Chủ điểm : Sông Biển
Tập đọc
Sơn Tinh, Thủy Tinh


1. Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi.
Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Một người là Sơn Tinh, chúa miền núi cao, còn người kia là Thủy Tinh, vua vùng nước thẳm.
2. Hùng vương chưa biết chọn ai, bèn nói:
- Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương. Hãy đem đủ một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.
Hôm sau, sơn tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về.
3. Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Sơn Tinh. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn. Nhà cửa, ruộng đồng chìm trong biển nước. Sơn Tinh hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu. Sơn Tinh lại nâng đồi núi cao lên bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, đành phải rút lui.
Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh. Gây lũ lụt khắp nơi nhưng lần nào Thủy Tinh cũng chịu thua.
Theo Truyện Cổ Việt Nam
SGK/ 61
Tập đọc:
Sơn Tinh,Thủy Tinh.
chàng trai
lễ vật
- nệp bánh chưng
lũ lụt
rút lui.
Tuyệt trần
Luyện đọc từ khó:
tr
ch
r
̰
̰
tr
Non cao
Nệp
ván
dâng
Cuồn cuộn
Chặn
Tập đọc:
Sơn Tinh,Thủy Tinh

* Luyện đọc đoạn
Bài chia làm mấy đoạn?
Tập đọc:
Sơn Tinh-Thủy Tinh.
Chia làm 3 đoạn:
+ Đoạn 1: Hùng Vương ……nước thẳm.
+ Đoạn 2: Hùng Vương chưa biết chọn ai……được đón dâu về.
+ Đoạn 3: Thủy Tinh đến sau….. cũng chịu thua.
Chia đoạn
Một người là Sơn Tinh, chúa miền non cao, còn người kia là Thủy Tinh, vua vùng nước thẳm.


Sơn Tinh
Thủy Tinh
chúa
vua
Đây là lời của người kể chuyện nên đọc với giọng thong thả, trang trọng.
Luyện đọc câu

Hãy đem đủ một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.
một trăm ván
hai trăm nệp
chín ngà
chín cựa
hồng mao
chín
Đây là lời của vua Hùng cần đọc với giọng dõng dạc.

Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mị Nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Sơn Tinh.
đùng đùng tức giận
Đây là đoạn tả cuộc chiến đấu giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh cần đọc với giọng hào hùng.
Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi nhưng lần nào Thủy Tinh cũng chịu thua.
lũ lụt khắp nơi
dâng nước
chịu thua
Tập đọc:
Sơn Tinh-Thủy Tinh.
Giải nghĩa từ:
cầu hôn
- ván
- lễ vật
- nệp ( đệp)
- ngà
- cựa
- hồng mao.
Tập đọc:
Sơn Tinh-Thủy Tinh.
Tập đọc:
Sơn Tinh-Thủy Tinh.
TÌM HIỂU BÀI
1. Những ai đến cầu hôn Mị Nương?
Những người đến cầu hôn Mị Nương là:
Sơn Tinh - chúa miền non cao.
Thủy Tinh - vua vùng nước thẳm.
Tập đọc
Sơn Tinh, Thủy Tinh
2. Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào?
Vua giao hẹn: Ai mang đủ lễ vật đến trước thì được lấy Mị Nương.
Tập đọc
Sơn Tinh, Thủy Tinh
3. Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai vị thần.
+ Thủy Tinh đánh Sơn Tinh bằng cách gì?
+ Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh bằng cách gì?
+ Cuối cùng ai thắng?
+ Người thua đã làm gì?
+ Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước lến cuồn cuộn khiến cho nước ngập cả nhà cửa, ruộng đồng.
+ Sơn Tinh hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ, nâng đồi núi lên cao.
+ Cuối cùng Sơn Tinh thắng.
+ Thủy Tinh hằng năm dâng nước lên để đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt ở khắp nơi.
Tập đọc
Sơn Tinh, Thủy Tinh
4. Câu chuyện này nói lên điều gì có thật?
a) Mị Nương rất xinh đẹp.
b) Sơn Tinh rất tài giỏi.
c) Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường.
a)
b)
c)
Tập đọc
Sơn Tinh, Thủy Tinh
Bài học giáo dục cho em biết điều gì?
Đối với lứa tuổi học sinh, trong cuộc sống, các em sẽ làm được những việc có ích, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chung tay để giữ gìn, bảo vệ môi trường sống xung quanh mình.
Ý nghĩa câu chuyện
Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh giải thích hiện tượng lũ lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen tức gây ra và thể hiện sức mạnh, ước mong của người xưa muốn chế ngự thiên tai, đồng thời ca ngợi công lao dựng nước của các vua Hùng.
DẶN DÒ :
- Học sinh luyện đọc lại bài Tập đọc này nhiều lần và trả lời lại các câu hỏi.
- Chuẩn bị bài sau: Bé nhìn biển (trang 65)