THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NƠI CHỐN CHO CÂU.
TUẦN 31:
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Thành phần phụ trong câu gọi là gì?
Chủ ngữ B. Trạng ngữ
Vị ngữ D. Thành ngữ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Xác định các thành phần của câu sau:
( Gồm trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ)
Có một lần, trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy thấm vào mồm.
TN TN CN VN
(Trích Có một lần )
Hôm nay, em cùng má đi chợ Tết.
TN CN VN
Đọc câu sau:
“Ở trường, em được học viết, đọc”

CÂU HỎI:
Xác định thành phần câu:
Trạng ngữ câu trên chỉ về việc gì?
=> Chỉ nơi chốn
TN
CN
VN
I- NHẬN XÉT:
Tìm trạng ngữ trong những câu sau(gạch dưới)và cho biết chúng bổ sung ý nghĩa gì cho câu
A) Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở tưng bừng. TRẦN HOÀI DƯƠNG
B) Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.
Theo NGUYỄN TUÂN.
LTVC: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NƠI CHỐN CHO CÂU
Chúng cho biết nơi chốn diễn ra sự việc
(Hoa nở)
VD: Trước nhà; trên các lề phố…..
I- NHẬN XÉT:
Đặt câu hỏi cho các trạng ngữ tìm được trong những câu trên.
A) Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở tưng bừng. TRẦN HOÀI DƯƠNG
B) Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan,
trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.
Theo NGUYỄN TUÂN.
LTVC: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NƠI CHỐN CHO CÂU
Ở đâu
Nơi nào
?
?
II- GHI NHỚ:
LTVC: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NƠI CHỐN CHO CÂU
Để làm rõ nơi chốn diễn ra sự việc nêu trong câu,
ta thêm trạng ngữ chỉ
nơi chỗn vào câu.
2. Trạng ngữ chỉ nơi chốn trả lời cho
câu hỏi Ở đâu?
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
III- LUYỆN TẬP
1/ Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau:
-Trước rạp, người ta dọn dẹp sạch sẽ, sắp một hàng ghế dài. ( Phi Vân )
-Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội (Chu Văn)
-Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi người vẫn thu mình trong giấc ngủ mệt mỏi. (Ng.Trọng Tấn)

LTVC: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NƠI CHỐN CHO CÂU
III- LUYỆN TẬP:
2/ Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho những câu sau:
a) _________, em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình.
b) _________, em rất chăm chú nghe giảng và hăng hái phát biểu.
c) _________, hoa đã nở
LTVC: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NƠI CHỐN CHO CÂU
Ở nhà
Ở lớp
Trước sân
III- LUYỆN TẬP:
3/ Các câu dưới đây chỉ mới có trạng ngữ chỉ nơi chốn. Hãy thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh những câu ấy.
Ngoài đường,……………………………………………
Trong nhà, ………………………………………………
Trên đường đến trường,……………………………….
Ở bên kia sườn núi,…………………………………….
LTVC: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NƠI CHỐN CHO CÂU
xe chạy tấp nập
trẻ em nói, cười rộn rã
em nhặt được một ví tiền
một bản làng đang sinh hoạt
Cho câu sau:
“ Trong lớp, em hăng say phát biểu”
Câu Hỏi:
1/ Câu trên có trạng ngữ chỉ nơi chốn không?

2/ Nếu không: Trạng ngữ chỉ gì? Vì sao em biết?
Trạng ngữ chỉ không gian/ thời gian (tr.134)
Vì “Trong lớp” xác định sự việc diễn ra ở một không gian
3/ Nếu không : Em hãy sửa lại cho câu có trạng ngữ chỉ nơi chốn?
LTVC: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NƠI CHỐN CHO CÂU
BÀI TẬP CỦNG CỐ
KHÔNG
Ở lớp, em hăng say phát biểu