TẬP ĐỌC
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh
Trường Tiểu học Thị Trấn A Đông Anh
ÔN BÀI CŨ
Đọc đoạn 3 bài “Thắng biển” và nêu nội dung bài.
Tập đọc
Ga - vr?t ngo�i chi?n luy
Huy-gụ
LUYỆN ĐỌC
Chia đoạn
+ Đoạn 1 : Ăng-giôn-ra nói ... làn mưa đạn
+ Đoạn 2 : Thì ra ... Ga-vrốt nói.
+ Đoạn 3 : Ngoài đường ... ghê rợn.
LUYỆN ĐỌC
Ga –vrốt
Ăng- giôn –ra
Cuốc- phây- rắc
- Mười lăm phút nữa
Cậu làm trò gì đấy ?
Vào ngay !
TÌM HIỂU BÀI
Chiến lũy
LUYỆN ĐỌC
Ga –vrốt
Ăng- giôn –ra
Cuốc- phây- rắc
- Mười lăm phút nữa
Cậu làm trò gì đấy ?
Vào ngay !
TÌM HIỂU BÀI
Chiến lũy
Nghĩa quân
LUYỆN ĐỌC
Ga –vrốt
Ăng- giôn –ra
Cuốc- phây- rắc
- Mười lăm phút nữa
Cậu làm trò gì đấy ?
Vào ngay !
TÌM HIỂU BÀI
Chiến lũy
Nghĩa quân
Thiên thần
TÌM HIỂU BÀI
Câu 1: Ga-vrốt ra ngoài chiến luỹ để làm gì?
- Ga-vrốt ra ngoài chiến luỹ để nhặt đạn giúp nghĩa quân.
Câu 2: Vì sao Ga-vrốt lại ra ngoài chiến luỹ trong lúc mưa đạn như vậy?
- Vì em nghe thấy Ăng-giôn-ra nói chỉ còn mừoi phút nữa thì chiến luỹ không còn quá mười viên đạn.
Câu 3: Tìm những chi tiết thể hiện tinh thần dũng cảm của Ga-vrốt.
Bóng cậu thấp thoáng dưới làn mưa đạn.
Chú bé dốc vào miệng giỏ những chiếc bao dầy đạn.
Cậu nán lại để nhặt đạn.
Cậu phốc ra, lui, tới, cậu chơi trò ú tim với cái chết.
Câu 4: Vì sao tác giả nói Ga-vrốt là một thiên thần?
Vì bóng cậu nhỏ bé, lúc ẩn lúc hiện như thiên thần trong khói đạn.
Vì cậu không sợ chết, đạn đuổi theo mà chú vẫn nhanh hơn đạn, chơi trò ú tim với cái chết.
Câu 5: Em có suy nghĩ gì về nhân vật Ga-vrốt?
LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢM
Luyện đọc diễn cảm
Nhấn giọng : nằm xuống, đứng thẳng lên, ẩn, phốc ra, tới, lui, dốc cạn, không rời, thiên thần, bắn, nhanh hơn, ú tim, ghê rợn.
Đoạn : Ga-vrốt dốc bảy, tám ... ghê rợn.
Củng cố
Dặn dò
CẢM ƠN CÁC EM HỌC SINH!