GV: Hoàng Thị Xuân Mỹ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN DÂN
Thứ ba ngày 16 tháng 03 năm 2021
Tập đọc
BÀI MỚI:
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
(Trích)
(Phạm Tiến Duật)
Tập đọc
Tập đọc
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
1.Luyện đọc
Luyện đọc
* Từ khó:
buồng lái
đột ngột
mắt đắng
mưa tuôn
Tìm hiểu bài
Tập đọc
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
(Trích)
(Phạm Tiến Duật)
Không có kính không phải vì xe không có kính
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Thấy con đường chạy thẳng vào tim
Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi
* Luyện đọc câu khó

Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021
Tập đọc
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Luyện đọc
* Từ khó
bom giật
xoa mắt đắng
bom rung
mưa tuôn
Tìm hiểu bài
* Câu khó
Không có kính không phải vì xe không có kính
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng
Thấy con đường chạy thẳng vào tim
Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi
Thứ ba, ngày 16 tháng 03 năm 2021
Tập đọc
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
ti?u d?i
TI?U D?I
Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất nhìn trời, nhìn thẳng
Không có kính, ừ thì ướt áo,
Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa

Tìm hiểu bài
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021
Tập đọc
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Câu hỏi 1 : Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe ?
1. Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe?
II. Tìm hiểu bài:
2. Tình đồng chí đồng đội của các chiến sĩ được thể hiện trong những câu thơ nào?

Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi .
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021
Tập đọc
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
(Trích)
Phạm Tiến Duật
Hình ảnh các chiến sĩ gặp nhau trên đường ra trận
Các chú lái xe vất vả, rất dũng cảm, lạc quan, yêu đời, coi thường khó khăn, bất chấp đạn bom của kẻ thù…
3. Hình ảnh những chiếc xe không có kính vẫn băng băng ra mặt trận giữa bom đạn của kẻ thù gợi cho em những cảm nghĩ gì?

(Trích)
Phạm Tiến Duật
Thứ ba ngày 16 tháng 3 năm 2021
Tập đọc
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Hình ảnh chiếc xe ô tô của bộ đội ta trong thời kì chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Bài thơ ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan của các chiến sĩ lái xe trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
Nội dung chính
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2021
Tập đọc
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
(Trích)
Phạm Tiến Duật
Luyện đọc diễn cảm
Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Không có kính ừ thì ướt áo
Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi.
HỌC THUỘC LÒNG
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN NGÀY NAY
NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Về nhà:
- Học thuộc lòng bài thơ và trả lời các câu hỏi trong bài .
- Chuẩn bị bài sau: Thắng biển
Chúc các em học giỏi chăm ngoan.