Nhân hóa.
Ôn tập: cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
Thực hiện ở Vở bài tập TV
Đọc bài thơ và điền vào chỗ trống trong bản dưới đây:
1
Ông trời bật lửa
Chị mây vừa kéo đến
Trăng sao trốn cả rồi
Đất nóng lòng chờ đợi
Xuống đi nào, mưa ơi!

Mưa! Mưa xuống thật rồi!
Đất hả hê uống nước
Ông sấm vỗ tay cười
Làm bé bừng tỉnh giấc

Chớp bỗng lóe chói mắt
Soi sáng khắp ruộng vườn
Ơ! Ông trời bật lửa
Xem lúa vừa trổ bông.
2. Trong bài thơ trên, những sự vật nào được nhân hóa? Chúng được nhân hóa bằng những cách nào?
Gợi ý:
Các sự vật được gọi bằng gì?
b) Các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào?
Chị mây vừa kéo đến
Trăng sao trốn cả rồi
Đất nóng lòng chờ đợi
Xuống đi nào, mưa ơi!
Mưa! Mưa xuống thật rồi!
Đất hả hê uống nước
Ông sấm vỗ tay cười
Làm bé bừng tỉnh giấc
Chớp bỗng lóe chói mắt
Soi sáng khắp ruộng vườn
Ơ! Ông trời bật lửa
Xem lúa vừa trổ bông.
Mây
Kéo đến
Chị
Trăng, sao
Đất
Trốn
Mưa
Sấm
Xuống
Nóng lòng chờ đợi.
Hả hê uống nước
như một người bạn: “ Xuống đi nào, mưa ơi!”
Ông
Vỗ tay cười
Ông
Bật lửa
Trời

Trong bài thơ trên, những sự vật được nhân hoá, chúng được nhân hoá bằng những cách:
Gợi ý :
a) Các sự vật được gọi bằng:
- Mây được gọi bằng chị, sấm được gọi bằng ông, trời cũng được gọi bằng ông.
c) Trong câu "Xuống đi nào, mưa ơi !", tác giả nói với mưa thân mật:
- Tác giả coi mưa như một người bạn thân thiết đã từ lâu đi vắng, nay nóng lòng muốn gặp lại nên đã gọi rất thân mật "Xuống đi nào, mưa ơi !"2
Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây.
b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.
Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”
? Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?” thường đứng ở vị trí nào trong câu? Và nó bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
3
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
TIẾT HỌC KẾT THÚC
Dặn dò: Hoàn thành phần còn lại bài 3 và bài 4 vào Vở bài tập.