MÔN: CHÍNH TẢ – LỚP 3C
BÀI: ÔNG TỔ NGHỀ THÊU
BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 3
Sách giáo khoa trang 22
22
Chính tả (Nghe - viết)
Ông tổ nghề thêu

Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu Khái đỗ tiến sĩ rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê.
Theo Ngọc Vũ
- Đoạn văn này nói về ai ?
- Trong bài chính tả có từ nào là tên riêng ?
Chính tả (Nghe - viết)

Ông tổ nghề thêu
Trần Quốc Khái
Chính tả (Nghe - viết)

Ông tổ nghề thêu
vỏ trứng
Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu Khái đỗ tiến sĩ rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê.
Theo Ngọc Vũ
Chính tả (Nghe - viết)

Ông tổ nghề thêu
Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu Khái đỗ tiến sĩ rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê.
Theo Ngọc Vũ
ánh sáng
Chính tả (Nghe - viết)

Ông tổ nghề thêu
Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu Khái đỗ tiến sĩ rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê.
Theo Ngọc Vũ
tiến sĩ
Chính tả (Nghe - viết)

Ông tổ nghề thêu
Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu Khái đỗ tiến sĩ rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê.
Theo Ngọc Vũ
vó tôm
Thứ tư ngày 30 tháng 1 năm 2013
Chính tả (Nghe - viết)
Ông tổ nghề thêu

Viết bảng con.
Chính tả (Nghe - viết)
Ông tổ nghề thêu

Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Khái rất ham học. Cậu học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng đọc sách. Chẳng bao lâu Khái đỗ tiến sĩ rồi làm quan to trong triều đình nhà Lê.
Theo Ngọc Vũ
2a. Điền vào chỗ trống tr hay ch?
Trần Quốc Khái thông minh, học tập nên đã tiến sĩ, làm quan to đình nhà Lê. Được cử đi sứ Trung Quốc, thử thách của vua nước láng giềng, ông đã rất giỏi làm mọi người phải kính . Ông còn nhanh học được nghề thêu ở Trung Quốc để lại nhân dân.
…ăm chỉ
…ở thành
…ong triều
…ước
xử …í
…o
…ọng
…í
…uyền
…o
tr
ch
tr
tr
tr
tr
ch
ch
tr
tr

Củng cố - Dặn dò:
- Về nhà viết lại từ viết sai chính tả (nếu có) vào nháp.
Đọc trước bài : Bài tay cô giáo.
+ HSKG : Đọc và tìm từ khó.
+ HSKK : Đọc bài nhiều lần.
- Đọc đoạn văn bài tập chính tả 2a.
Chính tả (Nghe - viết)
Ông tổ nghề thêu
Kính chúc quí thầy cô giáo mạnh khỏe.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.