TRƯỜNG TH & THCS Hoàng Hoa Thám

LỚP 4A2

Môn: Luyện từ và câu

Tiết CT 53: CÂU KHIẾN


GV: Nguyễn Thị Ngần
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
Kiểm tra bài cũ:
1. Hãy nêu từ cùng nghĩa với từ dũng cảm và đặt câu với từ đó.
2. Hãy nêu từ trái nghĩa với từ dũng cảm và đặt câu với từ đó.
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
CÂU KHIẾN
I. Nhận xét:
1./ Câu in nghiêng dưới đây dùng để làm gì ?
Gióng nhìn mẹ, mở miệng, bật lên thành tiếng :
- Mẹ mời sứ giả vào đây cho con !
THÁNH GIÓNG
- Câu in nghiêng dùng để nhờ mẹ gọi sứ giả vào.
2./ Cuối câu in nghiêng có dấu gì ?
- Cuối câu in nghiêng có dấu chấm than.
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
I. Nhận xét:
3./ Em hãy nói với bạn bên cạnh một câu để mượn quyển vở. Viết lại câu ấy.
N2
- Làm ơn cho mình mượn quyển vở của bạn một lát nhé !
- Nam ơi, cho mình mượn quyển vở của bạn với !
- Hãy cho tớ mượn quyển vở này nhé !
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
CÂU KHIẾN
- Câu khiến dùng để làm gì ?
1. Câu khiến (câu cầu khiến) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn, … của người nói, người viết với người khác.
- Khi viết, cuối câu khiến có dấu gì ?
2. Khi viết, cuối câu khiến có dấu chấm than (!) hoặc dấu chấm(.).
I. Nhận xét:
II. Ghi nhớ:
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
III. Luyện tập:
a) Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ :
- Hãy gọi người hàng hành vào cho ta!
LỌ NƯỚC THẦN
1. Tìm câu khiến trong những đoạn trích sau:
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
b) Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay nói nựng: “Có đau không, chú mình? Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé ! Đừng có nhảy lên boong tàu !”
HÀ ĐÌNH CẨN
III. Luyện tập:
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
III. Luyện tập:
c/ Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi lên mặt nước và nói:
- Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương!
SỰ TÍCH HỒ GƯƠM
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
d) Ông lão nghe xong, bảo rằng: - Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta.
CÂY TRE TRĂM ĐỐT
III. Luyện tập:
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
III. Luyện tập:
a) Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ :
- Hãy gọi người hàng hành vào cho ta!
LỌ NƯỚC THẦN
1. Tìm câu khiến trong những đoạn trích sau:
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
1. b) Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay nói nựng: “Có đau không, chú mình? Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé ! Đừng có nhảy lên boong tàu !”
HÀ ĐÌNH CẨN
III. Luyện tập:
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
III. Luyện tập:
1. c/ Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi lên mặt nước và nói:
- Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương!
SỰ TÍCH HỒ GƯƠM
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
1. d) Ông lão nghe xong, bảo rằng: - Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta.
CÂY TRE TRĂM ĐỐT
III. Luyện tập:
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
III. Luyện tập:
2. Tìm 3 câu khiến trong sách giáo khoa Tiếng Việt hoặc Toán của em.
SGK
- Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với từ dũng cảm.
- Vào ngay !
- Tính diện tích hình thoi.
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
III. Luyện tập:
3. Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo (thầy giáo).
- Bạn cho tớ mượn cái bút này nhé !
- Chị cho em mượn con gấu bông của chị một lát đi !
- Xin thầy cho em vào lớp.
- Thầy hát tặng cả lớp bài hát nhé!
Thứ ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016
Luyện từ và câu
CÂU KHIẾN
4. Củng cố - Dặn dò:
- Em hãy nêu câu khiến dùng để làm gì? Cuối câu có dấu gì?
Cho biết trong các câu sau, câu nào là câu khiến?
An là học sinh.
An cho mình mượn đồ chơi đi!
An học bài chưa?
Ghi (Đ) vào ô sau câu khiến, ghi (S) vào sau câu không phải là câu khiến.
1. Chị cho em mượn quyển truyện một lát nhé!
2. Quyển truyện của bạn hay thật .
3. Bạn có thể cho mình mượn cây bút của bạn được không?
Đ
S
S
Trò chơi: AI NHANH AI ĐÚNG
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!