Luyện từ và câu
THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ MỤC ĐÍCH CHO CÂU
Yêu cầu Hs tìm những từ có chứa tiếng “lạc”.
Và những từ có chứa tiếng “quan”.
“Lạc quan” có nghĩa là gì?
Môn: Luyện từ và câu
Trả bài cũ:
Những từ có chứa tiếng “lạc”.
Môn: Luyện từ và câu
Trả bài cũ:

Lạc quan, lạc thú, lạc hậu, lạc điệu, lạc đề.
2. Những từ có chứa tiếng “quan”.
Môn: Luyện từ và câu
Trả bài cũ:
Lạc quan, quan quân, quan hệ, quan tâm
3. “Lạc quan” có nghĩa là gì?
Môn: Luyện từ và câu
Trả bài cũ:
Lạc quan có nghĩa là vui, mừng
Chúng ta đã học và biết cách thêm những loại trạng ngữ nào cho câu?
Môn: Luyện từ và câu
Chúng ta đã học về cách thêm những loại trạng ngữ đó là:
Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu.
Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu.
Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu.
I – Phần nhận xét:
Trạng ngữ được in nghiêng trong mẩu chuyện dưới đây trả lời cho câu hỏi gì?
Con Cáo và chùm nho
Một con Cáo nhìn thấy những chùm nho chín mọng liền tìm cách hái chúng. Nhưng loay hoay mãi, Cáo ta vẫn không với tới được chùm nho. Để dẹp nỗi bực mình, Cáo bèn nói:
- Nho còn xanh lắm.
TRUYỆN NGỤ NGÔN Ê-DỐP
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
I – Phần nhận xét:
Trạng ngữ được in nghiêng trong mẩu chuyện dưới đây trả lời cho câu hỏi gì?


Để dẹp nỗi bực mình, Cáo bèn nói:
- Nho còn xanh lắm.
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Nhằm mục đích gì?
2. Loại trạng ngữ “Để dẹp nỗi bực mình” bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

Trạng ngữ: “Để dẹp nỗi bực mình” bổ sung ý nghĩa mục đích cho câu.
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Chúng ta phải thường xuyên tập thể dục để làm gì ?
Chúng ta phải thường xuyên tập thể để có sức khỏe tốt.
II. Ghi nhớ:
1. Để nói lên mục đích tiến hành sự việc nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu những trạng ngữ chỉ mục đích.
2. Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho các câu hỏi Để làm gì?, Nhằm mục đích gì?, vì cái g ì?...
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Thử tài nhớ đúng:

Em hãy nêu lại phần ghi nhớ theo cách hiểu của mình?
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
III. Luyện tập
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Bài 1: Tìm trạng ngữ chỉ mục đích trong câu sau:
a) Để tiêm phòng dịch cho trẻ em, tỉnh đã cử nhiều cán bộ y tế về các bản.
b) Vì tổ quốc, thiếu nhiên sẵn sàng!
c) Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.
Bài 1: Tìm trạng ngữ chỉ mục đích trong câu sau:
a) Để tiêm phòng dịch cho trẻ em, tỉnh đã cử nhiều cán bộ y tế về các bản.
b) Vì tổ quốc, thiếu nhiên sẵn sàng!
c) Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.
Bài 2: Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống:
a) …., xã em vừa đào một con mương.
b) …..,chúng em quyết tâm và rèn luyện thật tốt.
c) ….., em phải năng tập thể dục.
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Bài 2: Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống:
a) Để lấy nước tưới cho vùng đất cao/ Để dẫn nước vào ruộng, xã em vừa đào một con mương.
b) Để trở thành những người có ích cho xã hội/ Để trở thành con ngoan trò giỏi/ Vì danh dự của lớp, chúng em quyết tâm và rèn luyện thật tốt.
c) Để thân thể khỏe mạnh/ Để có sức khỏe dẻo dai, em phải năng tập thể dục.
Bài 3: Thêm chủ ngữ, vị ngữ vào chỗ trống để có các câu hoàn chỉnh:

Câu a:
Câu b:
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Vì sao chuột thường gặm các vật cứng?
Không giống với răng người và răng nhiều loài vật khác, răng của chuột mỗi ngày một mọc dài ra, cho đến khi chuột chết mới thôi. Nếu răng cứ mọc dài mãi như vậy, dĩ nhiên là rất vướng víu. Để mài cho răng mòn đi,…
Theo PHẠM VĂN BÌNH
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Vì sao chuột thường gặm các vật cứng?
Không giống với răng người và răng nhiều loài vật khác, răng của chuột mỗi ngày một mọc dài ra, cho đến khi chuột chết mới thôi. Nếu răng cứ mọc dài mãi như vậy, dĩ nhiên là rất vướng víu. Để mài cho răng mòn đi, chuột thường gặm các vật cứng.
Theo PHẠM VĂN BÌNH
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
b) Vì sao lợn thường lấy mõm dũi đất lên?
Chúng ta biết rằng các giống lợn nuôi hiện nay đều có nguồn gốc từ lợn rừng. Mũi và mồm lợn rừng rất dài, xương mũi rất cứng, Để tìm thức ăn, …Thói quen dũi đất của lợn nhà bắt nguồn từ cách tìm kiếm thức ăn của lợn rừng
Theo PHẠM VĂN BÌNH
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
b) Vì sao lợn thường lấy mõm dũi đất lên?
Chúng ta biết rằng các giống lợn nuôi hiện nay đều có nguồn gốc từ lợn rừng. Mũi và mồm lợn rừng rất dài, xương mũi rất cứng, Để tìm thức ăn, lợn thường lấy mõm dũi đất lên. Thói quen dũi đất của lợn nhà bắt nguồn từ cách tìm kiếm thức ăn của lợn rừng
Theo PHẠM VĂN BÌNH
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Chuột thường gặm các vật cứng để làm gì?... Để mài cho răng cùn đi.
Lợn thường lấy mõm dũi đất để làm gì? … Để kiếm thức ăn chúng dung cái mũi và mòm đặc biệt đó để dũi đất. Thói quen dũi đất của lợn nhà bắt nguồn từ cách kiếm thức ăn của lợn rừng.
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Chuột thường gặm các vật cứng để làm gì?... Để mài cho răng cùn đi.
Lợn thường lấy mõm dũi đất để làm gì? … Để kiếm thức ăn chúng dung cái mũi và mòm đặc biệt đó để dũi đất. Thói quen dũi đất của lợn nhà bắt nguồn từ cách kiếm thức ăn của lợn rừng.
Trò chơi: Xì…. Đùng.
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Cách chơi:
Lớp chọn 1 bạn bất kì lên trước lớp và quay mặt lên bảng hô to “Xì….ì..ì…” khi nào hết hơi bạn đó sẽ hô “Đùng”.
Trong khi bạn hô “Xì…” thì cả lớp trật tự chuyền tay nhau một chiếc hộp có chứa các yêu cầu. Đến khi bạn hô “Đùng” thì chiếc ở vị trí bạn nào thì bạn đó mở chiếc hộp chọn một mảnh giấy và thực hiện yêu cầu trong giấy.
Thực hiện đúng sẽ được nhận một tràng pháo tay.
Nêu sai hoặc không trả lời được, bạn sẽ chọn quyền trợ giúp.
Trò chơi tiếp tục khi có hiệu lệnh của giáo viên.
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu
Tìm những từ miêu tả tiếng cười.
Để chuẩn bị cho tiết học sau
“MRVT: Lạc quan – Yêu đời”.
Bài: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Môn: Luyện từ và câu