CHÀO MỪNG CÁC BẠN LỚP 4.3 ĐẾN TIẾT HỌC
Tập làm văn
GV: NGUYỄN THỊ YẾN
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM HÙNG
TẬP LÀM VĂN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Một bức thư thường gồm mấy phần ? Đó là những phần nào ?
TẬP LÀM VĂN
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Một bức thư thường gồm mấy phần ? Đó là những phần nào ?
A. Một bức thư gồm 2 phần: phần mở đầu và phần cuối thư.
B. Một bức thư gồm 3 phần: phần mở đầu, phần diễn biến, phần cuối thư.
C. Một bức thư thường gồm 3 phần: phần mở đầu, phần chính, phần cuối thư.
D. Một bức thư thường gồm 4 phần: phần mở đầu, phần chính, phần diễn biến, phần cuối thư.
TẬP LÀM VĂN
Thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Cốt truyện
I. Nhận xét:
1. Ghi lại những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
2. Chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy theo em, cốt truyện là gì ?
3. Cốt truyện gồm những phần nào ? Nêu tác dụng của từng phần.
TẬP LÀM VĂN
Thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Cốt truyện
I. Nhận xét:
Theo em thế nào là sự việc chính ?
Sự việc chính là những sự việc quan trọng, quyết định diễn biến của câu chuyện mà khi thiếu nó câu chyện không còn đúng nội dung và hấp dẫn nữa
Ghi lại những sự việc chính trong truyện “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”.
Dế Mèn gặp ai?
Nhà Trò kể gì?
1. Dế Mèn gặp chị Nhà Trò đang gục đầu khóc bên tảng đá.
2. Dế Mèn gặng hỏi, Nhà Trò kể lại tình cảnh đau khổ bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt.
Dế Mèn dẫn Nhà Trò đi đâu?
Dế Mèn đã làm gì?
Kết quả ra sao?
3. Dế Mèn phẫn nộ dắt Nhà Trò đến chỗ mai phục của bọn nhện.
4. Gặp bọn nhện, Dế Mèn ra oai, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt phá vòng vây trả tự do cho Nhà Trò.
5. Bọn nhện sợ hãi phải nghe theo. Nhà Trò được tự do.
Dế Mèn gặp ai ?
Nhà Trò kể gì ?
Dế Mèn dẫn Nhà Trò đi đâu ?
Dế Mèn đã làm gì ?
Kết quả ra sao ?
Nêu những sự việc chính trong truyện “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu”.
I. Nhận xét:
- Bọn nhện sợ hãi phải nghe theo. Nhà Trò được tự do.
- Gặp bọn nhện, Dế Mèn ra oai, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá vòng vây hãm hại Nhà Trò.
- Dế Mèn phẫn nộ cùng Nhà Trò đến chỗ mai phục của bọn nhện.
- Dế Mèn gặng hỏi, Nhà Trò kể lại tình cảnh đau khổ bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt.
- Dế Mèn gặp chị Nhà Trò đang gục đầu khóc bên tảng đá.
Các sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu :
Chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy theo em cốt truyện là gì ?
Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
I. Nhận xét:
- Bọn nhện sợ hãi phải nghe theo. Nhà Trò được tự do.
- Gặp bọn nhện, Dế Mèn ra oai, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá vòng vây hãm hại Nhà Trò.
- Dế Mèn phẫn nộ cùng Nhà Trò đến chỗ mai phục của bọn nhện.
- Dế Mèn gặng hỏi, Nhà Trò kể lại tình cảnh đau khổ bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt.
- Dế Mèn gặp chị Nhà Trò đang gục đầu khóc bên tảng đá.
