PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
LỚP BỐN
PHÂN MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
GV: Nguyễn Thị Chủ
Trường Tiểu học Tân Dân
KHỞI ĐỘNG:
LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT
Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu
Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu
KIỂM TRA BÀI CŨ:
ruộng vườn;
đầm ấm ;
con gà ;
trắng trẻo ;
thoang thoảng ;
cây cau ;
vui vẻ
Phân các từ phức sau thành từ ghép và từ láy:
TỪ GHÉP
TỪ LÁY
Tiết 31 : LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY
Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu
1. So sánh hai từ ghép sau đây:
Bánh trái
Bánh rán
a) Từ ghép nào có nghĩa tổng hợp (bao quát chung)?
b) Từ ghép nào có nghĩa phân loại (chỉ một loại nhỏ thuộc phạm vi nghĩa của tiếng thứ nhất)?
Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu
Tiết 31 : Luyện tập về từ láy và từ ghép
Bánh trái
Bánh rán
1. So sánh hai từ ghép sau đây:
Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu
Tiết 31 : Luyện tập về từ láy và từ ghép
2. Viết các từ ghép (được in đậm) trong những câu dưới đây vào ô thích hợp trong bảng phân loại từ ghép:
2. Viết các từ ghép (được in đậm) trong những câu dưới đây vào ô thích hợp trong bảng phân loại từ ghép:
Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu
Tiết 31 : Luyện tập về từ láy và từ ghép
TỪ GHÉP CÓ NGHĨA TỔNG HỢP
TỪ GHÉP CÓ NGHĨA PHÂN LOẠI
xe điện, xe đạp, tàu hoả,
đường ray, máy bay
ruộng đồng, làng xóm, núi non, gò đống, bãi bờ, hình dạng, màu sắc
T? GHẫP
T? ghộp cú
nghia t?ng h?p
VD: - nh� c?a
- d?t nu?c
- b?n bố,.
T? ghộp cú
nghia phõn lo?i
VD: - xe d?p,
- b?n du?ng,
- h?c g?o,.
Từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu.
Từ láy có hai tiếng giống nhau ở vần.
Từ láy có hai tiếng giống nhau ở cả âm đầu và vần.
3. Xếp từ láy trong đoạn văn sau vào nhóm thích hợp:
3. Xếp từ láy trong đoạn văn sau vào nhóm thích hợp:
Cây nhút nhát
Gió rào rào nổi lên. Có một tiếng động gì lạ lắm. Những chiếc lá khô lạt xạt lướt trên cỏ. Cây xấu hổ co rúm mình lại. Nó bỗng thấy xung quanh lao xao. He hé mắt nhìn: không có gì lạ cả. Lúc bấy giờ nó mới mở bừng những con mắt lá và quả nhiên không có gì lạ thật.
Theo Trần Hoài Dương
nhút nhát
lạt xạt
lao xao
rào rào
He hé
a) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở âm đầu.
b) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở vần.
c) Từ láy có hai tiếng giống nhau ở cả âm đầu và vần.
Từ láy có hai
tiếng giống
nhau ở âm đầu
VD: - lung linh
xù xì
- nhỏ nhắn
T? L�Y
Từ láy có hai
tiếng giống nhau ở cả âm và vần
VD: - nho nhỏ
- nhè nhẹ
- se sẽ
Từ láy có hai
tiếng giống
nhau ở vần
VD:- lác đác
- bối rối
- líu ríu
TRÒ CHƠI:
CHĂM SÓC VƯỜN HOA
HOA SEN
HOA CÚC
HOA SÚNG
HOA HỒNG
HOA HƯỚNG DƯƠNG
HOA LY LY
TRÒ CHƠI: Chăm sóc vườn hoa
Thế nào là từ ghép tổng hợp? Cho ví dụ.
Thế nào là từ ghép phân loại? Cho ví dụ.
Tìm từ láy có hai tiếng giống nhau bộ phận âm đầu?
Tìm từ láy có hai tiếng giống nhau bộ phận vần?
Tìm từ láy có hai tiếng giống nhau cả âm đầu và vần?
Đặt một câu có chứa từ ghép phân loại.
Học lại phần Ghi nhớ (sgk/39)
Xem lại các bài tập của tiết học hôm nay.
DĂN DÒ:
Tiết 31 : Luyện tập về từ láy và từ ghép
Thứ tư ngày 28 tháng 9 năm 2016
Luyện từ và câu
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC.
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM MẠNH KHOẺ!