KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM
TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỶ XX
Khái quát văn học Việt nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX:
Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội:
- Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc kéo dài suốt 30 năm.
- Miền Bắc xậy dựng cuộc sống mới, con người mới
- Giao lưu văn hóa với nước ngoài không thuận lợi, chỉ giới hạn trong một số nước.
2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu:
2.1. Quá trình phát triển:
a. 1945 - 1954: Văn học thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp
* Nội dung:
- Ca ngợi Tổ quốc, quần chúng cách mạng, thể hiện niềm vui khi đất nước giành được độc lập.
- Phản ánh cuộc kháng chiến chống Pháp; biểu dương những phẩm chất tốt đẹp của quần chúng nhân dân với lòng yêu nước, tự hào dân tộc; niềm tin vào tương lai tất thắng của kháng chiến.
* Thể loại:
- Truyện kí: Một lần tới thủ đô, Trận phố Ràng của Trần Đăng, Đôi mắt của Nam Cao…
- Thơ: Thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng căm thù giặc, ca ngợi cuộc kháng chiến…:Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (Hồ Chí Minh), Tây Tiến (Quang Dũng), Việt Bắc (Tố Hữu)…
- Kịch: Bắc Sơn, Những người ở lại của Nguyễn Huy Tưởng
- Lí luận, nghiên cứu, phê bình văn học: Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa Việt Nam (Trường Chinh), Nhận đường (nguyễn Đình Thi)…
b. 1955 - 1964: Văn học trong những năm xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước
* Nội dung:
- Thể hiện hình ảnh người lao động, ngợi ca những đổi thay của đất nước và con người trong buổi đầu xây dựng CNXH.
- Cảm hứng lãng mạn, tràn đầy niềm vui, lạc quan, tin tưởng.
- Nói lên nỗi đau chia cắt và ý chí thống nhất đất nước.
* Thể loại:
- Văn xuôi: mở rộng đề tài
+ Viết về sự đổi đời của con người: Đi bước nữa (Nguyễn Thế Phương), Mùa lạc (Nguyễn Khải)…
+ Khai thác đề tài kháng chiến chống Pháp: Sống mãi với thủ đô (Nguyễn Huy Tưởng), Cao điểm cuối cùng (Hữu Mai)…
+ Viết về hiện thực đời sống trước Cách mạng: Vợ nhặt (Kim Lân), Tranh tối tranh sáng (Nguyễn Công Hoan)…
+ Đề tài xây dựng CNXH ở miền Bắc: Sông Đà (Nguyễn Tuân), Mùa lạc (Nguyễn Khải)…
- Thơ:
+ Cảm hứng về sự hồi sinh của đất nước sau chiến tranh, công cuộc xd CNXH: Gió lộng (Tố Hữu), Ánh sáng và phù sa (Chế Lan Viên)…
+ Nỗi đau chia cắt hai miền Nam-Bắc: Mồ anh hoa nở (Thanh Hải), Quê hương (Giang Nam)…
- Kịch nói: Một đảng viên (Học Phi), Ngọn lửa (Nguyễn Vũ)…
c.1965 - 1975: Văn học thời kì chống Mĩ cứu nước
* Nội dung:
Viết về cuộc kháng chiến chống Mĩ, ca ngợi tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng .
* Thể loại:
- Văn xuôi: phản ánh nhanh nhạy, kịp thời cuộc sống chiến đấu và lao động của nhân dân anh hùng: Người mẹ cầm súng (Nguyễn Thi), Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)…
- Thơ: một mặt mở rộng và đào sâu chất liệu hiện thực, mặt khác tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng, tính chính luận: Ra trận, Máu và hoa (Tố Hữu),Mặt đường khát vọng (Nguyễn khoa Điềm)…
- Kịch: có nhiều thành tựu : Quê hương Việt Nam và Thời tiết ngày mai (Xuân Trình), Đại đội trưởng của tôi (Đào Hồng Cẩm)…
- Nghiên cứu, lí luận, phê bình văn học: Đặng Thai Mai, Hoài Thanh…
2.2. Những thành tựu và hạn chế:
a. Thành tựu:
- Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giao phó, thể hiện hình ảnh con người Việt Nam trong chiến đấu và lao động.
- Tiếp nối và phát huy những truyền thống tư tưởng lớn của dân tộc: truyền thống yêu nước, truyền thống nhân đạo và chủ nghĩa anh hùng.
- Có những thành tựu lớn về thể loại (truyện ngắn, thơ, kí…), về khuynh hướng thẩm mĩ, về đội ngũ sáng tác, đặc biệt là sự xuất hiện của những tác phẩm mang tầm vóc thời đại.
b. Hạn chế: một số tác phẩm miêu tả cuộc sống, con người một cách đơn giản, phiến diện, công thức,... chưa chú trọng nhiều đến nghệ thuật.
