Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Đăng ngày 12/25/2015 10:32:59 AM | Thể loại: Luyện từ và câu | Chia sẽ bởi: Kim Ngô Hữu | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 13 | Kích thước: 0.38 M | Loại file: ppt
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 1
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 2
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 3
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 4
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, Luyện từ và câu. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng thư viện Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , bài giảng Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trong thể loại Luyện từ và câu được chia sẽ bởi thành viên Kim Ngô Hữu tới mọi người nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào mục Luyện từ và câu , có tổng cộng 13 page, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Luyện từ và câu 5 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ LUYệN Từ Và CÂU - Lớp 5a BÀI CŨ 1, ngoài ra Có thể nối những vế trong câu ghép bằng cách nào? 2, cho biết thêm Trong câu ghép có các quan hệ từ, cặp quan hệ từ nào thường được dùng? Luyện từ và câu Luyện từ và câu I, ngoài ra NHẬN XÉT: 1,còn cho biết thêm Cách nối và cách bố trí những vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác https://nslide.com/bai-giang/tuan-20-21-22-23-noi-cac-ve-cau-ghep-bang-quan-he-tu.i76g0q.html

Nội dung

NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
LUYệN Từ Và CÂU - Lớp 5a
BÀI CŨ
1. Có thể nối các vế trong câu ghép bằng cách nào?
2. Trong câu ghép có những quan hệ từ, cặp quan hệ từ nào thường được dùng?
Luyện từ và câu
Luyện từ và câu
I. NHẬN XÉT:
1. Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau?
a) Vì con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo vệ

thường phải cột dây. ĐOÀN GiỎI
(chỉ nguyên nhân)
(chỉ kết quả)
b) Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu

ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.
TRINH ĐƯỜNG
(chỉ nguyên nhân)
(chỉ kết quả)
Bài 42: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
Luyện từ và câu
Bài 42: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
2. Tìm thêm những quan hệ từ và cặp quan hệ từ dùng để nối các vế câu có quan hệ nguyên nhân- kết quả.
- Một quan hệ từ: bởi vì, nên, cho nên, …
- Cặp quan hệ từ:
bởi vì… cho nên…; tại vì… cho nên…;
do… nên…; do… mà…; nhờ… mà…
Luyện từ và câu
Bài 42: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
II. GHI NHỚ:
Để thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng:
- Một quan hệ từ: bởi vì, nên, cho nên,…
- Hoặc một cặp quan hệ từ: vì… nên…;
bởi vì… cho nên…; tại vì… cho nên…;
do… nên…; do… mà…; nhờ… mà…
Luyện từ và câu
Bài 42: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
III. LUYỆN TẬP:
Bài 1: Tìm các vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu này trong những ví dụ sau:
a) Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai.
CA DAO
b) Vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học.
TRINH ĐƯỜNG
c) Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm.
TRỊNH MẠNH
Bài 1:
bác mẹ tôi nghèo
tôi phải băm bèo, thái khoai
Bởi chưng… Cho nên
nhà nghèo quá
chú phải bỏ học
vì
vì
vì
ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được
nó rất đắt và hiếm
Lúa gạo quý
Vàng cũng quý
Luyện từ và câu
Bài 42: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
Bài 2: Từ một câu ghép đã dẫn ở bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu
Tôi phải băm bèo thái khoai vì bố mẹ tôi nghèo.
a) Tôi phải băm bèo thái khoai vì gia đình tôi nghèo.
b) Chú phải bỏ học vì nhà nghèo quá.
Chú phải bỏ học do nhà nghèo quá.
c) Vì người ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được lúa gạo nên nó rất quý. Vì vàng rất đắt và hiếm nên vàng cũng rất quý.
Luyện từ và câu
Bài 42: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
Bài 3: Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống. Giải thích vì sao em chọn quan hệ từ ấy.
a) … thời tiết thuận nên lúa tốt.
b) … thời tiết không thuận nên lúa xấu.
(tại, nhờ)
Nhờ
Tại
GV soạn giảng: Hoàng Thị Thanh Bình-Thanh Lương- Yên Bái
Luyện từ và câu
Bài 42: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
Bài 4: Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả:
a) Vì bạn Dũng không thuộc bài ….
b) Do nó chủ quan ….
c) …. nên BÍch Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.
Luyện từ và câu
Bài 42: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
Bài 4: Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả:
a) Vì bạn Dũng không thuộc bài nên bạn ấy bị điểm kém.
b) Do nó chủ quan nên nó bị điểm kém.
c) Nhờ cả tổ tận tình giúp đỡ nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.
Vì bạn Dũng không thuộc bài, cả tổ mất điểm thi đua.
Do nó chủ quan nên bài thi của nó không đạt điểm cao.
Nhờ cô giáo tận tình dạy bảo nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.
Luyện từ và câu
Bài 42: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
- Để thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa 2 vế câu ghép ta làm thế nào?
CỦNG CỐ - DẶN DÒ
VỀ NHÀ:
- Học thuộc phần “Ghi nhớ”.
- Đặt 5 câu ghép thể hiện quan hệ nguyên nhân- kết quả.
- Chuẩn bị bài: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tiếp).