Luyện từ và câu

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG TRẮC

LỚP 4/2
Mở rộng vốn từ :
Dũng cảm
Kiểm tra bài cũ
Tìm từ cùng nghĩa với từ dũng cảm
Can đảm, can trường, gan dạ, gan góc, bạo gan, anh hùng, anh dũng, quả cảm,…
Tìm từ trái nghĩa với từ dũng cảm
Nhát, nhát gan, nhút nhát, hèn nhát, đớn hèn, hèn mạt, hèn hạ, bạc nhược, nhu nhược, khiếp nhược,…
Ca dao nói về lòng dũng cảm
Vào sinh ra tử
Gan vàng dạ sắt


1. Con học bài chưa?
2. Con chưa học bài, mẹ ạ.
3. Con đi học bài đi.
Câu hỏi
Câu kể
Thứ ba, ngày 16 tháng 3 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài.

2. Hãy im lặng !

3. Làm ơn cho tôi mượn cây viết nhé.

4. Mở cửa !

5. Bạn ăn bánh chung với mình nha.
(d�ng d? d? ngh?, y�u c?u)
(dùng để đề nghị, yêu cầu)
(d�ng d? n�u nh? v?, mong mu?n)
(dùng để yêu cầu, đề nghị)
(dùng để nêu mong muốn, yêu cầu)

Câu khiến dùng để làm gì ?
Câu khiến ( câu cầu khiến ) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn,… của người nói, người viết với người khác.
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài.

2. Hãy im lặng !

3. Làm ơn cho tôi mượn cây viết nhé.

4. Mở cửa !

5. Bạn ăn bánh chung với mình nha.
Khi nói và viết câu khiến cần chú ý điều gì ?
Thảo luận nhóm 4
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài.

2. Hãy im lặng !

3. Làm ơn cho tôi mượn cây viết nhé.

4. Mở cửa !

5. Bạn ăn bánh chung với mình nha.
Khi nói và viết những câu trên cần chú ý điều gì ?
Khi viết : cuối câu có dấu chấm than hoặc dấu chấm.
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài .

2. Hãy im lặng !

3. Làm ơn cho tôi mượn cây viết một
lát .
4. Mở cửa !

5. Bạn ăn bánh chung với mình nha .
Khi nói và viết những câu trên cần chú ý điều gì ?
Khi viết : cuối câu có dấu chấm than hoặc dấu chấm.
Khi nói : phải nhẹ nhàng, tình cảm, lịch sự.
Tại sao khi dùng câu khiến phải nói một cách nhẹ nhàng, tình cảm, lịch sự ?
Vì mình muốn người khác làm điều gì cho mình thì mình cần phải nói thật lịch sự, nhẹ nhàng.
Em hãy dùng câu khiến để nhờ bạn một việc một cách lịch sự .
* Các câu ca dao về lời ăn tiếng nói
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài nhé!
2. Hãy im lặng !

3. Làm ơn cho tôi mượn cây viết nhé.

4. Mở cửa !

5. Bạn ăn bánh chung với mình nha.
Em hãy nói với bạn bên cạnh một câu để mượn quyển vở.
1. Câu khiến ( câu cầu khiến ) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn,… của người nói, người viết với người khác.
2. Khi viết, cuối câu khiến có dấu chấm than (!) hoặc dấu chấm .
Ghi nhớ
Luyện tập
d / Ông lão nghe xong, bảo rằng :
- Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta .
Cây tre trăm đốt
a. / Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ :
- Hãy gọi người hàng hành vào cho ta!
Lọ nước thần
1/ Tìm câu khiến trong những đoạn trích sau:
b / Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay nói nựng : “Có đau không, chú mình? Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé! Đừng có nhảy lên boong tàu! ’’
Hà Đình Cẩn
c / Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa, tiếng sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi lên mặt nước và nói :
- Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương!
Sự tích Hồ Gươm
Bài 1 : Tìm câu khiến trong những đoạn trích sau :
Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ :
Hãy gọi người hàng hành vào cho ta !
LỌ NƯỚC THẦN


Đọc thầm và làm bài cá nhân
b/ Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay nói nựng : “Có đau không, chú mình? Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé ! Đừng có nhảy lên boong tàu ! ’’
HÀ ĐÌNH CẨN
c/ Con rùa vàng không sợ người , nhô thêm nữa , tiến sát về phía thuyền vua . Nó đứng nổi lên mặt nước và nói:
Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương !
SỰ TÍCH HỒ GƯƠM
d/ Ông lão nghe xong, bảo rằng :
Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta .
CÂY TRE TRĂM ĐỐT
Bài 2: Tìm 3 câu khiến trong sách giáo khoa Tiếng Việt hoặc Toán của em
Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết.
(Tiếng Việt 4, tập2, trang 53 )
Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2.
(Bài 2a, trang 96 Toán 4)
Hãy nói cho ta biết vì sao cháu cười được !
(Bài Vương quốc vắng nụ cười, trang 143 Tiếng Việt 4)
Bài 3: Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị, hoặc với cô giáo ( thầy giáo ).
Củng cố
Luật chơi
Có 5 câu hỏi, thời gian cho mỗi
câu hỏi là 5 giây. Nếu trả lời đúng
thì được chơi tiếp, nếu trả lời sai
thì bị loại ra khỏi cuộc chơi. Kết
thúc 5 câu hỏi bạn nào còn ở lại
với cuộc chơi sẽ là người thắng
cuộc
Rung chuông vàng


1. Câu khiến dùng để :


0
1
2
3
4
5
a. Hỏi những điều chưa biết…
b. Miêu tả, thuật lại sự vật, sự việc…
c. Nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn…
c

2. Cuối câu khiến có dấu:
b. Dấu chấm
c. Cả hai dấu trên
Dấu chấm than
0
1
2
3
4
5
c
3. Câu nào là câu khiến?
0
1
2
3
4
5
c. Em đi học chưa?
b. Em đi học đi.
Em đi học.
b
4. Câu:
“Con phải học bài.” là câu:
0
1
2
3
4
5
a. Câu kể
b. Câu khiến
c. Câu hỏi
b
5. Hôm nay các em được
học câu gì?
0
1
2
3
4
5
Câu khiến
1. Câu khiến ( câu cầu khiến ) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn,… của người nói, người viết với người khác.
2. Khi viết, cuối câu khiến có dấu chấm than (!) hoặc dấu chấm .
Ghi nhớ
Dặn dò
1. Xem lại bài. Học thuộc ghi nhớ
2. Chuẩn bị cho bài mới
TIẾT HỌC KẾT THÚC
Chúc quý thầy cô có thật nhiều sức khỏe
Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi