PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN LONG THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG ĐỨC
Luyện từ & câu
CÂU KHIẾN
GV: Lê Thị Thu Dịu
Ô SỐ MAY MẮN
2
1
3
4
Số may mắn
Tìm 3 từ cùng nghĩa với từ dũng cảm
Tìm 3 từ trái nghĩa với từ dũng cảm
Nêu 1 thành ngữ nói về lòng dũng cảm.
Câu khiến
Luyện từ và câu
Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016
1/ Câu in nghiêng dưới đây được dùng làm gì?
Gióng nhìn mẹ, mở miệng bật lên thành tiếng:
2/ Cuối câu in nghiêng có dấu gì?
!
- Mẹ mời sứ giả vào đây cho con !
THÁNH GIÓNG
I/ Nhận xét
“Em hãy nói với bạn bên cạnh một câu để mượn quyển vở. Viết lại câu ấy.”
Theo em, câu trên thuộc kiểu câu gì?
Câu kể.
Câu khiến.
Câu hỏi.
Đặt dấu chấm ở cuối câu khi đó là lời yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng.
Đặt dấu chấm than ở cuối câu khi đó là lời đề nghị, yêu cầu… mạnh mẽ.
Khi nào dùng dấu chấm, khi nào dùng dấu chấm than?
3/ Em hãy nói với bạn bên cạnh một câu để mượn quyển
vở. Viết lại câu ấy.
a. Cho mình mượn quyển vở của cậu với.
b. Nam ơi, cho tớ mượn quyển vở của bạn nhé !
c. Nam này, hãy cho tớ mượn quyển vở của cậu với !
d. Làm ơn cho mình mượn quyển vở của bạn một lát nhé!
Câu khiến dùng để làm gì ?
Câu khiến dùng để yêu cầu, đề nghị, mong muốn, …người khác làm một việc gì đó
Cuối câu khiến thường có dấu gì ?
Khi viết, cuối câu khiến có dấu chấm than (!) hoặc dấu chấm (.).
- Câu khiến (câu cầu khiến) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn,…của người nói, người viết với người khác.
- Khi viết, cuối câu khiến có dấu chấm than (!) hoặc dấu chấm(.).
II/ Ghi nhớ:
1. Tìm câu khiến trong những đoạn trích sau:
II/Luyện tập:
a/ Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ :
- Hãy gọi người hàng hành vào cho ta !
LỌ NƯỚC THẦN
b/ Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay nói nựng : “ Có đau không, chú mình ?


Hà Đình Cẩn
Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé! Đừng có nhảy lên boong tàu ! ’’
c/ Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi lên mặt nước và nói :
- Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương !
Sự tích Hồ Gươm
d/ Ông lão nghe xong, bảo rằng :
- Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta.
Cây tre trăm đốt
2/ Tìm 3 câu khiến trong sách giáo khoa Tiếng việt hoặc Toán của em.
THẢO LUẬN NHÓM ĐÔI
Ví dụ 1:
Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết.
(Tiếng Việt 4, tập 2, trang 53)
Ví dụ 2:
Hãy viết một số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.
(Bài Luyện tập trang 98 Toán 4 )
Ví dụ 3:
Vào ngay !
(Ga-vrốt ngoài chiến luỹ, Tiếng Việt 4, tập 2, trang 81)
3. Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị, hoặc với cô giáo (thầy giáo).
Em cần sử dụng câu khiến để nói với những đối tượng nào?
- Chúng ta cùng đọc truyện cười nhé.
- Sáng mai, chị chở em đi học nhé!
- Thưa cô, nhờ cô giảng giúp em bài toán này!
- Bạn làm ơn cho tớ mượn cái bút !
- Chị ơi, cho em mượn con gấu bông của chị một lát nhé !
- Xin phép thầy cho em vào lớp.
Trò chơi
Ai nhanh, ai đúng
a. Dùng để kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc.
b. Dùng để hỏi những điều chưa biết.
c. Dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn,… của người nói, người viết với người khác.
Câu khiến dùng để làm gì ?
a. dấu chấm than hoặc dấu chấm.
b. chỉ có dấu chấm.
c. chỉ có dấu chấm than.
Khi viết, cuối câu khiến có :
a. Quyển truyện của bạn hay thật !
b. Mẹ ơi, mai mẹ gọi con dậy sớm nhé !
c. Anh có đi thi học sinh giỏi không ?
Tìm câu khiến trong các câu sau :
Củng cố, dặn dò
Về nhà học thuộc ghi nhớ.
Chuẩn bị bài học tiếp theo “ Cách đặt câu khiến”