Bài Giảng Luyện Từ Và Câu 5:Tuần 20-21-22-23. Nối Các Vế Câu Ghép Bằng Quan Hệ Từ

bài giảng điện tử Tiểu Học Lớp 5 Luyện từ và câu 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
kjm4zq
Danh mục
bài giảng điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2015-01-08 04:09:54
Loại file
ppt
Dung lượng
7.71 M
Trang
18
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG ANPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU THÀNHNăm học: 2014-2015Dự giờ chuyên đề Luyện từ và câu 5Giáo viên: Đơn vị:Võ Văn TâmTrường Tiểu học Vĩnh CôngKính chào quý thầy

  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 1
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 2
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 3
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 4
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 5
Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
Năm học: 2014-2015
Dự giờ chuyên đề Luyện từ và câu 5
Giáo viên:
Đơn vị:
Võ Văn Tâm
Trường Tiểu học Vĩnh Công
Kính chào quý thầy cô
Thầy, trò lớp Năm1
xin trân trọng kính chào quý thầy cô
về dự chuyên đề Luyện từ và câu lớp 5 !
!
TỪ SILDE 4 ĐẾN SLIDE 12 THEO CV 5842/BGDĐT
ĐÃ GIẢM TẢI !
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
Luyện từ và câu
Bài cũ : Mở rộng vốn từ : Công dân
1. Nối từ công dân vào trước hoặc sau các từ sau đây để tạo thành những cụm từ có nghĩa :
công dân
nghĩa vụ
quyền
ý thức
bổn phận
trách nhiệm
gương mẫu
danh dự
công dân
2. Những cặp quan hệ từ nào thường được dùng để nối các vế câu trong câu ghép ?
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
I - Nhận xét
1. Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau?
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
a) Vì con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo vệ thường phải cột dây. ĐOÀN GIỎI
b) Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.
TRINH ĐƯỜNG
!
!
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
I - Nhận xét
1. Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau?
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
a) Vì con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo vệ thường phải cột dây.
b) Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có

trí nhớ lạ thường.
con khỉ này rất nghịch
các anh bảo vệ thường phải cột dây.
(chỉ nguyên nhân)
(chỉ kết quả)
Vế 1
Vế 2

nên
Thầy phải kinh ngạc
Vế 1
chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có

trí nhớ lạ thường.
Vế 2

(chỉ kết quả)
(chỉ nguyên nhân)
I - Nhận xét
2. Tìm thêm những quan hệ từ và cặp quan hệ từ dùng để nối các vế câu có quan hệ nguyên nhân – kết quả.
Để thể hiện mối quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng :
- Hoặc một cặp quan hệ từ :
- Một quan hệ từ :
II- Ghi nhớ
vì, bởi vì, nên, cho nên,...
vì... nên... ;
bởi vì... cho nên... ;
tại vì... cho... nên... ;
do... nên... ;
do... mà... ;
nhờ.. mà...
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
III - Luyện tập
1. Tìm các vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu này trong những ví dụ sau :
a) Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai.
CA DAO
b) Vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học.
TRINH ĐƯỜNG
c) Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắc và hiếm.
TRỊNH MẠNH
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
III - Luyện tập
1. Tìm các vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu này trong những ví dụ sau :
a) Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai.
b) Vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học.
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
c) Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắc và hiếm.
(vế chỉ nguyên nhân)
(vế chỉ kết quả)
(vế chỉ nguyên nhân)
(vế chỉ kết quả)
(vế chỉ kết quả)
(vế chỉ nguyên nhân)
(vế chỉ kết quả)
(vế chỉ nguyên nhân)
III - Luyện tập
2. Từ một câu ghép đã dẫn ở bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu (có thể thêm bớt từ nếu thấy cần thiết).
a) Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai.
b) Vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học.
c) Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắc và hiếm.
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
III - Luyện tập
2. Từ một câu ghép đã dẫn ở bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu (có thể thêm bớt từ nếu thấy cần thiết).
a) Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai.
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
Tôi phải băm bèo thái khoai
bởi vì bác mẹ tôi nghèo.
a) Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo
III - Luyện tập
2. Từ một câu ghép đã dẫn ở bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu (có thể thêm bớt từ nếu thấy cần thiết).
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
b) Vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học.
Chú phải bỏ học
vì nhà nghèo quá.
b) Vì nhà nghèo quá,
III - Luyện tập
2. Từ một câu ghép đã dẫn ở bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí của các vế câu (có thể thêm bớt từ nếu thấy cần thiết).
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
c) Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắc và hiếm.
Vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được
nên nó cũng quý.
Vì vàng rất đắc và hiếm
nên lúa gạo quý.
c) Lúa gạo quý
Vàng cũng quý vì nó rất đắc và hiếm.
Vàng cũng quý vì nó rất đắc và hiếm.
Vàng cũng quý
3.Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống. Giải thích vì sao em chọn quan hệ từ ấy.
III - Luyện tập
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
a) … thời tiết thuận nên lúa tốt.
b) … thời tiết không thuận nên lúa xấu.
(tại, nhờ)
(tại, )
Nhờ
Tại
(Nêu ý chỉ điều tốt lành, có lợi.)
(Nêu ý chỉ điều xấu, có hại.)
a) Vì bạn Dũng không thuộc bài nên bạn ấy không vui.
4. Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả :
III - Luyện tập
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
a) Vì bạn Dũng không thuộc bài …
b) Do nó chủ quan …
c) … nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.
b) Do nó chủ quan nên nó đã thất bại.
c) Nhờ Bích Vân chăm chỉ nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
Để thể hiện mối quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng các cặp quan hệ từ nào ?
Điền quan hệ từ (nhờ hoặc tại) thích hợp với mỗi chỗ trống.
a) … Nam không tiêm phòng nên bạn ấy bị bệnh sởi.
b) … Bắc đã tiêm phòng nên bạn ấy không bị bệnh sởi.
Nhờ
Tại
Trò chơi
Ai nhanh, ai đúng ?
Chúc mừng!
Về xem lại nội dung bài, vận dụng viết câu ghép.
Chuẩn bị : Nối các vế câ ghép bằng quan hệ từ (trang 38).
Luyện từ và câu
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Thứ năm, ngày 8 tháng 1 năm 2015.
Ti?T H?C K?T TH�C
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ:
Thầy Lê Văn Đồng (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Trì) và các em học sinh lớp Năm1 Trường Tiểu học Vĩnh Công !
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ!

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về bài giảng điện tử Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

ppt.pngNicacvcughepbngquanhtTun21.ppt[7.71 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

bài giảng tương tự

bài giảng TIẾP THEO

bài giảng MỚI ĐĂNG

bài giảng XEM NHIỀU