TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH DIỆUB
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
LỚP 3B
SỰ TÍCH LỄ HỘI
CHỬ ĐỒNG TỬ
Tập đọc – Kể chuyện
KIỂM TRA BÀI CŨ
Đọc nối tiếp bài: Hội đua voi ở Tây Nguyên.
Tìm những chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua?
Cuộc đua diễn ra như thế nào?
Voi đua từng tốp mười con dàn hàng ngang ở nơi xuất phát. Hai chàng trai điều khiển ngồi lên lưng voi. Họ ăn mặc đẹp, dáng vẻ rất bình tĩnh vì họ vốn là những người phi ngựa giỏi nhất.
Chiêng trống nổi lên, thì cả mười con voi lao đầu chạy, hăng máu phóng như bay. Bụi cuốn mù mịt. Những chàng man-gát ………… voi về trúng đích


Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 51: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Bức tranh vẽ cảnh gì?
Chử Xá là một làng Việt cổ ven sông Hồng Hà (người dân thường gọi là sông Cái), có lịch sử tồn tại từ rất lâu đời, làng có tên Nôm là làng Sứa, một thời gian dài được gọi là Chử Xá Châu xã (Châu có nghĩa là bãi). Người dân Chử Xá xưa nay vẫn sống bằng nghề nông và chài lưới.
Luyện đọc
* Đọc đúng:
- quấn khố, hoảng hốt, ẩn trốn, bàng hoàng, du ngoạn.
* Ngắt câu:
- Cũng từ đó hằng năm,/ suốt mấy tháng mùa xuân,/ cả một vùng bờ bãi sông Hồng/ lại nô nức làm lễ/ mở hội để tưởng nhớ ông.
* Giải nghĩa từ:
- Chử Xá:
- bàng hoàng:
- du ngoạn:
- duyên trời:
- hóa lên trời :
- hiển linh:
Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 51: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
ĐỌC NHÓM
THI ĐỌC
Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 51: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2019
Tìm hiểu bài
THẢO LUẬN NHÓM ĐỔI TRẢ LỜI
1. Tìm những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo khó?
2. Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Tiên Dung và Chử Đồng Tử diễn ra như thế nào?
3. Vì sao công chúa Tiên Dung kết duyên cùng Chử Đồng Tử?
4. Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì?
5. Nhân dân đã làm gì để tỏ lòng biết ơn Chử Đồng Tử?
-Mẹ mất sớm, hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, Chử Đồng Tử thương cha đã quấn khố chôn cha còn mình đành ở không.
1. Tìm những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo khó?
Tìm hiểu bài
2. Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Tiên Dung và Chử Đồng Tử diễn ra như thế nào?
- Chử Đồng Tử thấy chiếc thuyền lớn sắp cập bờ, hoảng hốt, bới cát vùi mình trên bãi lau thưa để trốn. Công chúa Tiên Dung tình cờ cho vây màn tắm đúng nơi đó. Nước dội làm trôi cát, lộ ra Chử Đồng Tử, công chúa rất đỗi bàng hoàng.
Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 51: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Tìm hiểu bài
3. Vì sao công chúa Tiên Dung kết duyên cùng Chử Đồng Tử?
- Công chúa cảm động khi biết tình cảnh nhà Chử Đồng Tử, nàng cho là duyên trời sắp đặt, liền mở hội mừng và kết duyên cùng chàng.
4. Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm những việc gì?
- Chử Đồng Tử và Tiên Dung đi khắp nơi dạy dân làng cách trồng lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Sau khi về trời Chử Đồng Tử và Tiên Dung còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc.
5. Nhân dân đã làm gì để tỏ lòng biết ơn Chử Đồng Tử?
-Nhân dân ta lập đền thờ ông ở nhiều nơi ở bên bờ sông Hồng. Hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.
Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 51: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
NỘI DUNG:
Qua bài học Chữ Đồng Tử là người như thế nào?
Câu chuyện ca ngợi Chử Đồng Tử là người có hiếu, chăm chỉ, có công lớn với dân, với nước. Nhân dân kính yêu và ghi nhớ công ơn của vợ chồng ông. Hằng năm lễ hội được tổ chức nhiều nơi bên Sông Hồng là sự thể hiện lòng biết ơn đó.
LUYỆN ĐỌC LẠI
Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 51: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
KỂ CHUYỆN
Dựa vào các tranh sau đây, em hãy đặt tên và kể lại từng đoạn truyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.
Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 11: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Cảnh nhà
nghèo khó
Duyên trời

Truyền nghề
cho dân

Uống nước
nhớ nguồn
Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 51: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Cảnh nhà nghèo khó
KỂ CHUYỆN
- Mẹ mất sớm, hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất Chử Đồng Tử thương cha đã cuốn khố chôn cha còn mình đành ở không.
Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 51: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
KỂ CHUYỆN
* Chử Đồng Tử thấy chiếc thuyền lớn sắp cập bờ, hoảng hốt bới cát vùi mình trên bãi lau thưa để trốn. Công chúa Tiên Dung tình cờ vây màn tắm đúng nơi đó. Nước dội làm cho cát trôi, lộ ra Chử Đồng Tử. Công chúa Tiên Dung rất đỗi bàng hoàng.
Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 51: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Truyền nghề cho dân
KỂ CHUYỆN
* Chử Đồng Tử và Tiên Dung đi khắp nơi dạy dân làng cách trồng lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Sau khi về trời Chử Đồng Tử và Tiên Dung còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc.
Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 51: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
KỂ CHUYỆN
- Nhân dân ta lập đền thờ ông ở nhiều nơi ở bên bờ sông Hồng. Hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.
Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 51: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Dựa vào các tranh sau đây, em hãy kể tóm tắt lại truyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử:
Cảnh nhà
nghèo khó
Duyên trời

Truyền nghề
cho dân

Uống nước
nhớ nguồn
* Chử Đồng Tử là người có hiếu, chăm chỉ, có công lớn với dân, với nước. Nhân dân kính yêu và ghi nhớ công ơn của vợ chồng Chử Đồng Tử. Lễ hội được tổ chức hằng năm ở nhiều nơi bên sông Hồng là tỏ lòng biết ơn đó.
Tập đọc – Kể chuyện
Tiết 51: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
CHÀO CÁC EM !