Luyện từ và câu
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN BÌNH C
KHỞI ĐỘNG
Câu 1: Câu cảm dùng để làm gì ?
Luyện từ và câu:
Câu 2: Trong câu cảm, thường có những từ ngữ nào ?
Thứ ba, ngày 07 tháng 4 năm 2015
Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Luyện từ và câu
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Luyện từ và câu
Hôm nay, em được cô giáo khen.
Xác định thành phần chủ ngữ, vị ngữ trong câu trên ?
CN
VN
?
1. Đọc cặp câu sau và cho biết chúng có gì khác nhau.
a. I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
b. Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu (b).
3. Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu (b) ý nghĩa gì?
I/ Nhận xét:
THẢO LUẬN NHÓM BỐN
Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Luyện từ và câu
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
Câu (b) có thêm bộ phận được in nghiêng:
“Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này”
1. Đọc cặp câu sau và cho biết chúng có gì khác nhau.
I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Luyện từ và câu
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
2. Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu( b).
Vì sao I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng ?
Nhờ đâu I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng ?
Khi nào I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng ?
Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Luyện từ và câu
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
3. Mỗi phần in nghiêng bổ sung cho câu (b) ý nghĩa gì?
Phần in nghiêng ở câu (b) cho ta biết nguyên nhân và thời gian I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
- Vậy, phần in nghiêng ở câu (b) trả lời cho các câu hỏi nào?
+ Trả lời các câu hỏi: Nhờ đâu? Vì sao? Khi nào?
Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Luyện từ và câu
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
+ Thành phần phụ của câu.
+ Thành phần phụ này xác định nguyên nhân và thời gian I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, được gọi là bộ phận trạng ngữ.
- Phần in nghiêng ở câu (b) là thành phần chính hay phụ của câu?
b. Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau này, I-ren trở thành một nhà khoa học nổi tiếng.
- Thành phần phụ đó có tác dụng gì trong câu ?
Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Luyện từ và câu
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
+ Trạng ngữ là thành phần phụ của câu xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, … của sự việc nêu ở trong câu.
- Trạng ngữ là gì ?
Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Luyện từ và câu
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
- Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi nào ?
+ Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi: Khi nào ?, Ở đâu ?, Vì sao ?, Để làm gì ?
1. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, … của sự việc nêu ở trong câu.
2. Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi: Khi nào ?,
Ở đâu ?, Vì sao ?, Để làm gì ?
Bài tập1:
Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Luyện từ và câu
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
Luyện tập
Tìm trạng ngữ trong các câu sau :
a) Ngày xưa, Rùa có một cái mai láng bóng.
VÕ QUẢNG
b) Trong vườn, muôn loài hoa đua nở.
XUÂN QUỲNH
c) Từ tờ mờ sáng, cô Thảo đã dậy sắm sửa đi về làng. Làng cô ở cách làng Mỹ Lý hơn mười lăm cây số. Vì vậy, mỗi năm cô chỉ về làng chừng hai ba lượt. Theo THANH TỊNH
Bài tập 2: Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về một lần em được đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ.
 Chủ nhật tuần qua, cả nhà em về thăm quê ngoại. Cánh đồng lúa quê ngoại rộng mênh mông và xanh mượt. Cây đa đầu làng sum suê. Dưới bóng mát cây đa, em cùng bạn vui đùa cả ngày.
Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Luyện từ và câu
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
Luyện tập
2
3
4
5
6
1
TRÒ CHƠI
Ô CỬA BÍ MẬT
1. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, … của sự việc nêu ở trong câu.
2. Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi: Khi nào ?,
Ở đâu ?, Vì sao ?, Để làm gì ?
Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Luyện từ và câu
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU
CŨNG CỐ
- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ (SGK trang 126).
Làm các hết các bài tập trong VBT.
- Chuẩn bị bài sau: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu.
Thứ tư, ngày 06 tháng 04 năm 2016
Luyện từ và câu
THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

DẶN DÒ
Tiết học kết thúc
Xin cảm ơn
quý thầy, cô cùng các em học sinh đã chú ý lắng nghe!
QUAY LẠI
Câu 1 : Trạng ngữ là thành phần…..
a- chính b- phụ
Đáp án :
Trạng ngữ là thành phần phụ của câu.
QUAY LẠI
Câu 2 : Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi nào ?
Đáp án :
Trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi : Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì ?
QUAY LẠI
Câu 3 : Đặt 1 câu có sử dụng trạng ngữ ?
Đáp án :
Buổi sáng, bầu trời trong xanh.
QUAY LẠI
Câu 4 : Xác định trạng ngữ câu sau : “Bạn An sau này là một người tốt”.
Đáp án :
Sau này
QUAY LẠI
Câu 5: Chim hót líu lo, trên cành cây.

Trạng ngữ là … .
Đáp án :
trên cành cây
QUAY LẠI
Câu 6 : Chiều nay, tại lớp học này, chúng em tập văn nghệ.
- Trạng ngữ là….
Đáp án :
Chiều nay
tại lớp học này