TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
CHÍNH TẢ
ÔNG NGOẠI
kieuoanh.july
KIỂM TRA BÀI CŨ
Viết các từ sau
thửa ruộng
dạy bảo
mưa rào
giao việc
Chính tả ( Nghe – viết )
Ông ngoại
Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống. Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.
Khi đến trường, ông ngoại đã làm gì để cậu bé yêu trường hơn?
Ông dẫn cậu lang thang khắp các lớp học, cho cậu gõ tay vào chiếc trống trường.
Tìm hiểu nội dung bài
Trong đoạn văn có hình ảnh nào đẹp mà em thích nhất ?
- Hình ảnh ông dắt cậu đi vào các lớp.
- Hình ảnh ông nhấc bổng cậu trên tay cho cậu gõ vào chiếc trống trường.
- Hình ảnh cậu bé ghi nhớ mãi tiếng trống.
Đoạn văn gồm mấy câu ?
Đoạn văn gồm 3 câu
Tìm hiểu nội dung bài
Những chữ nào trong bài viết hoa ?
- Các chữ đầu câu, đầu đoạn.
Hướng dẫn viết từ khó
ngôi trường
nhấc bổng
trong trẻo
gõ thử
Viết chính tả
Chính tả (Nghe – viết )
Ông ngoại
Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống. Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.
BÀI TẬP CHÍNH TẢ
Đặt câu với các tiếng chứa
vần oay mà em vừa tìm được ?
Bài 2 : Tìm 3 tiếng có vần oay
M : xoay
ngoáy tai, hí hoáy, loay hoay, nhoay nhoáy, ngọ ngoạy, ngúng ngoảy,…
Bài 3 : Tìm các từ
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :
Làm cho ai việc gì đó.
Trái nghĩa với hiền lành.
Trái nghĩa với vào.
giúp
dữ
ra
Dặn dò
Ghi nhớ các từ vừa tìm được.
Chép mỗi lỗi sai 2 dòng.
Xem trước bài : Người lính dũng cảm.
Chào tạm biệt các em 