môn: luyện từ và câu
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU
I. NHẬN XÉT
Vì vắng tiếng cười, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng.
TRN
CN
VN
Vì sao, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng?
Vì vắng tiếng cười,
nguyên nhân
Trạng ngữ trên bổ sung cho câu ý nghĩa gì?
Vì sao,
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU
I. NHẬN XÉT
Vì vắng tiếng cười, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng.
TRN
CN
VN
Vì vắng tiếng cười,
nguyên nhân
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU
I. NHẬN XÉT
- Gạch chân các trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong hai câu sau:
Nhờ kiên trì tập luyện, chữ Cao Bá Quát ngày càng đẹp hơn.

Tại lười học, Nam phải thi lại.

- Các trạng ngữ trên bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
................................................................................................
Các trạng ngữ trên trả lời cho câu hỏi nào?
..............................................
TRN
TRN
Các trạng ngữ trên bổ sung ý nghĩa chỉ nguyên nhân cho câu.
Các trạng ngữ trên trả lời cho câu hỏi Nhờ đâu?, Tại đâu?

Phiếu thảo luận
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU
II. GHI NHỚ
I. NHẬN XÉT
Vì vắng tiếng cười, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng.
TRN
CN
VN
Vì vắng tiếng cười,
nguyên nhân
1. Để giải thích nguyên nhân của sự việc hoặc tình trạng nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu những trạng ngữ chỉ nguyên nhân.
2. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho các câu hỏi
Vì sao?, Nhờ đâu?, Tại đâu?...
III. Luyeän taäp:
1.Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong các câu sau:
a/ Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b/ Vì rét, những cây lan trong chậu sắt lại.

c/ Tại Hoa mà tổ không được khen.
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU
III. Luyeän taäp:
2. Điền các từ nhờ, vì hoặc tại vì vào chỗ trống:
a/ ...học giỏi, Nam được cô giáo khen.
b/ ..... bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạh sẽ.
c/ .......mải chơi, Tuấn không làm bài tập.

Nhờ
Tại vì
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU
III. Luyeän taäp:
3. Đặt câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân.
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU
Củng cố
Trạng ngữ chỉ nguyên nhân bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
Trạng ngữ chỉ nguyên nhân để giải thích nguyên nhân của sự việc hoặc tình trạng nêu trong câu.
Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho các câu hỏi nào?
Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho các câu hỏi Vì sao?, Nhờ đâu?, Tại đâu?...
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU


Dặn dò
Học thuộc ghi nhớ.
Đặt câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân.
Chuẩn bị bài: Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời.
Luyện từ và câu:
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN CHO CÂU