LUYỆN TỪ VÀ CÂU
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
Câu1: Câu cảm dùng để làm gì?
 Câu cảm(câu cảm thán) là câu dùng để bộc lộ cảm xúc (vui mừng, thán phục, đau xót, ngạc nhiên, …) của người nói.
Luyện từ và câu:
Câu2: Trong câu cảm, thường có những từ ngữ nào bộc lộ cảm xúc, cuối câu cảm thường có dấu gì? Cho một ví dụ về câu cảm.
Trong câu cảm, thường có các từ ngữ bộc lộ cảm xúc: ôi, chao, chà, trời, quá, lắm, thật… Khi viết, cuối câu cảm thường có dấu chấm than (!).
Ví dụ: Chà, con gà trống này có bộ lông mới đẹp làm sao !
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
Luyện từ và câu:
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
1. Đọc cặp câu sau và cho biết chúng có gì khác nhau.
a. I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
b. Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu (b).
3. Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu (b) ý nghĩa gì?
I/ Nhận xét:
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
Câu (b) có thêm bộ phận được in nghiêng.
1. Đọc cặp câu sau và cho biết chúng có gì khác nhau.
I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu( b).
Vì sao I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng?
Nhờ đâu I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng?
Khi nào I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng?
I/ Nhận xét:
3. Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu (b) ý nghĩa gì?
Phần in nghiêng ở câu (b) cho ta biết nguyên nhân và thời gian I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
- Vậy phần in nghiêng ở câu (b) trả lời cho các câu hỏi nào?
- Trả lời các câu hỏi: Nhờ đâu? Vì sao? Khi nào?
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
Thành phần phụ của câu.
- Thành phần phụ này xác định nguyên nhân và thời gian I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, được gọi là bộ phận .
- Phần in nghiêng ở câu (b) là thành phần chính hay phụ của câu?
b. Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
- Vậy trạng ngữ là gì?
 Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, xác định nguyên nhân, thời gian, nơi chốn, … của sự việc nêu trong câu.
Trạng ngữ
- Trạng ngữ là gì?
 Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, xác định nguyên nhân, thời gian, nơi chốn,… của sự việc nêu trong câu.
- Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi nào?
Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi: Khi nào?, Ở đâu?, Vì sao?, Để làm gì?
- Thành phần phụ đó có tác dụng gì trong câu ?
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
1. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, … của sự việc nêu ở trong câu.
2. Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi: Khi nào ?, Ở đâu ?, Vì sao ?, Để làm gì ?
Tìm trạng ngữ các câu sau:
Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng.
b) Trong vườn, muôn loài hoa đua nở.
c) Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách làng Mỹ Lý hơn mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt.

Luyện từ và câu:
Luyện tập:
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
Bài tập1:
Sách giáo khoa
Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về một lần em được đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ.
Luyện từ và câu:
Luyện tập:
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
 Chủ nhật tuần qua, cả nhà em về thăm quê ngoại. Cánh đồng lúa quê ngoại rộng mênh mông và xanh mượt. Cây đa đầu làng sum suê. Dưới bóng mát cây đa, em cùng bạn vui đùa cả ngày.
Bài tập 2:
2
3
4
5
6
Trò chơi
"Ô SỐ BÍ MẬT"
1
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
1. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, … của sự việc nêu ở trong câu.
2. Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi: Khi nào ?, Ở đâu ?, Vì sao ?, Để làm gì ?
QUAY LẠI
Câu 1 : Trạng ngữ là thành phần…..
a- chính b- phụ
Đáp án :
Trạng ngữ là thành phần phụ của câu.
QUAY LẠI
Câu 2 : Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi nào ?
Đáp án :
Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi : Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì ?
QUAY LẠI
Câu 3 : Đặt 1 câu có sử dụng trạng ngữ ?
Đáp án :
Buổi sáng, bầu trời trong xanh.
QUAY LẠI
Câu 4 : Xác định trạng ngữ câu sau : “Bạn An sau này là một người tốt”.
Đáp án :
Sau này
QUAY LẠI
Câu 5: Chim hót líu lo, trên cành cây.

Trạng ngữ là … .
Đáp án :
trên cành cây
QUAY LẠI
Câu 6 : Chiều nay, tại lớp học này, chúng em tập văn nghệ.
- Trạng ngữ là….
Đáp án :
Chiều nay
tại lớp học này