Người giảng: Trần Thị Như Quỳnh
Kiểm tra bài cũ
Thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Em hãy kể tên một số loài thú dữ, nguy hiểm.
1
Sói, hổ, báo, sư tử, tê giác, bò rừng, chó sói,
gấu, lợn lòi….
Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
3
Khỉ leo trèo rất giỏi.
Khỉ leo trèo như thế nào?
Tiết 24: Từ ngữ về loài thú
Dấu chấm, dấu phẩy.
Thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
HĐ1:TÌM ĐẶC ĐIỂM CỦA CON VẬT
tinh ranh,
tò mò,
nhút nhát,
nhanh nhẹn
hiền lành,
dữ tợn,
Bài 1:Chọn cho mỗi con vật trong tranh dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó :

Cáo
Thỏ
Nai
Sóc
Gấu
Hổ (cọp)
1
2
3
6
5
4
tinh ranh
tò mò
nhút nhát
nhanh nhẹn
hiền lành
dữ tợn
Cáo tinh ranh Sóc nhanh nhẹn
Gấu tò mò Nai hiền lành
Thỏ nhút nhát Hổ dữ tợn
Kể tên một số loài thú rừng khác mà em biết !
ngựa vằn
tê giác
lợn lòi
Hươu sao
Sư tử
Báo
Ho?t d?ng 2:Tìm t�n con v?t
sóc
Hổ (cọp)
Thỏ
Bài 2: Hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây
Dữ như........
Nhát như.........
Khỏe như..........
Nhanh như........
Voi
Thỏ, sóc, voi, hổ (cọp)
Ngoài những thành ngữ trên em hãy tìm thêm các thành ngữ khác có tên các con vật ?
Nhát như cáy
Khoẻ như trâu
Hót như khướu
Nhanh như cắt
Chậm như sên
Nói như vẹt
Đen như quạ
Ăn như mèo
HĐ3: ĐIỀN DẤU THÍCH HỢP
Bài 3:Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống?
Từ sáng sớm Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang Ngoài đường người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú trẻ em chạy nhảy tung tăng.
,
,
.
.
,
hoạt động qua lại đông đúc và nhiều, không lúc nào ngớt.
đi lại như mắc cửi:
Từ sáng sớm, Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Hai chị em ăn mặc đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Ngoài đường, người và xe đi lại như mắc cửi. Trong vườn thú, trẻ em chạy nhảy tung tăng.
Câu 1: “Gấu trắng là con vật rất …………”
Câu 2: Sóc chuyền cành cây rất …..
Câu 3: Trong các loài thú, thỏ là loài vật ………… nhất.
Câu 4: Tên con vật có trong hình
này là ………
Câu 5: Tên con vật có trong hình này là ……….
Câu 6: Hổ (cọp) là loài thú rất ………
Câu 7: Ở tuần 24 các em đang học về chủ đề gì ?
Dặn dò
Xem lại bài vừa học

www.themegallery.com