Một bức thư thường gồm mấy phần? Đó là những phần nào?
A. Một bức thư gồm 2 phần: phần mở đầu và phần cuối thư.
B. Một bức thư gồm 3 phần: phần mở đầu, phần diễn biến, phần cuối thư.
C. Một bức thư thường gồm 3 phần: phần mở đầu, phần chính, phần cuối thư.
D. Một bức thư thường gồm 4 phần: phần mở đầu, phần chính, phần diễn biến, phần cuối thư.
Khởi động
Tiếng Việt
Bài 4B: Con người Việt Nam (tiết 2).
Thứ tư, ngày 12 tháng 10 năm 2021
Trang 48
1. Đọc – hiểu bài Tre Việt Nam.
Mục tiêu
2. Hiểu thế nào là cốt truyện. Biết xác định cốt truyện.
3. Kể được câu chuyện Một nhà thơ chân chính.
1. Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
2. Chuỗi sự vệc trên được gọi là cốt truyện. Vậy theo em, cốt truyện là gì?
3. Cốt truyện gồm những phần nào? Nêu tác dụng của từng phần.
7. Tìm hiểu về cốt truyện
Theo em thế nào là sự việc chính?
Sự việc chính là những sự việc quan trọng,quyết định diễn biến của câu chuyện mà khi thiếu nó câu chyện không còn đúng nội dung và hấp dẫn nữa.
Dế Mèn gặp ai?
Nhà Trò kể gì?
Dế Mèn dẫn Nhà Trò đi đâu?
Dế Mèn đã làm gì?
Kết quả ra sao?
- Bọn nhện sợ hãi phải nghe theo. Nhà Trò được tự do.
- Gặp bọn nhện, Dế Mèn ra oai, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá vòng vây hàm hại Nhà Trò.
- Dế Mèn phẫn nộ cùng Nhà Trò đến chỗ mai phục của bọn nhện.
- Dế Mèn gặng hỏi, Nhà Trò kể lại tình cảnh đau khổ bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt.
- Dế Mèn gặp chị Nhà Trò đang gục đầu khóc bên tảng đá.
CÁC SỰ VIỆC CHÍNH TRONG TRUYỆN
2. Chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy theo em cốt truyện là gì?
Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
3. Cốt truyện gồm những phần nào?
Nêu tác dụng của từng phần.
Cốt truyện thường gồm 3 phần
+ Mở đầu: Sự việc khơi nguồn cho các sự việc khác (Sự việc 1: Dế Mèn gặp Nhà Trò đang khóc )
+ Diễn biến: Các sự việc chính kế tiếp theo nhau nói lên tính cách của nhân vật, ý nghĩa của câu chuyện. (Sự việc 2, 3, 4)
+ Kết thúc: Kết quả của các sự việc ở phần mở đầu và phần diễn biến. (Sự việc 5)
Ghi nhớ
1. Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
2. Cốt truyện thường có ba phần:
- Mở đầu
- Diễn biến
- Kết thúc
1. Truyện cổ tích Cây khế bao gồm các sự việc chính sau đây:
a) Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế em trở nên giàu có.
b) Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.
c) Người anh biết chuyện, đổi gia tài lấy cây khế, người em bằng lòng.
d) Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng.
e) Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng.
g) Người anh rơi xuống biển và chết.
2. Hãy sắp xếp các sự việc trên thành cốt truyện.
e) Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người
anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng.
b) Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.
d) Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim
hẹn trả ơn bằng vàng.
a) Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế em trở
nên giàu có.
c) Người anh biết chuyện, đổi gia tài lấy cây khế, người em
bằng lòng.
g) Người anh rơi xuống biển và chết.
Sắp xếp
2. Dựa vào cốt truyện trên, kể lại truyện cây khế.
Lưu ý: Để kể chuyện hay, sinh động các em cần:
+ Thêm một số từ ngữ, lời văn phù hợp với nội dung truyện.
+ Tả ngoại hình nhân vật.
+ Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật.
+ ….
Cây khế
Câu chuyện Cây khế khuyên chúng ta điều gì?
Câu chuyện khuyên chúng ta không nên tham lam.
Cốt truyện là gì?
Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện
Cốt truyện thường có mấy phần?
Có 3 phần: Mở đầu,
diễn biến, kết thúc.
TiẾT HỌC KẾT THÚC
Dặn dò
Chuẩn bị bài sau: 4C (tiết 2) Luyện tập xây dựng cốt truyện
- Đọc kĩ phần Ghi nhớ.
- Kể lại truyện Cây khế vào vở
nguon VI OLET