TẬP LÀM VĂN
LỚP 4 – TUẦN 3


TẬP LÀM VĂN

VIẾT THƯ


I. Nhận xét:
Dựa vào bài tập đọc Thư thăm bạn, trả lời các câu hỏi sau:
Người ta viết thư để làm gì?
Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì?
Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào?
Thư thăm bạn
Hoà Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000
Bạn Hồng thân mến,
Mình là Quách Tuấn Lương, học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Cù Chính Lan, thị xã Hoà Bình. Hôm nay, đọc báo thiếu niên tiền phong, mình rất xúc động được biết ba Hồng đã hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn.
Hồng ơi!
Mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. Nhưng chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. Bên cạnh Hồng còn có má, có các cô bác và có cả những người bạn mới như mình.
Mấy ngày nay, ở phường mình và khắp các thị xã đang có phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai. Trường mình cũng vừa tổ chức đợt góp đồ dùng học tập giúp các bạn vùng lũ lụt. Riêng mình gửi giúp Hồng toàn bộ số tiền mình bỏ ống từ mấy năm nay. Hồng nhận cho mình nhé!
Chúc Hồng khoẻ. Mong nhận được thư bạn.
Bạn mới của Hồng
Quách Tuấn Lương

Người ta viết thư để làm gì?
- Thăm hỏi
- Thông báo tin tức cho nhau
- Trao đổi ý kiến
- Chia vui hoặc chia buồn
- Bày tỏ tình cảm với nhau

2. Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì?
+ Nêu lí do và mục đích viết thư.
+Thăm hỏi tình hình của người nhận thư.
+ Thông báo tình hình của người viết thư.
+ Nêu ý kiến cần trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm
với người nhận thư.
- Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung sau:
Lí do và mục đích viết thư
Mình là Quách Tuấn Lương, học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Cù Chính Lan, thị xã Hoà Bình. Hôm nay, đọc báo thiếu niên tiền phong, mình rất xúc động được biết ba Hồng đã hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn.


Thăm hỏi tình hình của người nhận thư.

Hồng ơi!
Mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. Nhưng chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. Bên cạnh Hồng còn có má, có các cô bác và có cả những người bạn mới như mình.
Thông báo tình hình của người viết thư.
Mấy ngày nay, ở phường mình và khắp các thị xã đang có phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai. Trường mình cũng vừa tổ chức đợt góp đồ dùng học tập giúp các bạn vùng lũ lụt. Riêng mình gửi giúp Hồng toàn bộ số tiền mình bỏ ống từ mấy năm nay. Hồng nhận cho mình nhé!
- Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung sau:
+ Nêu lí do và mục đích viết thư.
+Thăm hỏi tình hình của người nhận thư.
+ Thông báo tình hình của người viết thư.
+ Nêu ý kiến cần trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư.
3.Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào?
- Đầu thư: + Ghi địa điểm, thời gian viết thư.
Ví dụ: Hoà Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000
Bạn Hồng thân mến,

+ Lời thưa gửi.
- Cuối thư: Ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn của
người viết thư. Chữ kí và tên hoặc họ tên của người viết thư.

3. Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như sau:
Chúc Hồng khoẻ. Mong nhận được thư bạn.
Bạn mới của Hồng
Quách Tuấn Lương
3. Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như sau:
+ Đầu thư: Ghi địa điểm, thời gian viết thư. Lời thưa gửi.
+ Cuối thư: Ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn của người viết thư. Chữ kí và tên hoặc họ tên của người viết thư.


Thư thăm bạn

Hoà Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000
Bạn Hồng thân mến,
Mình là Quách Tuấn Lương, học sinh lớp 4B Trường Tiểu học Cù Chính Lan, thị xã Hoà Bình. Hôm nay, đọc báo thiếu niên tiền phong, mình rất xúc động được biết ba Hồng đã hi sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn.
Hồng ơi!
Mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. Nhưng chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. Bên cạnh Hồng còn có má, có các cô bác và có cả những người bạn mới như mình.
Mấy ngày nay, ở phường mình và khắp các thị xã đang có phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai. Trường mình cũng vừa tổ chức đợt góp đồ dùng học tập giúp các bạn vùng lũ lụt. Riêng mình gửi giúp Hồng toàn bộ số tiền mình bỏ ống từ mấy năm nay. Hồng nhận cho mình nhé!
Chúc Hồng khoẻ. Mong nhận được thư bạn.
Bạn mới của Hồng
Quách Tuấn Lương
1. PHẦN ĐẦU THƯ
2.PHẦN CHÍNH
3. PHẦN CUỐI THƯ
II- Ghi nhớ
Một bức thư thường gồm những nội dung sau: 1.Phần đầu thư: Ghi địa điểm, thời gian viết thư. Lời thưa gửi.
2. Phần chính: - Nêu mục đích, lí do viết thư. - Thăm hỏi tình hình của người nhận thư. - Thông báo tình hình của người viết thư. - Nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư.
3. Phần cuối thư:
- Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn .
- Chữ kí và tên hoặc họ tên.
Tập làm văn
Viết thư
- Đề bài yêu cầu viết thư cho ai?
(M?t b?n ? tru?ng kh�c.)
- Xác định mục đích viết thư để làm gì?
(H?i tham v� k? cho b?n nghe tình hình l?p v� tru?ng em hi?n nay.)
- Cần sử dụng lời xưng hô như thế nào cho phù hợp?
( B?n, c?u, mình, t? ..)
- C?n tham h?i b?n nh?ng gì?
(S?c kh?e, vi?c h?c t?p, tình hình gia dình , s? thích c?a b?n,.)
Tập làm văn
Viết thư
Đề bài: Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay.
III- Luyện tập
Một bức thư thường gồm những nội dung sau:
1. Phần đầu thư:
-Ghi địa điểm, thời gian viết thư.
- Lời thưa gửi.
2. Phần chính: - Nêu mục đích, lí do viết thư. - Thăm hỏi tình hình của người nhận thư. - Thông báo tình hình của người viết thư. - Nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư. 3. Phần cuối thư: Ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn của người viết thư. Chữ kí và tên hoặc họ tên của người viết thư.
Tập làm văn
Viết thư
cccCủng cố
ccfcccc
Chúc các em sức khỏe và học tập tốt !
nguon VI OLET