Chào mừng
 
Giáo sinh: Hoàng Thị Trang
Hát vui bài:

CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN
Trò chơi "Ô SỐ BÍ ẨN"
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
Luyện từ và câu
Bài :
Luyện tập về câu kể
Ai là gì ?
1
2
3
4
Thứ sáu ngày 18 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
Bài :
Luyện tập về câu kể Ai là gì ?
Bài 1,2 : Tìm câu kể Ai là gì? Trong các đoạn văn sau
a) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông.
b) Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.
c) Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.
Thứ sáu ngày 18 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
Bài :
Luyện tập về câu kể Ai là gì ?
Câu kể Ai là gì ?
Tác dụng
Dùng để giới thiệu
Dùng để giới thiệu
a) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên
Cả hai ông đều không là người Hà Nội
CN
Dùng để nhận định
VN
Dùng để nhận định
Bài 1,2: Xác định CN- VN trong mỗi câu Ai là gì? Em vừa tìm được và nêu tác dụng của mỗi câu ( dùng để giới thiệu hay nhận định về sự vật)
b) Ông Năm là dân ngụ cư của làng này
c) Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú
Công nhân
CN
CN
CN
VN
VN
VN
Thứ sáu ngày 18 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
Bài :
Luyện tập về câu kể Ai là gì ?
Bài 3:
Có lần , em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn bị ốm. Em giới thiệu với bố mẹ bạn từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại cuộc đối thoại đó, trong đoạn văn có sử dụng câu kể Ai là gì ?
Thảo luận nhóm và viết đoạn văn
Thứ sáu ngày 18 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
Bài :
Luyện tập về câu kể Ai là gì ?
Xem tranh
đặt câu kể Ai là gì ?
HỌA SĨ TÔ NGỌC VÂN
ANH HÙNG DÂN TỘC NGUYỄN TRÃI
Con voi
Kim Tự Tháp Ai Cập
Dặn dò:- Hoàn thành đoạn văn.
- Xem trước bài Mở rộng vốn từ:
Dũng Cảm (trang 83).
KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ GIÁO VUI KHỎE
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI
CHÀO TẠM BIỆT !
KÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ GIÁO VUI KHỎE
CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI
CHÀO TẠM BIỆT !
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì trả lời cho câu hỏi nào? Nêu ví dụ.Chủ ngữ trong
câu kể Ai là gì trả lời cho câu hỏi
Ai?, Con gì?, Cái gì?
?
Vị ngữ trong câu kể Ai là gì trả lời cho câu hỏi nào? Nêu ví dụVị ngữ trong câu kể
Ai là gì? trả lời cho câu hỏi
Là gì?, Là ai?, Là con gì?
?
Khoanh vào trước đáp án đúng nhất: Hãy nêu tác dụng của Câu kể ai là gì?a) Giới thiệu về một người, một vật nào đó
b) Nhận định về một người, một vật nào đó
c) Cả a, b đều đúng
?
C
Hãy đặt một câu kể Ai là gì? Có sử dụng từ “dũng cảm” Và xác định CN- VN trong câu đó?Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
Luyện từ và câu
Bài :
Luyện tập về câu kể
Ai là gì ?
1
3
2
4