Cốt truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu :
3. Cốt truyện gồm những phần nào ? Nêu tác dụng của từng phần.
Cốt truyện thường gồm 3 phần :
+ Mở đầu: Sự việc khơi nguồn cho các sự việc khác (Sự việc 1)
+ Diễn biến: Các sự việc chính kế tiếp theo nhau nói lên tính cách của nhân vật, ý nghĩa của câu chuyện. (Sự việc 2, 3, 4)
+ Kết thúc: Kết quả của các sự việc ở phần mở đầu và phần diễn biến. (Sự việc 5)
CÁC SỰ VIỆC CHÍNH TRONG TRUYỆN
5. Bọn nhện sợ hãi phải nghe theo. Nhà Trò được tự do.
4. Gặp bọn nhện, Dế Mèn ra oai, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt phá vòng vây trả tự do cho Nhà Trò.
3. Dế Mèn phẫn nộ dắt Nhà Trò đến chỗ mai phục của bọn nhện.
2. Dế Mèn gặng hỏi, Nhà Trò kể lại tình cảnh đau khổ bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt.
1. Dế Mèn gặp chị Nhà Trò đang gục đầu khóc bên tảng đá.
1.Mở đầu: Nêu sự việc khơi nguồn cho các sự việc khác.
2. Diễn biến: Các sự việc chính kế tiếp theo nhau nói lên tính cách của nhân vật, ý nghĩa của câu chuyện.
3. Kết thúc: Kết quả của các sự việc ở phần mở đầu và phần diễn biến.
TẬP LÀM VĂN
Thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Cốt truyện
I. Nhận xét:
Cốt truyện là gì ?
1. Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
Cốt truyện gồm mấy phần, là những phần nào ?
2. Cốt truyện thường có ba phần:
- Mở đầu
- Diễn biến
- Kết thúc
II. Ghi nhớ:
III. Luyện tập:
1. Truyện cổ tích Cây khế bao gồm các sự việc chính sau đây :
a) Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế em trở nên giàu có.
b) Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.
c) Người anh biết chuyện, đổi gia tài lấy cây khế, người em bằng lòng.
d) Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng.
e) Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng.
g) Người anh rơi xuống biển và chết.
2. Hãy sắp xếp các sự việc trên thành cốt truyện.
TẬP LÀM VĂN
Thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Cốt truyện
III. Luyện tập:
e) Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh
may túi quá to và lấy quá nhiều vàng.
b) Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.
d) Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn
trả ơn bằng vàng.
a) Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế em trở nên
giàu có.
c) Người anh biết chuyện, đổi gia tài lấy cây khế, người em bằng
lòng.
g) Người anh rơi xuống biển và chết.
TẬP LÀM VĂN
Thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Cốt truyện
III. Luyện tập:
2. Sắp xếp các sự việc trên thành cốt truyện :
3. Dựa vào cốt truyện trên, kể lại truyện Cây khế.
e) Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh
may túi quá to và lấy quá nhiều vàng.
b) Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.
d) Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn
trả ơn bằng vàng.
a) Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế em trở nên
giàu có.
c) Người anh biết chuyện, đổi gia tài lấy cây khế, người em bằng
lòng.
g) Người anh rơi xuống biển và chết.
III. Luyện tập:
2. Sắp xếp các sự việc trên thành cốt truyện :
3. Dựa vào cốt truyện trên, kể lại truyện cây khế.
Lưu ý: Để kể chuyện hay, sinh động các em cần:
+ Thêm một số từ ngữ, lời văn phù hợp với nội dung truyện.
+ Tả ngoại hình nhân vật.
+ Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật.
+ ….
Ngày xưa, ở một nhà nọ có hai anh em. Khi cha mẹ chết đi, người
anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.
Người em chăm sóc cây khế rất cẩn thận. Đến mùa, cây khế có quả, có một con chim phượng hoàng đến ăn. Người em buồn bã bảo chim: "Chim ơi, tôi chỉ có một cây khế này thôi, chim ăn hết trái, tôi lấy gì mà sống đây?
Chim phượng hoàng nghe thế đáp: "Ăn một quả khế, trả một cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng", rồi bay đi. Người em nghe lời phượng hoàng, may một cái túi nhỏ. Hôm sau, đúng hẹn phượng hoàng đến chở người em vượt biển khơi, đến một hòn đảo có rất nhiều vàng bạc. Người em lấy vàng bỏ vừa tủi nhỏ rồi leo lên lưng chim trở về. Từ đó, anh trở nên giàu có. Có tiền, anh ra sức giúp đỡ những người gặp cảnh bần hàn như mình trước kia.
