Tập đọc– Lớp 4A3
Ga – vrốt ngoài chiến lũy.
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?
- Nêu nội dung bài Thắng biển?
TẬP ĐỌC
Bức tranh vẽ gì ?
TẬP ĐỌC
GA-VRỐT NGOÀI CHIẾN LŨY
Huy-gô
+ Đoạn 1: Ăng-giôn-ra…mưa đạn.
+ Đoạn 2: Thì ra…. Ga-vrốt nói.
+ Đoạn 3: Phần còn lại
Bài văn có thể chia làm 3 đoạn
1. Luyện đọc
a. Đọc đúng
2. Tìm hiểu bài
- Ga-vrốt
- Ăng-giôn-ra
- Cuốc-phây-rắc
- mười lăm phút nữa
- làm sao nào
gi
r
r
l
n
l
s
n
r
v
1. Luyện đọc
a. Đọc đúng
2. Tìm hiểu bài
- Ga-vrốt
- Ăng-giôn-ra
- Cuốc-phây-rắc
- mười lăm phút nữa
- làm sao nào
* Câu
- Cậu làm trò gì đấy?
- Vào ngay !
* Từ
Chiến luỹ
1. Luyện đọc
a. Đọc đúng
2. Tìm hiểu bài
- Ăng-giôn-ra
- Cuốc-phây-rắc
- mười lăm phút nữa
- làm sao nào
* Câu
- Cậu làm trò gì đấy?
- Vào ngay !
* Từ
- Ga-vrốt
Luyện đọc theo nhóm đôi

Giọng đọc
- Giọng Ăng-giôn- ra bình tĩnh.
- Giọng Cuốc- phây- rắc lúc đầu ngạc nhiên, sau lo lắng.
- Giọng Ga- vrốt luôn bình thản, hồn nhiên, tinh nghịch.
Nhấn giọng các từ ngữ: nằm xuống, đứng thẳng lên, ẩn vào, phốc ra, tới, lui, dốc cạn,...
- Đoạn cuối đọc chậm, giọng cảm động.
Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để nhặt đạn giúp nghĩa quân.
1. Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để làm gì?

* Đọc thầm đoạn 2, trả lời:
- Những chi tiết nµo thể hiện lòng dũng cảm của Ga- vrốt?

Thảo luận nhóm 2
2. Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga-vrốt?
Ga-vrốt không sợ nguy hiểm, ra ngoài chiến lũy để nhặt đạn cho nghĩa quân dưới làn mưa đạn của địch; Cuốc-phây-rắc hét lên, giục cậu quay vào chiến lũy nhưng cậu vẫn nán lại để nhặt đạn; Ga-v rốt lúc ẩn, lúc hiện giữa làn đạn giặc, cậu chơi trò ú tim với cái chết.
1. Luyện đọc
a. Đọc đúng
2. Tìm hiểu bài
- Ăng-giôn-ra
- Cuốc-phây-rắc
- mười lăm phút nữa
- làm sao nào
* Câu
- Cậu làm trò gì đấy?
- Vào ngay !
* Từ
* Từ ngữ:
chiến lũy, nhặt đạn
- Đoạn 1: Lý do Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy.
nhặt, đạn réo, rơi như mưa
- Đoạn 2: Lòng dũng cảm của Ga-vrốt.
- Ga-vrốt
* Đọc thầm đoạn 3, trả lời:
+ Vì sao tác giả nói chú bé Ga-vrốt như một thiên thần ?
Em hãy chọn ý đúng nhất trong các ý sau:
A. Vì chạy nhanh hơn đạn, nên chú chạy thi với đạn giặc.
B. Vì chú rất dũng cảm; có phép như thiên thần mà đạn giặc không đụng tới được.
C. Vì chú đang đùa với cái chết.
1. Luyện đọc
a. Đọc đúng
2. Tìm hiểu bài
- Ăng-giôn-ra
- Cuốc-phây-rắc
- mười lăm phút nữa
- làm sao nào
* Câu
- Cậu làm trò gì đấy?
- Vào ngay !
* Từ
* Từ ngữ:
chiến lũy, nhặt đạn
- Đoạn 1: Lý do Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy.
nhặt, đạn réo, rơi như mưa
- Đoạn 2: Lòng dũng cảm của Ga-vrốt.
lửa khói mịt mù, đứng thẳng lên,
phốc ra, tới, lui, dốc cạn, thiên thần
- Ga-vrốt
+ Em có cảm nghĩ gì về nhân vật Ga-vrốt?
+ Nêu ý chính của đoạn 3.
1. Luyện đọc
a. Đọc đúng
2. Tìm hiểu bài
- Ăng-giôn-ra
- Cuốc-phây-rắc
- mười lăm phút nữa
- làm sao nào
* Câu
- Cậu làm trò gì đấy?
- Vào ngay !
* Từ
* Từ ngữ:
chiến lũy, nhặt đạn
- Đoạn 1: Lý do Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy.
nhặt, đạn réo, rơi như mưa
- Đoạn 2: Lòng dũng cảm của Ga-vrốt.
lửa khói mịt mù, đứng thẳng lên,
phốc ra, tới, lui, dốc cạn, thiên thần
- Đoạn 3: Ga- vrốt là một thiờn thần.
- Ga-vrốt
Nội dung chính của bài là gì?
Nội dung:
Ca ngợi lũng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt.
1. Luyện đọc
a. Đọc đúng
2. Tìm hiểu bài
- Ăng-giôn-ra
- Cuốc-phây-rắc
- mười lăm phút nữa
- làm sao nào
* Câu
- Cậu làm trò gì đấy?
- Vào ngay !
* Từ
* Từ ngữ:
chiến lũy, nhặt đạn
- Đoạn 1: Lý do Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy.
nhặt, đạn réo, rơi như mưa
- Đoạn 2: Lòng dũng cảm của Ga-vrốt.
lửa khói mịt mù, đứng thẳng lên,
phốc ra, tới, lui, dốc cạn, thiên thần
- Đoạn 3: Ga- vrốt là một thiờn thần.
Nội dung:
Ca ngợi lũng dũng cảm của
chỳ bộ Ga-vrốt.
- Ga-vrốt
*Luyện đọc diễn cảm:
Ga- vrốt dốc bảy, tám bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phốc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ.
Nghĩa quân mắt không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em, em nhanh hơn đạn. Em chơi trò ú tim với cái chết một cách thËt ghê rợn.
nằm xuống
đứng thẳng lên, ẩn
phốc ra, tới, lui, dốc cạn
không rời
thiên
bắn
nhanh hơn
ú
ghê rợn
thần
tim
Võ Thị Sáu
Nguyễn Bá Ngọc
Củng cố, dặn dò