(Lưu ý: phần VH vùng địch tạm chiếm) sgk NV12, T1, trang 9,10
Khái quát văn học Việt nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX:
Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội:
2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu:
2.1. Quá trình phát triển:
a. 1945 - 1954: Văn học thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp
b. 1955 - 1964: Văn học trong những năm xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước
c.1965 - 1975: Văn học thời kì chống Mĩ cứu nước
2.2. Những thành tựu và hạn chế:
a. Thành tựu:
b. Hạn chế:
II. VÀI NÉT KHÁI QUÁT VHVN TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT TK XX:
1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá:
- 30/4/1975: đất nước độc lập, thống nhất
- 1975→ 1985: đất nước gặp nhiều khó khăn thử thách mới.
- Từ 1986: kinh tế đất nước bước vào công cuộc đổi mới thúc đẩy nền văn học cũng đổi mới phù hợp với nguyên vọng của nhà văn và người đọc.
? Hãy tóm tắt những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hoá thời kì văn học này?
2. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu:
* Những chuyển biến ban đầu: hai cuộc kháng chiến kết thúc, văn học của “cái ta” cộng đồng bắt đầu chuyển hướng về “cái tôi” muôn thuở.
* Thành tựu cơ bản nhất của văn học thời kì này chính là ý thức về sự đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh mới của đời sống.
- Thơ ca: không tạo được sự lôi cuốn, hấp dẫn như ở giai đoạn trước nhưng vẫn có những tác phẩm ít nhiều tạo được sự chú ý:
+ Chế Lan Viên với các tập “Di cảo thơ”
+ Những cây bút thuộc thế hệ chống Mĩ tiếp tục sáng tác: Xuân Quỳnh, Nguyễn Duy, Hữu Thỉnh…
+ Hiện tượng nở rộ trường ca sau 1975: Những người đi biển (Thanh Thảo), Đường đi tới thành phố (Hữu Thỉnh)…
+Một số tập thơ có giá trị: Tự hát (Xuân Quỳnh), Người đàn bà ngồi đan (Ý Nhi)…
Tình hình văn xuôi sau 1975 như thế nào? Những tác phẩm giai đoạn này có khuynh hướng gì mới?
- Văn xuôi: khởi sắc hơn thơ ca:
+ Một số cây bút bộc lộ ý thức đổi mới cách viết về chiến tranh, cách tiếp cận hiện thực đời sống: Nguyễn Trọng Quánh, Thái Bá Lợi…
+ Từ đầu những năm 80, tình hình văn đàn trở nên sôi nổi hơn:
Tiểu thuyết: Đứng trước biển, Cù lao Tràm (Nguyễn Mạnh Tuấn), Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)…
Truyện ngắn: Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, Bến Quê (Nguyễn Minh Châu)…
+ Từ sau đại hội Đảng lần VI (1986), văn học chính thức bước vào chặng đường đổi mới:
Phóng sự: Phùng Gia Lộc, Trần Huy Quang,…
Truyện ngắn: Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu), Tướng về hưu (Nguyễn Huy Thiệp)…
Tiểu thuyết: Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Tường), Bến không chồng (Dương Hướng)…
Kí: Ai đã đặt tên cho dòng sông? ( Hoàng Phủ Ngọc Tường), Cát bụi chân ai (Tô Hoài)…
Kịch nói: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)
Lí luận, nghiên cứu, phê bình VH cũng có sự đổi mới.
3. Những đặc điểm cơ bản của văn học từ 1975 đến hết TK XX:
- Văn học vận động theo hướng dân chủ hóa, mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc.
- Có tính hướng nội, quan tâm nhiều hơn số phận cá nhân trong những hoàn cảnh phức tạp, đời thường.
- Có nhiều tìm tòi, đổi mới về nghệ thuật.
III. KẾT LUẬN:
*Những thành tựu:
+ Kế thừa và phát huy những truyền thống tư tưởng lớn của văn học dân tộc.
+ Phản ánh đầy đủ về hiện thực của đất nước.
+ Có nhiều tìm tòi, sáng tạo mới về nghệ thuật., đặc biệt là thơ trữ tình và truyện ngắn.
* Nh?ng h?n ch?:
+ N?i dung tu tu?ng c?a m?t s? tỏc ph?m chua th?t sõu s?c, cỏch nhỡn con ngu?i v� cu?c s?ng cũn don gi?n, phi?n di?n.
+ Phong cỏch c?a m?t s? nh� van cũn m? nh?t, ch?t lu?ng c?a m?t s? tỏc ph?m cũn non kộm.
(SGK NV 12, T1, trang 17)
* Luyện tập:
- Trình bày những chặng đường nào phát triển của VHVN từ CMT8 1945 đến năm 1975?
- VHVN 1945-1975 có những thành tựu và hạn chế gì?
- Những đặc điểm cơ bản của VHVN 1945-1975?
- Suy nghĩ của em về những thành tựu và đặc điểm của VHVN từ CMT8 1945 đến hết TK XX?
- Chuẩn bị tiết sau: giải đáp các câu hỏi bài Nghị luận về một tư tưởng đạo lí.
nguon VI OLET