HỒ CHÍ MINH
I. TIỂU SỬ VÀ CUỘC ĐỜI
1. Tiểu sử
a. Xuất thân và quê quán
- Tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung.
- 19/05/1890 – 02/09/1969.
- Quê nội của Bác là xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Quê ngoại ở làng Hoàng Trù và ông sống ở đây cho đến năm 1895.
- Cha Bác là một nhà Nho tên Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là bà Hoàng Thị Loan.
- Bác là người sáng lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, là vị lãnh tụ vĩ đại đã đặt nền móng cho nền độc lập toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
I. TIỂU SỬ VÀ CUỘC ĐỜI
1. Tiểu sử
b. Hôn nhân
- Có tài liệu cho rằng Bác đã kết hôn với Tăng Tuyết Minh ở Quảng Châu năm 1926. Tuy nhiên từ đầu năm 1927, hai người không bao giờ còn gặp lại nhau.


I. TIỂU SỰ VÀ CUỘC ĐỜI
2. Cuộc đời
a. Tuổi trẻ
- Năm 1895, Bác cùng cha mẹ và anh trai vào Huế.
- Năm 1906, Bác theo học ở trường Tiểu học Pháp-Việt Đông Ba.
- Đầu năm 1910, Bác đến Phan Thiết dạy chữ Hán và chữ Quốc ngữ cho học sinh.
- Tháng 2 năm 1911, Bác tìm một công việc trên một con tàu để được ra nước ngoài học hỏi tinh hoa của phương Tây để trở về giúp nhân dân Việt Nam.
- 5/6/1911, từ bến Nhà Rồng, Bác lấy tên Văn Ba lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên tàu buôn Đô đốc Latouche-Tréville.
I. TIỂU SỬ VÀ CUỘC ĐỜI
2. Cuộc đời
b. Hoạt động ở nước ngoài
- 2/1919, Bác gia nhập Đảng xã hội Pháp và chuyển tên thành Nguyễn Ái Quốc.
- 1920, Bác tách khỏi Đảng xã hội và trở thành một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp.
- 1922, Bác tham dự Đại hội lần thứ tư của Quốc tết Cộng sản tại Liên Xô và trở thành thành viên của Ban Đông Nam Á của Quốc tế Cộng sản.
- 6/1923, Bác được bầu vào Ban chấp hành và Đoàn chủ tịch của Quốc tế Nông dân.
- 3/2/1930, Bác đã thống nhất ba Cộng sản tại Đông Dương thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
I. TIỂU SỰ VÀ CUỘC ĐỜI
2. Cuộc đời
b. Hoạt động ở nước ngoài
- 1934, Bác bị giam lỏng ở Liên Xô cho đến năm 1938.
- 13/8/1942, Bác đổi tên thành Hồ Chí Minh.
- 28/9/1942, Bác bị chính quyền địa phương Trung Quốc bắt giam hơn một năm.
- Cuối tháng 9/1944, Bác trở về Việt Nam.


I. TIỂU SỬ VÀ CUỘC ĐỜI
2. Cuộc đời
c. Giai đoạn lãnh đạo
- 2/9/1945, Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình tuyên bố thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.
- 2/1951, Bác được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam.
- Từ 1954, Bác trực tiếp lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
- 1960, Bác trở thành chủ tịch đồng thời là thủ tướng nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.

I. TIỂU SỬ VÀ CUỘC ĐỜI
2. Cuộc đời
d. Giai đoạn cuối đời
- Từ khoảng nửa cuối 1960, do sức khỏe suy giảm, Bác giảm dần các hoạt động chính trị và dần lui về nắm giữ vai trò biểu tượng của cách mạng.
- Ngày 2 tháng 9 năm 1969 Bác mất tại thủ đô Hà Nội do bị suy tim, hưởng thọ 79 tuổi.

II. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
1. Quan điểm sáng tác
- Chú trọng tính chân thật của văn học.
- Nội dung và hình thức tác phẩm bao giờ cũng xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận.
- Bác xem văn nghệ là vũ khí, nghệ sĩ là chiến sĩ vì văn chương là để phục vụ cách mạng, phục vụ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống lại cái ác, cái bất công ngang trái.
- Văn chương phải phản ánh chân thực và hùng hồn cuộc sống và hiện thực cách mạng.


II. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
2. Thể loại sáng tác
a. Văn chính luận
Mục đích: đấu tranh chính trị nhằm tiến công trược diệt kẻ thù hoặc thể hiện những nhiệm vụ cách mạng qua những chặng đường lịch sử.
Đặc điểm: lối tư duy sắc sảo, lập luận sắc bén, giàu chất luận chiến, dẫn chứng xác thực, tính thuyết phục cao.
II. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
2. Thể loại sáng tác
b. Văn chính luận
 
 
 
II. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
2. Thể loại sáng tác
b. Truyện và kí
Các tác phẩm là lời vạch trần tội ác của chính quyền thực dân, đồng thời cũng là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc của Bác muốn gửi gắm đến nhân dân.
Các tác phẩm đều dựa trên sự kiện có thật, kết cấu độc đáo, giàu tính hiện đại, giàu chất trí tuệ, ngôn từ và cách xây dựng nhân vật sáng tạo.
Một số tác phẩm nổi bật: Lời than vãn của bà Trưng Trắc(1922), Những con người biết mùi hun khói(1922), Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu(1925), Con rùa(1925)...
II. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
2. Thể loại sáng tác
c. Thơ ca
Thơ ca của Bác là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại.
Ngôn từ hàm súc, giàu sức gợi nhưng đồng thời cũng thể hiện được nét chính trị, thời sự và Cách mạng.
II. SỰ NGHIỆP VĂN HỌC
2. Thể loại sáng tác
c. Thơ ca
 
 
nguon VI OLET