Môn : Luyện từ & câu – Lớp Bốn
MRVT: LẠC QUAN – YÊU ĐỜI
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời
Bài 1: Trong mỗi câu dưới đây, từ lạc quan được
dùng với ý nghĩa nào?
X
X
X
Trước đây đội bóng SHB Đà Nẵng thường xuyên bị thất bại,
nhờ lạc quan, cố gắng luyện tập tốt nên đã có tiến bộ và
chiến thắng giành Cúp Vô địch Quốc gia năm 2013.
Từ “lạc quan” đồng nghĩa với từ “yêu đời”
Lạc quan là: có cách nhìn vui, tươi sáng, luôn tin
tưởng ở tương lai tốt đẹp và có nhiều triển vọng
1
2
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời
Bài 2: Xếp các từ có tiếng “lạc” cho trong ngoặc đơn thành 2 nhóm:
( lạc quan, lạc hậu, lạc điệu, lạc đề, lạc thú )
a.Những từ trong đó “lạc” có nghĩa là “vui, mừng”.
…………………………………………………………………………...
lạc quan, lạc thú
b.Những từ trong đó “lạc” có nghĩa là “rớt lại, sai”.
…………………………………………………………………………...
lạc điệu, lạc đề, lạc hậu
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời
Lạc hậu có nghĩa là

rớt lại (không theo kịp đà tiến bộ, phát triển chung của xã hội)
Hiện nay người ta dùng máy cày để cày ruộng. Nhưng vẫn còn một số người dùng cuốc để cuốc ruộng. Như vậy là sản xuất lạc hậu.
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời
Bài 3: Xếp các từ có tiếng “quan” cho trong ngoặc đơn
thành 3 nhóm:
( lạc quan, quan quân, quan hệ, quan tâm )
a. Những từ trong đó “quan” có nghĩa là “quan lại”.
…………………………………………………………………………...
quan quân
b. Những từ trong đó “quan” có nghĩa là “nhìn, xem”.
………………………………………………………………………….........
lạc quan
b. Những từ trong đó “quan” có nghĩa là “liên hệ, gắn bó”.
…………………………………………………………………………..........
quan hệ, quan tâm
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời

Bài 4: Các câu tục ngữ khuyên ta điều gì?
Sông có khúc, người có lúc.
Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

b.+Lời khuyên: Nhiều cái nhỏ dồn góp lại thành cái lớn, kiên trì nhẫn nại ắt thành công.
a.+Lời khuyên: Gặp khó khăn là chuyện bình thường, không nên buồn phiền, nản chí.
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Lạc quan - Yêu đời
*DẶN DÒ
Chuẩn bị bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu.
Từ “lạc quan” có nghĩa là:
Có cái nhìn vui, tươi sáng, luôn tin tưởng ở tương lai tốt đẹp
Từ “quan tâm” có nghĩa là:

Sự gắn liền về mặt nào đó giữa hai
hay nhiều sự vật với nhau.
Để tâm, thường xuyên chú ý đến.
Người có tinh thần lạc quan thì: