Tập đọc
NGHÌN NĂM VĂN HIẾN
Tập đọc
Nghìn năm văn hiến
Tuần 2:
Một số từ cần giải nghĩa:
Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Một số hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Khu nhà bia
Trống trong Văn Miếu
Bác Hồ đến thăm Văn Miếu
Bia tiến sĩ ở Văn Miếu
hàng muỗm già cổ kính,
chứng tích
Nghìn năm văn hiến
II.Tìm hiểu bài
I.Luyện đọc
-Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Tập đọc
1.Từ ngữ:
1. Đọc đúng:
- Bia tiến sĩ
- Từ khó đọc:
- Câu dài:
Ngày nay, khách vào thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn thấy bên giếng Thiên Quang, dưới những hàng muỗm già cổ kính , 82 tấm bia khắc tên tuổi 1306 vị tiến sĩ từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779 như chứng tích về một nền văn hiến lâu đời .
2. Nội dung: Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là bằng chứng về nền văn hiến lâu đời của nước ta .
? Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài rất ngạc nhiên khi biết từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ, tổ chức được 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ.
Câu 1: Đến thăm… điều gì?
Tập đọc
Nghìn năm văn hiến
Tuần 2:
Nội dung bài học: Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là bằng chứng về nền văn hiến lâu đời của nước ta .
Củng cố:
Để noi gương cha ông các em cần phải làm gì ?
DẶN DÒ
nguon VI OLET