Môn: Tiếng Việt
MỖI NGƯỜI MỘT VẺ
Chủ điểm
Viết: B, Bạn bè sum họp.
Nét 1
c) 5 ô li
*Con chữ B cỡ nhỏ cao mấy ô li ?
a) 2 ô li rưỡi
b) 4 ô li
Chữ B
Nét 1
Nét 1
c) 4 nét
*Con chữ B gồm mấy nét ?
a) 2 nét
b) 3 nét
Chữ B
Nét 1
Nét 1
- Chữ B cao 2 ô ly rưỡi, rộng hơn 2 ô ly.
Quan sát và nhận xét:
Chữ B cao mấy ô ly, rộng mấy ô ly?
Câu ứng dụng:
Bạn bè sum họp.
Ý nghĩa của câu “Bạn bè sum họp.” là gì?

Chữ B
TẬP VIẾT
Bạn bè ở khắp nơi trở về quay quần, họp mặt đông vui.
Câu ứng dụng:
Bạn bè sum họp.
Câu ứng dụng gồm bao nhiêu tiếng? Đó là những tiếng nào ?
Chữ B
TẬP VIẾT
Câu ứng dụng gồm 4 tiếng, đó là những tiếng: Bạn, bè, sum, họp
Câu ứng dụng:
Bạn bè sum họp.
Trong câu ứng dụng, tiếng nào chứa chữ cái vừa học ?
Chữ B
TẬP VIẾT
Trong câu ứng dụng, tiếng “Bạn” chứa chữ cái “B” vừa học.
Câu ứng dụng:
Bạn bè sum họp.
Những chữ nào có cùng chiều cao với chữ hoa B ?
Chữ B
Những chữ có cùng chiều cao với chữ B là chữ “b, h” .
Câu ứng dụng:
Bạn bè sum họp.
Chữ nào có chiều cao 2 ô ly, những chữ nào có chiều cao 1 ly ?
Chữ B
Chữ “p” có chiều cao 2 ô ly .
Những chữ có chiều cao 1 ly là:
a, n, e, u, m, o.
Câu ứng dụng:
Bạn bè sum họp.
Khoảng cách giữa các tiếng trong câu ứng dụng như thế nào ?
Chữ B
Khoảng cách giữa các tiếng
bằng một con chữ o.
o
o
o
Câu ca dao:
Bạn bè ríu rít tìm nhau
Qua con đường đất rực màu rơm phơi.
Hà Sơn
Chữ B
1/ Tu th? ng?i vi?t:
- Lung th?ng, khụng tỡ ng?c v�o b�n.
- D?u hoi cỳi.
- M?t cỏch v? kho?ng 25 d?n 30 cm.
- Tay ph?i c?m bỳt.
- Tay trỏi tỡ nh? lờn mộp v? d? gi?.
- Hai chõn d? song song tho?i mỏi.
2/ Cách cầm bút:
- Cầm bút bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa.
- Khi viết, dùng 3 ngón tay di chuyển bút từ trái sang phải, cán bút nghiêng về phía bên phải, cổ tay, khuỷu tay và cánh tay cử động mềm mại, thoải mái;
- Không nên cầm bút tay trái.
Dặn dò
nguon VI OLET