Trường: Tiểu học Lê Quý Đôn
Lớp: 4A
Người thực hiện: Hoàng Thị Lan
CHÀO MỪNG THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Luyện từ và câu
Kiểm tra bài cũ:
1. Câu kể Ai làm gì? có mấy bộ phận?
Câu kể Ai làm gì? có hai bộ phận:
Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?
Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Làm gì?
Kiểm tra bài cũ:
2. Đặt câu phù hợp với nội dung mỗi hình sau, và xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu đó?
Kiểm tra bài cũ:
Các bạn học sinh đang tập thể dục.
Kiểm tra bài cũ:
Các bạn nhỏ đang đá bóng.
Thứ 2 ngày 18 tháng 1 năm 2016
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ví dụ:Bên đường, cây cối xanh um.

Nhà cửa thưa thớt dần.

Đàn voi thật hiền lành.

Anh trẻ và thật khỏe mạnh.
Tìm các từ ngữ chỉ sự vật được miêu tả trong mỗi câu, đặt câu hỏi cho các từ vừa tìm được:
Bên đường, cái gì xanh um?
Cái gì thưa thớt dần?
Con gì thật hiền lành?
Ai trẻ và thật khỏe mạnh?
Từ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)? chính là chủ ngữ của câu.
Thứ 2 ngày 18 tháng 1 năm 2016
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bên đường, cây cối xanh um.

Nhà cửa thưa thớt dần.

Đàn voi thật hiền lành.

Anh trẻ và thật khỏe mạnh.
Tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu sau, đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được:
Bên đường, cây cối thế nào?
Nhà cửa thế nào?
Đàn voi thế nào?
Anh thế nào?
Từ ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào? chính là vị ngữ của câu.

Thứ 2 ngày 18 tháng 1 năm 2016
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài: Câu kể Ai thế nào?
Câu kể Ai thế nào? gồm những bộ phận nào?
Ghi nhớ
Thứ 2 ngày 18 tháng 1 năm 2016
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài: Câu kể Ai thế nào?
Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì)?
Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào?
Câu kể
Ai thế nào?
Thứ 2 ngày 18 tháng 1 năm 2016
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài : Câu kể Ai thế nào?
Bài 1: Đọc đoạn văn sau, tìm các câu kể Ai thế nào?. Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, gạch 2 gạch dưới vị ngữ trong các câu vừa tìm được:
Luyện tập:
Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. Căn nhà trống vắng. Những đêm không ngủ, mẹ lại nghĩ về họ. Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi. Anh Đức lầm lì, ít nói. Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu đáo.
Thứ 2 ngày 18 tháng 1 năm 2016
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài : Câu kể Ai thế nào?
Bài 2: Kể về các bạn trong tổ em, trong lời kể có sử dụng một số câu kể Ai thế nào?.
Luyện tập:
Thứ 2 ngày 18 tháng 1 năm 2016
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài : Câu kể Ai thế nào?
Trò chơi: Vượt chướng ngại vật
Có 8 hàng ngang ứng với 8 câu hỏi. Học sinh chọn các số, câu hỏi sẽ được mở ra. Trả lời hết các từ hàng ngang, bạn nào đoán ra từ hàng khóa hàng dọc là người chiến thắng.
Thứ 2 ngày 18 tháng 1 năm 2016
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài : Câu kể Ai thế nào?
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Từ nào để hỏi cho bộ phận chủ ngữ là người?
Từ đồng nghĩa với từ đẹp?
Từ trái nghĩa với xấu?
Bộ phận đứng đầu trong câu?
Cần phải làm gì để chữ đẹp?
Bộ phận đứng sau chủ ngữ?
Một phân môn trong môn Tiếng Việt?
Quy tắc viết các danh từ riêng?
TỪ KHÓA
Thảo luận nhóm đôi về vai trò của nhiệt đối với con người, động vật và thực vật.
Kính chúc quý thầy cô và các em học sinh nhiều
sức khoẻ