Giáo viên: Nguyễn Minh Phượng

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU MINH
BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT 2
TẬP LÀM VĂN.
NGHE VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI.
Đi học đúng giờ, chuyên cần, nghỉ học phải có xin phép.
2. Xếp hàng chào cờ ra vào lớp trật tự, kỷ luật xây dựng nề nếp tự quản.
3. Tự giác học bài ở nhà, trong lớp lắng nghe thầy cô giáo giảng bài và tích cực đóng góp xây dựng bài, kiểm tra không quay cóp.
4. Khiêm tốn, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ, không hút thuốc, nói tục, chữ thề, đánh nhau, trốn học.
5. Kính trọng lễ phép với thầy cô, cha mẹ và người lớn tuổi, giúp đỡ người tàn tật, người lớn tuổi.
6. Thực hiện tốt công tác lao động, bảo quản cơ sở vật chất nhà trường.
7. Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, không chen lấn xô đẩy khi lấy xe đạp, không đi hàng ngang từ 3 xe trở lên.
Đọc nội quy của trường em.
Thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2020
Tập làm văn
Tiết 24: Nghe trả lời câu hỏi
Bài 3: Nghe kể chuyện và trả lời câu hỏi. Vì sao? (trang 58)
a) Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy thế nào?
b) Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì?
c) Cậu bé giải thích vì sao bò không có sừng?
d) Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con gì?
Vì sao?
a) Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy thế nào?
- Lần đầu tiên về quê chơi, cô bé thấy cái gì cũng lạ.
b) Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì?
- Thấy một con vật đang ăn cỏ, cô bé hỏi cậu anh họ: “Sao con bò này không có sừng, hả anh?”
c) Cậu bé giải thích vì sao bò không có sừng?
Cậu anh đáp:
- Bò không có sừng vì nhiều lí do lắm. Có con bị gãy sừng. Có con còn non, chưa có sừng.
d) Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con gì?
- Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con ngựa.
a) Lần đầu tiên về quê chơi, cô bé thấy cái gì cũng lạ.
b) Thấy một con vật đang ăn cỏ, cô bé hỏi cậu anh họ: “ Sao con bò này lại không có sừng, hả anh?”
c) Cậu anh họ đáp:
- Bò không có sừng vì nhiều lí do lắm. Có con bị gãy sừng. Có con còn non, chưa có sừng.
d) Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con ngựa.
Lần đầu tiên về quê chơi, cô bé thấy cái gì cũng lạ. Thấy một con vật đang ăn cỏ, cô bé hỏi cậu anh họ: “ Sao con bò này lại không có sừng, hả anh?”
Cậu anh họ đáp:
Bò không có sừng vì nhiều lí do lắm. Có con bị gãy sừng. Có con còn non, chưa có sừng. Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con ngựa.

nguon VI OLET