuước về thôn.
tập quán,
canh tác
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tuường
Đọc thầm đoạn 2: Em hãy nêu những thay đổi ở thôn Phìn Ngan kể từ khi có muương nước ?
Những thay đổi ở thôn Phìn Ngan.
Đồng bào không làm nuương mà trồng lúa nuước.
Không còn nạn phá rừng.
Cả thôn không còn hộ đói.
Hãy nêu ý chính của đoạn 2 ?
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tưuờng
Luyện đọc
Trịnh Tuường, Bát Xát, Phàn Phù Lìn, Phìn Ngan
lúa nuương,
ngoằn ngoèo,
lặn lội
Tìm hiểu bài
- Những thay đổi ở thôn Phìn Ngan.
- Ông Lìn đã đưa nuước về thôn.
tập quán,
canh tác
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tuường
Đọc thầm đoạn 3: Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng, bảo vệ dòng nuước ?
Ông học cách trồng, chăm sóc cây thảo quả rồi huướng dẫn bà con cùng làm.
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tưuờng
Luyện đọc
Trịnh Tuường, Bát Xát, Phàn Phù Lìn, Phìn Ngan
lúa nuương,
ngoằn ngoèo,
lặn lội,
Tìm hiểu bài
- Những thay đổi ở thôn Phìn Ngan.
- Ông Lìn đã đưa nuước về thôn.
- Ông Lìn trồng cây để giữ rừng, bảo vệ dòng nuước.
tập quán,
canh tác
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tuường
Bài văn ca ngợi gì ?
Ông Lìn là nguười có tinh thần vưuợt khó, chiến thắng đói nghèo.
- Muốn có cuộc sống ấm no thì phải dám nghĩ, dám làm.
Kiên trì sẽ dẫn đến thành công...
Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ?
Ca ngợi ông Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tuường
Nội dung: Ca ngợi ông Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tưuờng
Theo em ông Phàn Phù Lìn có xứng đáng đuược Chủ tịch nưuớc khen ngợi không ? Vì sao ?
Có. Vì ông không chỉ vì thành tích giúp đỡ bà con thôn bản làm kinh tế giỏi mà còn nêu tấm guương sáng về bảo vệ dòng nưuớc thiên nhiên và trồng cây gây rừng để giữ gìn môi truường sống tốt đẹp.
Em có thể học đuược ở ông Lìn những gì ?
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tuường
Luyện đọc diễn cảm
Nêu cách đọc diễn cảm toàn bài ?
Giọng kể hào hứng, thể hiện sự khâm phục trí sáng tạo, tinh thần quyết tâm chống đói nghèo, lạc hậu của ông Phàn Phù Lìn.
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tưuờng
Đọc diễn cảm
Khách đến xã Trịnh Tuường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sẽ không khỏi ngỡ ngàng thấy một dòng mưuơng ngoằn ngoèo vắt ngang những đồi cao. Dân bản gọi dòng mưuơng ấy là con nưuớc ông Lìn. Để thay đổi tập quán làm lúa nưuơng, ông Phàn Phù Lìn, nguười Dao ở thôn Phìn Ngan đã lần mò cả tháng trong rừng tìm nguồn nưuớc. Nhưng tìm đuược nguồn nưuớc rồi, mọi ngưuời vẫn không tin có thể dẫn nuước về. Ông cùng vợ con đào suốt một năm trời đuược gần bốn cây số mưuơng xuyên đồi dẫn nưuớc từ rừng già về thôn, trồng một héc ta lúa nuước để bà con tin. Rồi ông vận động mọi người cùng mở rộng con muương, vỡ thêm đất hoang trồng lúa.
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tưuờng
Các em vừa học tập đọc bài gì ?
Hãy đặt tên khác cho bài này ?
Nhắc lại nội dung chính của bài.
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Ngu Công xã Trịnh Tuường
Nội dung: Ca ngợi ông Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
T?p d?c
Xin chân thành cảm ơn
Các cô giáo và các em học sinh !

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngTuan_17_moi_nhat__Ngu_Cong_xa_Trinh_Tuong.ppt[8.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự