ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
I. TÌM HIỂU CHUNG:
Tác giả
Cuộc đời:
- Honoré de Balzac sinh năm 1799 ở Tours (Pháp) trong một gia đình nông dân, sau chuyển lên Pa-ri làm ăn.
- Chi tiết “đơ” (de), dấu hiệu dòng dõi quý tộc là do ông thêm vào tên họ của mình.
- Dựa vào hiểu biết và phần tiểu dẫn trong
sách giáo khoa, em hãy nêu vài nét về tác giả Ban –dắc ?
- Học hết trung học, cha mẹ buộc Ban-dắc phải học luật nhưng sau khi tốt nghiệp ông lại quyết tâm theo đuổi nghiệp văn chương.
- Là tấm gương sáng trong lao động nghệ thuật: ông sáng tác cần cù, bền bỉ, dũng cảm và chứng tỏ “Tài năng là một sự kiên nhẫn lâu dài”.
Tiết 49,50
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
Tác giả:
Cuộc đời
Sự nghiệp
I. TÌM HIỂU CHUNG:
Tác giả
Cuộc đời
Sự nghiệp:
Nhà tiểu thuyết, bậc thầy của chủ nghĩa hiện thực Pháp thế kỉ XIX.
- Bộ tiểu thuyết vĩ đại “Tấn trò đời” (gần một trăm tác phẩm) – bức tranh nghệ thuật thu nhỏ của xã hội Pháp nửa đầu thế kỉ XIX.
- Các tác phẩm tiểu biểu như: “Miếng da lừa”(1831), “Lão Gô-ri-ô”(1834),” Ảo mộng tiêu tan” (1837-1843), “Ơ-giê-ni Grăng-đê” (1833), “Những người Suăng” ( 1829)…
Tiết 49,50
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
Tác giả:
Cuộc đời
Sự nghiệp
I. TÌM HIỂU CHUNG:
Tác giả
Cuộc đời
Sự nghiệp:
Tiết 49,50
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
I. TÌM HIỂU CHUNG:
Tác giả
Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
a. Tóm tắt:
Tiết 49,50
- Dựa vào sách giáo khoa và sự chuẩn bị bài ở nhà,
em hãy tóm tắt tiểu thuyết “ Lão Gô -ri-ô” ?
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
I. TÌM HIỂU CHUNG:
Tiết 49,50
Quán trọ Vô-ke
90%
Vich-to-rin
90%
70%
90%
Ra-xti-nhắc
90%
Vô-tơ-ranh
Đen-phin
Re-xtô
Gô-ri-ô
Cri-xtô-phơ
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
2. Tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô”:
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
I. TÌM HIỂU CHUNG:
2. Tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô”:
Tóm tắt:
(SGK)
- Em hãy nêu một số nhân vật chính, nhân vật trung tâm
của tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô” ? Thông qua hình tượng các
nhân vật ấy tác phẩm phê phán điều gì?
- Hình tượng nhân vật trung tâm: Lão Gô-ri-ô.
- Các hình tượng nhân vật chính: Đen-phin và A-na-xta-di, Ra-xti-nhắc.
Phê phán xã hội tư sản, với sức mạnh của đồng tiền đã làm tha hoá nhân tính, tình người.

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
Tiết 49,50
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
2. Tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô”:
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
3. Đoạn trích: Đám tang lão Gô-ri-ô
a. Vị trí đoạn trích:
- Hãy cho biết vị trí đoạn trích “Đám tang lão Gô-ri-ô” ?
“ Đám tang lão Gô-ri-ô” được trích ở phần cuối tác phẩm “Lão Gô-ri-ô” .
Tiết 49,50

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
Vị trí đoạn trích
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
2. Tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô”:
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
3. Đoạn trích: Đám tang lão Gô-ri-ô
a. Vị trí đoạn trích:
Đọc và cho biết bố cục đoạn trich?
“ Đám tang lão Gô-ri-ô” được trích ở phần cuối tác phẩm “Lão Gô-ri-ô” .
b. Bố cục:
Theo diễn biến đám tang, chia làm 4 phần
+ Phần 1: “Từ đầu…Làm điều gì nên tội.”
=> Di quan từ quán trọ đến nhà thờ
+ Phần 2: “Hai vị linh mục… Năm giờ rưỡi rồi.”
=> Cảnh hành lễ ở nhà thờ
+ Phần 3: “Nhưng…bỏ đi”
=> Cảnh đưa tang và hạ huyệt
+ Phần 4: Phần còn lại
=> Tâm trạng Ra-xti-nhắc sau đám tang
Tiết 49,50

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
Vị trí đoạn trích
b. Bố cục:
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
2. Tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô”:
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
1. Số phận lão Gô-ri-ô
a. Khung cảnh đám tang

Tiết 49,50

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Số phận lão Gô-ri-ô
a. Khung cảnh đám tang
Hoàn thành phiếu học tập số 1:
Khung cảnh đám tang diễn ra như thế nào? (Thời điểm,
địa điểm, âm thanh, ánh sánh...) Nhận xét?
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
2. Tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô”:
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
1. Số phận lão Gô-ri-ô
a. Khung cảnh đám tang
Thời điểm:
=> Gợi sự ảm đạm, cô lẻ, não nùng, thê lương.

Tiết 49,50

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Số phận lão Gô-ri-ô
Khung cảnh đám tang

ngày tàn, hoàng hôn ẩm ướt
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
2. Tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô”:
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
ô:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề
1. Số phận lão Gô-ri-ô
a. Khung cảnh đám tang
Thời điểm
Địa điểm:
Tiết 49,50
is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
+ Chôn cất: nghĩa địa Cha-la-se-dơ
=> dành cho kẻ xấu số.
+ Chết: quán trọ bà Vô-ke
=>ô hợp, chật chội, dành cho kẻ nghèo.
+Hành lễ:nhà thờ Thánh-Ê-chiên-đuy-Mông: nhỏ- thấp và tối
=>dành cho kẻ nghèo khó.
- Không gian mở rộng nhưng càng làm tăng sự trống vắng, cô đơn, lạnh lẽo, trống trải.
- Địa điểm cụ thể, chính xác, có trên thực tế tô đậm ấn tượng như thật, nhất là với những người đã từng sống ở Pa-ri.
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
2. Tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô”:
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
1. Số phận lão Gô-ri-ô
a. Khung cảnh đám tang

Tiết 49,50

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Số phận lão Gô-ri-ô
Khung cảnh đám tang

- Ánh sáng: lờ mờ của giáo đường, ánh sáng của buổi hoàng hôn…
- Âm thanh: rào rào như tổ ong của Pa-ri.
><
- Âm thanh: không có tiếng xe ngựa, không tiếng cuốc…ngôn ngữ đối thoai chỉ một chiều…
><
- Ánh sáng: đèn bắt đầu lấp lánh, quảng trường Văng-đôm, điện Anh-va-lít...
= > Nhận xét: Đám tang rầu rĩ thê lương, ảm đạm. Khung cảnh não lòng
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
2. Tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô”:
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
1. Số phận lão Gô-ri-ô
a. Khung cảnh đám tang
b. Nghi lễ đám tang:
Tiết 49,50

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Số phận lão Gô-ri-ô
Khung cảnh đám tang
Nghi lễ đám tang

- Thời gian nghi lễ:
+ Nghi lễ nhà thờ: hai mươi phút
+ Giờ đưa tang: năm giờ rưỡi
+ Giờ hạ huyệt: sáu giờ
=> nhanh chóng, gấp gáp
Nội dung nghi lễ:
+ một bài thánh thi
+ một bài kinh siêu độ
+ bài kinh cầu hồn
+ bài kinh hạ huyệt
=> sơ sài, qua loa
* Nghệ thuật miêu tả nghi lễ:
+ Nhịp điệu: gấp gáp “đi nhanh khỏi chậm trễ, vừa đọc xong ... biến ngay”
+ Cách kể, cách tả: Nhà văn tránh không tả mà chỉ kể. Kể cũng chỉ lướt qua nhằm rút ngắn thời gian
=> để người đọc có thể cảm nhận được tính chất sơ sài quá đáng của nghi lễ ngay trên trang giấy. - Nghi lễ ấy thể hiện rất rõ nỗi bất hạnh của người chết.
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
2. Tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô”:
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
c. Ngươi đưa tang:
Tiết 49,50

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Số phận lão Gô-ri-ô
Khung cảnh đám tang
Nghi lễ đám tang
Người đưa tang


Người đưa:
+ Crixtôphơ, Ra-xti-nhắc,vị linh mục, 2 gã đô tuỳ, chú bé hát lễ và người bõ nhà thờ, gia nhân của hai cô con gái...
+ Hai chiếc xe ngựa treo gia huy, không có người ngồi, theo sau...: đại diện hai cô con gái.
=> Rất ít. Họ là những người dưng.
=> Sự giả dối, lạnh lùng, bạc bẽo đến tàn nhẫn, bất chấp đạo lí làm người.
Hoàn thành phiếu học tập số 2:
Người đưa tang gồm những ai? Có quan hệ như thế nào
với lão Gô-ri-ô? Lí do họ đến đám tang?
Mục đich:
Vì tiền (trừ Ra-xti-nhắc)
+ “Crixtôphơ…kiếm được mấy món tiền đãi công kha khá.”
+ Vị linh mục: “Nghi lễ xứng đáng với giá tiền bảy mươi quan”.
+ “ Hai gã đào huyệt…đòi Ra-xti-nhăc tiền đãi công”.
=> Ý nghĩa: Đồng tiền có sức mạnh vạn năng, chi phối mọi mối quan hệ giữa con người với con người, xâm phạm cả vào cõi vốn được coi là thuần khiết nhất: nhà thờ.
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
* lão Gô-ri-ô:
- Dựa vào phần tóm tắt tác phẩm và một số chi tiết
trong đoạn trích, em hãy cho biết lão Gô-ri-ô là người
như thế nào ? Ông đối với con cái ra sao ?
Tiết 49,50

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Số phận lão Gô-ri-ô
Khung cảnh đám tang
Nghi lễ đám tang
Người đưa tang


- Với mọi người: Ông cụ là người tử tế và đứng đắn, chưa bao giờ to tiếng không làm hại ai, chưa từng làm điều gì nên tội.
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
* lão Gô-ri-ô:
Là một người cha đặc biêt:
- Hết lòng thương yêu, chiều chuộng đến sùng kính các con gái của mình.Vui lòng và tự nguyện hy sinh tất cả vì con cái.
Bán cả nhà cửa phải thuê phòng trọ để ở.
Bị con gái bòn rút đến đồng tiền cuối cùng.
Không hề oán giận hay trách móc con.
Lúc hấp hối vẫn chỉ mong được thấy mặt các con,
- Dựa vào những chi tiết trên đây, em hãy nêu nhận
xét chung về cái chết của lão Gô-ri-ô ? Thông qua cái chết
của lão Gô-ri-ô, tác giả muốn phê phán điều gì ?
Tiết 49,50

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Số phận lão Gô-ri-ô
Khung cảnh đám tang
Nghi lễ đám tang
Người đưa tang


=> Nghịch cảnh tâm lí: Người chết càng hiền lành, tốt bụng bao nhiêu thì đám tang càng có vẻ xót xa, trớ trêu bấy nhiêu.
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
* Cái chết của lão Gô-ri-ô:
Vạch trần, tố cáo xã hội tư sản Pháp, cái xã hội mà trong đó người ta đặt giá trị của đồng tiền lên trên tất cả các giá trị đạo đức, quên đi cả tình cảm cha con ruột thịt.
Là cái chết của một kẻ bất hạnh, là hệ quả của cái xã hội chạy theo đồng tiền mà quên đi mọi giá trị đạo đức, chà đạp lên đạo lý làm người, đạo lý cha con.
- Dựa vào những chi tiết trên, em hãy nêu nhận
xét chung về cái chết của lão Gô-ri-ô ? Thông qua cái chết
của lão Gô-ri-ô, tác giả muốn phê phán điều gì ?

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Số phận lão Gô-ri-ô
Khung cảnh đám tang
Nghi lễ đám tang
Người đưa tang


Tiết 49,50
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Số phận lão Gô-ri-ô
Phiếu học tập số 3: Đám tang lão Gô-ri-ô gợi cho
chúng ta nghĩ tới đám tang của ai trong Hạnh phúc một
tang gia? Thử so sánh.

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Số phận lão Gô-ri-ô
Khung cảnh đám tang
Nghi lễ đám tang
Người đưa tang


Tiết 49,50
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Số phận lão Gô-ri-ô
Đám tang lão Gô-ri-ô gợi cho chúng ta nghĩ tới
đám tang của ai trong Hạnh phúc một tang gia?
Thử so sánh.

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Số phận lão Gô-ri-ô
Khung cảnh đám tang
Nghi lễ đám tang
Người đưa tang
2. Bước ngoặc cuộc đời Ra-xti-nhắc


Tiết 49,50
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
* Cái chết của lão Gô-ri-ô:
Vạch trần, tố cáo xã hội tư sản Pháp, cái xã hội mà trong đó người ta đặt giá trị của đồng tiền lên trên tất cả các giá trị đạo đức, quên đi cả tình cảm cha con ruột thịt.
Là cái chết của một kẻ bất hạnh, là hệ quả của cái xã hội chạy theo đồng tiền mà quên đi mọi giá trị đạo đức, chà đạp lên đạo lý làm người, đạo lý cha con.
- Dựa vào những chi tiết trên, em hãy nêu nhận
xét chung về cái chết của lão Gô-ri-ô ? Thông qua cái chết
của lão Gô-ri-ô, tác giả muốn phê phán điều gì ?

I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
2. Tiểu thuyết Lão Gô-ri-ô
3. Đoạn trích
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Số phận lão Gô-ri-ô
Khung cảnh đám tang
Nghi lễ đám tang
Người đưa tang


Tiết 49,50
Click to edit title style
Click to add Title
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
Click to add Title
Click to add Title
“A title about content”
[ Description of the contents ]
Click to add Text
Click to add Text
Click to edit title style
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.
Text in here
Text in here
Text in here
Text in here
Tieát 117:
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
2. Tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô”:
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
3. Cái chết của lão Gô-ri-ô:
- Dựa vào phần tóm tắt tác phẩm và một số chi tiết
trong đoạn trích, em hãy cho biết lão Gô-ri-ô là người
cha như thế nào ? Ông đối với con cái ra sao ?
Là một người cha đặc biêt:
- Hết lòng thương yêu, chiều chuộng đến sùng kính các con gái của mình.Vui lòng và tự nguyện hy sinh tất cả vì con cái.
Bán cả nhà cửa phải thuê phòng trọ để ở.
Bị con gái bòn rút đến đồng tiền cuối cùng.
Không hề oán giận hay trách móc con.
Lúc hấp hối vẫn chỉ mong được thấy mặt các con,
lão ra đi vĩnh viễn trong niềm ân hận khôn nguôi ấy.
- Đám tang không có một người thân, được tổ chức sơ sài, vội vã,qua quýt do hai chàng sinh viên trẻ tốt bụng lo liệu.
- Dựa vào những chi tiết trên đây, em hãy nêu nhận
xét chung về cái chết của lão Gô-ri-ô ? Thông qua cái chết
của lão Gô-ri-ô, tác giả muốn phê phán điều gì ?
Tieát 117:
ĐỌC VĂN:
ĐÁM TANG LÃO GÔ-RI-Ô
( Trích "Lão Gô-ri-ô")
BAN-DẮC
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
2. Tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô”:
II.ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Vị trí đoạn trích:
3.Cái chết của lão Gô-ri-ô:
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2. Nội dung và chủ đề đoạn trích:
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
3. Cái chết của lão Gô-ri-ô:
Vạch trần, tố cáo xã hội tư sản Pháp, cái xã hội mà trong đó người ta đặt giá trị của đồng tiền lên trên tất cả các giá trị đạo đức, quên đi cả tình cảm cha con ruột thịt.
Là cái chết của một kẻ bất hạnh, là hệ quả của cái xã hội chạy theo đồng tiền mà quên đi mọi giá trị đạo đức, chà đạp lên đạo lý làm người, đạo lý cha con.
Câu hỏi thảo luận
Tổ 3: Cảnh đám tang vắng vẻ được tác giả miêu tả qua những khung cảnh cụ thể nào? Khung cảnh đó diển tả điều gì ?
Tổ 4: Chỉ ra những lời đối thoại được sử dụng trong đoạn trích ? Qua đó em có cảm nhận như thế nào về lão Gô-ri-ô ? Dụng ý của tác giả ở đây là gì ?

1. Nêu vài nét về tác giả Ban-dắc.
Hãy tóm tắt tiểu thuyết “Lão Gô-ri-ô ? Nêu vị trí đoạn trích “Đám tang lão Gô-ri-ô” và nêu nội dung, chủ đề đoạn trích ?
3. Dựa vào phần tóm tắt tác phẩm và một số chi tiết trong đoạn trích,
em hãy làm rõ tính bi kịch của nhân vật lão Gô-ri-ô bất hạnh ?
Nêu nhận xét cách kể về đám tang ?
2. Việc tác giả nêu cụ thể, chính xác các mốc thời gian đến từng phút
và các tên địa điểm có phải ngẫu nhiên ? Thể hiện dụng ý nghệ thuật gì ?
3. Dụng ý của tác giả khi nhiều lần nhắc đến chuyện tiền: tiền đãi công,
đòi tiền, 70 quan, 20 xu…?
4. Nêu ý nghĩa của hình ảnh hai chiếc xe có chở gia huy của hai con gái và con rể chạy theo xe tang là gì ?
5. Ra-xti- nhắc là ai ? Anh lên Pa-ri với mục đích gì ? Thái độ và hành động của anh chứng tỏ điều gì trong tâm hồn anh ?
A. BÀI VỪA HỌC:
B. CHUẨN BỊ BÀI MỚI:
nguon VI OLET