KHỞI ĐỘNG
Kể chuyện là gì?
Kể lại nhiều nhân vật
A
Kể lại chuỗi sự việc có đầu
có cuối, liên quan đến một hay
một số nhân vật
B
Kể lại cốt truyện không liên quan
đến nhiều nhân vật.
c
Câu 1
Rung chuông vàng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nhân vật trong các câu chuyện là gì?
con người, con vật…được nhân hóa
A
Cả A và B
C
đồ vật, cây cối… được nhân hóa
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 2
Rung chuông vàng
Điều gì nói lên tính cách của nhân vật ?
Hành động, cốt truyện.
A
Hành động, lời nói, suy nghĩ
C
Hành động, lòi nói và cốt truyện.
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Câu 3
Rung chuông vàng
Thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2021
TẬP LÀM VĂN
Tiết 14: Kể lại hành động của nhân vật
Giáo viên: Phạm Thị Thu Trang
I. Nhận xét.
Bài văn bị điểm không
1. Đọc truyện sau:
2. Ghi lại vắn tắt những hành động của cậu bé bị điểm không trong truyện. Theo em, mỗi hành động của cậu bé nói lên điều gì?
Bài văn bị điểm không
Ba đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm không chưa, ba?
Tôi ngạc nhiên:
Đề bài khó lắm sao?
Không. Cô chỉ yêu cầu “Tả bố em đang đọc báo”. Có đứa bạn con bảo ba nó không đọc báo, nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm.
Tôi thở dài:
Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào?
Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô, hôm trả bài cô giận lắm. Cô hỏi: “ Sao trò không chịu làm bài?” Nó cứ làm thinh. Mãi sau nó mới bảo: “ Thưa cô, con không có ba.”. Nghe nó nói, cô con sững người. Té ra ba nó hi sinh từ khi nó mới sanh. Cô mới nhận lớp nên không biết, ba ạ. Cả lớp con ai cũng thấy buồn. Lúc ra về, có đứa hỏi: “ Sao mày không tả ba của đứa khác?” Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má.
Chuyện về cậu học trò có bài văn bị điểm không đã để lại trong tôi một nỗi đau, nhưng cũng để lại một bài học về lòng trung thực.
Theo NGUYỄN QUANG SÁNG
b. Giờ trả bài: Làm thinh khi cô hỏi mãi sau mới trả lời: Thưa cô em không có ba.
Các hành động nói trên được kể theo thứ tự hành động xảy ra trước thì kể trước, hành động xảy ra sau thì kể sau.
Mỗi hành động của cậu bé nói lên tình yêu với cha, tính cách trung thực của cậu bé.
3. Các hành động nói trên được kể theo thứ tự nào?
2. Những hành động của cậu bé bị điểm không trong truyện:
Mỗi hành động của cậu bé nói lên điều gì?
a. Giờ làm bài: Không tả, không viết, nộp giấy trắng cho cô.
c. Lúc ra về: Khóc khi bạn hỏi: sao mày không tả ba đứa khác.
BÀI 1. VBT tr.12
II. Ghi nhớ
Theo em khi kể chuyện ta cần chú ý những gì?
Khi kể chuyện, cần chú ý:
Chọn những hành động tiêu biểu của nhân vật.
Thông thường, nếu hành động xảy ra trước thì kể trước, xảy ra sau thì kể sau.
III. Luyện tập
Chim Sẻ và chim Chích là đôi bạn thân nhưng tính tình khác nhau. Chích sởi lởi, hay giúp bạn. Còn Sẻ thì đôi khi bụng dạ hẹp hòi. Dưới đây là một số hành động của hai nhân vật ấy trong câu chuyện Bài học quý. Em hãy điền tên nhân vật ( Chích hoặc Sẻ) vào trước hành động thích hợp và sắp xếp các hành động ấy thành một câu chuyện:
1. Một hôm,….. được bà gửi cho một hộp hạt kê.
2. Thế là hằng ngày…….nằm trong tổ ăn hạt kê một mình.
3. …….đi kiếm mồi, tìm được những hạt kê ngon lành ấy.