Tiếng lành đồn xa. Một hôm, người anh biết chuyện đến nhà người em chơi. Anh ta ra sức gặng hỏi, người em thật thà kể lại câu chuyện. Người anh nghe thấy, nổi máu tham, gạ em đổi cây khế cho mình. Chiều lòng anh, người em vui vẻ đổi cây khế cho anh. Người anh ngày đêm chờ đợi phượng hoàng trở lại. Rồi mùa khế cũng chín. Phượng hoàng lại đến ăn khế, người anh cũng bắt chước em, hắn giả vờ phàn nàn. Chim cũng hẹn sẽ trả vàng cho hắn.
Cây khế
Người anh may sẵn một cái túi thật to. Khi chim đưa hẳn ra đến đảo, hắn vơ đầy túi, tham lam hơn hắn còn nhét khắp mình. Phượng hoàng cõng người anh bay về. Nhưng túi vàng nặng quá. Đến giữa biển, chim kiệt sức, nghiêng cánh. Người anh rơi tõm xuống biển và chết. Thế là hết đời kẻ tham lam.
Câu chuyện Cây khế khuyên chúng ta điều gì?
Câu chuyện khuyên chúng ta không nên tham lam.
TẬP LÀM VĂN
Thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Cốt truyện
Cốt truyện là gì ?
1. Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
Cốt truyện gồm mấy phần, là những phần nào ?
2. Cốt truyện thường có ba phần:
- Mở đầu
- Diễn biến
- Kết thúc
Ghi nhớ:
TiẾT HỌC KẾT THÚC
Dặn dò
Chuẩn bị bài sau: Luyện tập xây dựng cốt truyện
- Đọc kĩ phần Ghi nhớ.
- Kể lại truyện Cây khế vào vở
Bài 2. Dựa vào cốt truyện trên, kể lại truyện cây khế.
Ngày xửa ngày xưa, trong một gia đình nọ, có hai anh em cha mẹ mất sớm, người anh chia ra tài chỉ cho em một cây khế. Người em nhẫn nhịn, hàng ngày chăm sóc cây khế mong cây sớm ra quả. Đến mùa, cây khế bói rất nhiều quả to, chín vàng. Một hôm, có một con phượng hoàng rất lớn từ đâu bay đến, đậu trên cây, ăn hết quả này đến quả khác. Người em buồn rầu bảo chim:"Chim ăn hết khế, ta lấy gì mà sống đây?". Nghe vậy, phượng hoàng đáp:“Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng", rồi bay đi.
Người em lấy vải may một cái túi nhỏ. Vài ngày sau, phượng hoàng đến chở người em bay ra một hòn đảo có rất nhiều vàng bạc. Người em lấy vàng bỏ vào túi rồi cưỡi lên lưng chim bay về. Từ đó người em trở nên giàu có.
Ít lâu sau, người anh đến chơi, thấy em giàu có thì hết sức ngạc nhiên. Người anh gặng hỏi, người em thành thực kể lại câu chuyện. Người anh thấy vậy đòi đổi gia tài của mình lấy cây khế. Người em bằng lòng.
Người anh ngày đêm trực sẵn bên cây khế. Phượng hoàng lại đến. Người anh giả vờ phàn nàn. Chim cũng hẹn sẽ hứa đưa anh ta đi lấy vàng. Người anh may sẵn một cái túi thật to. Khi chim đưa anh ra đảo, anh ta nhặt vàng đầy túi, lại còn thắt vàng khắp người.
Phượng hoàng cõng người anh và túi vàng bay về. Nhưng túi vàng to và nặng quá. Đến giữa biển, chim kiệt sức nghiêng cánh. Thế là người anh và cả túi vàng rơi xuống biển và chết.
Cây khế
nguon VI OLET