Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Đăng ngày 12/25/2015 10:42:10 AM | Thể loại: Luyện từ và câu | Chia sẽ bởi: Kim Ngô Hữu | Lần tải: 2 | Lần xem: 5 | Page: 20 | Kích thước: 2.65 M | Loại file: ppt
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 1
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 2
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 3
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 4
  • Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, Luyện từ và câu. . nslide.com chia sẽ đến cộng đồng thư viện Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trong chủ đề Luyện từ và câu được chia sẽ bởi user Kim Ngô Hữu đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Luyện từ và câu , có 20 trang, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 5 Luyện từ và câu 5 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Luyện từ và câu TUẦN 23 Nối những vế câu ghép bằng quan hệ từ : NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I, nói thêm là Nhận xét 1, ngoài ra Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây: Ch?ng nh?ng H?ng cham h?c mà b?n ?y cũng r?t cham làm, nói thêm : I, kế tiếp là Nhận xét - Chaúng nhöõng Hoàng chăm học mà bạn đó còn rất chăm làm, kế tiếp là Thảo luận nhóm đôi -Xác định https://nslide.com/bai-giang/tuan-20-21-22-23-noi-cac-ve-cau-ghep-bang-quan-he-tu.l86g0q.html

Nội dung

Luyện từ và câu
TUẦN 23
Nối các vế câu ghép
bằng quan hệ từ
:
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Nhận xét
1. Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây:
Ch?ng nh?ng H?ng cham h?c mà b?n ?y cũng r?t cham làm.
:
I.Nhận xét

- Chaúng nhöõng Hoàng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.
Thảo luận nhóm đôi
-Xác định bộ phận C - V trong mỗi vế câu
-Khoanh tròn cặp quan hệ từ nối các vế câu
Thời gian 2 phút
CN
CN
VN
VN
:
I.Nhận xét
2. Tìm thêm nh?ng c?p quan h? t? có th? n?i các v? câu có quan h? tang ti?n.
Chẳng những .mà.là cặp QHT nối 2 vế câu.
- Câu văn sử dụng cặp QHT chẳng những.mà .thể hiện QH tăng tiến.
:
I.Nhận xét
Thảo luận nhóm
Tìm thêm nh?ng c?p quan h? t? có th? n?i các v? câu có quan h? tang ti?n
Thời gian 2 phút.
I/nhận xét
- Ngoài cặp quan hệ từ chẳng những…. Mà còn… để nối các vế trong câu ghép chỉ quan hệ từ tăng tiến, còn có thể sử dụng các cặp QHT khác như: không những… mà…, không chỉ… mà…
- Ví dụ:
Không những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.
Hồng không chỉ chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.
- Thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến?
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Nhận xét
Chẳng những Hồng cham h?c mà b?n ?y còn r?t cham làm.
II. Ghi nhớ
D? th? hi?n quan h? tang ti?n gi?a các v? câu ghép, ta có th? n?i chúng b?ng m?t trong các c?p quan h? t?: không nh?ng.mà ., chẳng những. mà., không chỉ.mà.
CN
CN
VN
VN
:
II.Ghi nhớ : D? th? hi?n quan h? tang ti?n gi?a c�c v? c�u gh�p, ta cĩ th? n?i ch�ng b?ng m?t trong c�c c?p quan h? t?: khơng nh?ng.m� cịn., khơng ch?. m� cịn., khơng nh?ng.m�., khơng ph?i ch?. m� cịn.,
-ví dụ; không những Hoa viết chữ đẹp mà bạn ấy còn hát rất hay.
I.Nhận xét
II. Ghi nhớ
III.Luyện tập :
Bài 1:
CN
CN
VN
VN

- Chaúng nhöõng Hoàng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.
:
1. Tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẩu chuyện sau:
III.Luyện tập :
Bài 1:
NGƯỜI LÁI XE ĐÃNG TRÍ
III/luyện tập
NGƯỜI LÁI XE ĐÃNG TRÍ
Một người đàn ông hốt hoảng gọi điện tới đồn coâng an:
-A lô! Xin các anh đến giúp tôi ngay! Tôi đang khóa cửa xe cẩn thận nhưng bọn trộm vẫn đột nhập vào xe của tôi. Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Thật không thể tưởng tượng nổi!
Lát sau, khi hai cảnh sát vừa được phái đi thì trực ban của đồn lại nhận được một cú điện thoại:
-Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Hóa ra tôi ngồi nhầm vào hàng ghế sau.
Theo báo Mực Tím
Bài 1:
Hoạt động cá nhân
-Tìm câu ghép
Phân tích cấu tạo của câu ghép
khoanh tròn cặp quan hệ từ nối
các vế câu

III.Luyện tập :
Bài 1:
:
1. Tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến:
III.Luyện tập :
Bài 1:
Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái
mà chúng
Câu ghép
CN
CN
còn lấy luôn cả bàn đạp phanh.
VN
VN
Đáp án đúng
:
III.Luyện tập :

-Em hãy nêu về tính khôi hài của mẩu chuyện vui?


-Anh chàng lái xe đãng trí đến mức ngồi nhầm vào hàng ghế sau lại tưởng đang ngồi vào sau tay lái. Sau đó hốt hoảng báo công an xe bị bọn trộm đột nhập mới nhận ra rằng mình nhầm(^_^)
Bài 1:
Bài t?p 2:
- Tìm quan h? t? thích h?p v?i m?i ô tr?ng:
a) Tiếng cười …đem lại niềm vui cho mọi người … noù coøn laø một liều thuốc trường sinh.
b).hoa sen d?p . nó còn tu?ng trung cho s? thanh khi?t c?a tâm h?n Vi?t Nam.
c) Ngaøy nay, treân ñất nước ta,… coâng an laøm nhieäm vụ giữ gìn trật tự, an ninh … mỗi một người daân đều coù traùch nhiệm bảo vệ coâng cuộc xaây dựng hoøa bình.
Bài 2:
-
Thảo luận nhóm
Tìm quan h? t? thích h?p v?i m?i ô tr?ng?

b)Khoâng nhöõng hoa sen đẹp maø noù coøn tượng trưng cho sự thanh khiết của taâm hồn Việt Nam.
c) Ngày nay, trên đ?t nu?c ta, không chỉ công an làm nhiệm v? gi? gìn tr?t t?, an mà m?i m?t ngu?i dân d?u có trách nhi?m b?o v? công cu?c xây d?ng hòa bình.
Bài 2:
III.Luyện tập :
a) Ti?ng cu?i khôngchỉ dem l?i ni?m vui cho m?i ngu?i mà nó còn là m?t li?u thu?c tru?ng sinh.
KẾT QUẢ ĐÚNG
RUNG CHUÔNG VÀNG
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Tìm cặp quan hệ từ thể hiện quan hệ tăng tiến:
a) nếu. thì.
b) vì. nên.
c) hễ. thì.
d) Chẳng những. mà.
RUNG CHUÔNG VÀNG
2) Tìm câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến
a) Vì trời mưa to nên em bị ướt đồ.
b) Bạn hoa chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn hát
rất hay.
c) Tuy trời mưa to nhưng em vẫn đi học đúng giờ.