4. Khi ăn hết, ……bèn quẳng chiếc hộp đi.
5……không muốn chia cho ……….cùng ăn.
6……….bèn gói cẩn thận những hạt kê còn sót lại vào một chiếc lá, rồi đi tìm người bạn thân của mình.
7. Gió đưa những hạt kê còn sót lại trong hộp bay xa.
8…………vui vẻ đưa cho … một nửa.
9……….ngượng nghịu nhận quà của ………..và tự nhủ:”………..đã cho mình một bài học quý về tình bạn.”
Sẻ
Sẻ
Chích
Sẻ
Chích
Sẻ
Chích
Chích
Sẻ
Sẻ
Chích
Chích
1.Một hôm,….. được bà gửi cho một hộp hạt kê.
2.Thế là hằng ngày…….nằm trong tổ ăn hạt kê một mình.
3. ……. đi kiếm mồi, tìm được những hạt kê ngon lành ấy.
4.Khi ăn hết, ……bèn quẳng chiếc hộp đi.
5……….không muốn chia cho ……….cùng ăn.
6……….bèn gói cẩn thận những hạt kê còn sót lại vào một chiếc lá, rồi đi tìm người bạn thân của mình.
7.Gió đưa những hạt kê còn sót lại trong hộp bay xa.
8…………vui vẻ đưa cho …….một nửa.
9…….ngượng nghịu nhận quà của ………..và tự nhủ:”………..đã cho mình một bài học quý về tình bạn.”
Sẻ
Sẻ
Chích
Sẻ
Sẻ
Chích
Chích
Chích
Sẻ
Sẻ
Chích
Chích
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.Một hôm,….. được bà gửi cho một hộp hạt kê.
5……….không muốn chia cho ……….cùng ăn.
2.Thế là hằng ngày…….nằm trong tổ ăn hạt kê một mình.
4.Khi ăn hết, ……bèn quẳng chiếc hộp đi.
7.Gió đưa những hạt kê còn sót lại trong hộp bay xa.
3. …….đi kiếm mồi, tìm được những hạt kê ngon lành ấy.
6……….bèn gói cẩn thận những hạt kê còn sót lại vào một chiếc lá, rồi đi tìm người bạn thân của mình.
8………vui vẻ đưa cho …….một nửa.
9…….ngượng nghịu nhận quà của ………..và tự nhủ:”………..đã cho mình một bài học quý về tình bạn.”

Sẻ
Sẻ
Sẻ
Sẻ
Sẻ
Sẻ
Chích
Chích
Chích
Chích
Chích
Chích
Một hôm, Sẻ được bà gửi cho một hộp hạt kê. Sẻ
không muốn chia cho Chích cùng ăn.Thế là hằng
ngày Sẻ nằm trong tổ ăn hạt kê một mình.Khi ăn
hết,Sẻ bèn quẳng chiếc hộp đi. Gió đưa những hạt
kê còn sót lại trong hộp bay xa. Chích đi kiếm mồi,
tìm được những hạt kê ngon lành ấy. Chích bèn gói
cẩn thận những hạt kê còn sót lại vào một chiếc lá,
rồi đi tìm người bạn thân của mình. Chích vui vẻ
đưa cho Sẻ một nửa. Sẻ ngượng nghịu nhận quà
của Chích và tự nhủ: “Chích đã cho mình một bài
học quý về tình bạn.”

Ghi nhớ:
Khi kể chuyện, cần chú ý:
Chọn những hành động tiêu biểu của nhân vật.
Thông thường, nếu hành động xảy ra trước thì kể trước, xảy ra sau thì kể sau.
Dặn dò:
Ôn lại nội dung bài học.
Chụp hình VBT gởi GV.
Chuẩn bị bài tiết sau: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện- SGK trang 23.
nguon VI OLET