LUYÍ?N T? VA` CĐU L?P 4
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN
VỚI TIẾT HỌC TRỰC TUYẾN
Từ
Từ đơn
Từ phức
Tôi nghe truyện cổ thầm thì
Lời ông cha dạy cũng vì đời sau.
Cấu tạo của những từ phức được in đậm trong các câu thơ sau có gì khác nhau ?
- Từ phức : truyện cổ, thầm thì, ông cha.
Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể
Núi dựng cheo leo, hồ lặng im
Lá rừng với gió ngân se sẽ
Họa tiếng lòng ta với tiếng chim.
- Từ phức : chầm chậm, cheo leo, lặng
im, se sẽ.
Cấu tạo của các từ phức trên có gì khác nhau?
Từ phức do những tiếng có nghĩa tạo thành
Từ phức do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại nhau tạo thành
ông cha,
truyện cổ,
thầm thì,
chầm chậm,
cheo leo,
se sẽ.
lặng im.
ông cha,
truyện cổ,
thầm thì,
chầm chậm,
cheo leo,
se sẽ.
lặng im,
TỪ GHÉP
TỪ LÁY
Từ phức do những tiếng có nghĩa
tạo thành
Từ phức do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại nhau tạo thành
truyện cổ, ông cha, lặng im.
thầm thì, chầm chậm, cheo leo,
se sẽ.
Những từ do các tiếng có nghĩa ghép lại với nhau gọi là từ ghép.
Những từ do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại nhau tạo thành gọi là từ láy.
TỪ GHÉP
TỪ LÁY
1. Ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau tạo thành nghĩa chung. Đó là các từ ghép.
2. Phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau. Đó là các từ láy.
M: tình thương, thương mến,…
M: săn sóc, khéo léo, luôn luôn,…
Có hai cách chính để tạo từ phức là:
Từ
Từ đơn
Từ phức
Từ ghép
Từ láy
Các tiếng có nghĩa
Âm đầu giống nhau
Vần giống nhau
Âm đầu và vần giống nhau
Tiếng giống nhau
Lưu ý:
Có những từ tuy giống nhau ở âm đầu hay vần nhưng cả 2 tiếng đều có nghĩa, nghĩa của 2 tiếng bổ sung cho nhau thì đó là từ ghép.
Ví dụ: tươi tốt, phẳng lặng, thúng mủng, hốt hoảng,……
Từ láy
Tươi tốt
Luyện tập
Bài 1/25: Hãy xếp những từ phức được in nghiêng trong các câu dưới đây thành hai loại: từ ghép và từ láy. Biết rằng những tiếng in đậm là tiếng có nghĩa:


a) Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.
Theo Hoàng Lê
ghi nhớ,
đền thờ,
bờ bãi,
tưởng nhớ.
nô nức.
dẻo dai,
vững chắc,
thanh cao.
mộc mạc,
nhũn nhặn,
cứng cáp.


b) Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.
Thép Mới
Những từ do các tiếng có nghĩa ghép lại với nhau gọi là từ ghép.
Những từ do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại nhau tạo thành gọi là từ láy.
Bài 2/25: Tìm từ ghép, từ láy chứa từng tiếng sau đây:
ngay thẳng, ngay thật, ngay lưng, ngay đơ,….
ngay ngắn,…
thẳng băng, thẳng cánh, thẳng cẳng, thẳng đuột, thẳng đứng, thẳng góc, thẳng tay, thẳng tắp, thẳng tuột, thẳng tính,…
thẳng thắn,
thẳng thớm,…
chân thật, thành thật, thật lòng, thật lực, thật tâm, thật tình
thật thà,..
TRÒ CHƠI
AI NHANH AI ĐÚNG
Xác định từ ghép
a. th?p thoỏng
b. d?p d?n
c. m?t tr?i
Đúng rồi
Xác định từ láy
a. lao xao
c. ru?ng d?ng
b. m?ng vui
Hoan hô
Xác định từ láy
a. m?t mui, túc tai, di d?ng
b. r? rỏ, bói b?, d?o dai
c. d?ng d?n, ngay ng?n, th?ng th?n
Em học được gì?
- Từ phức chia làm mấy loại?
- Thế nào là từ ghép?
- Thế nào là từ láy?
- Xem lại ghi nhớ và các bài tập
Da?n do`
Cảm ơn các em học sinh đã theo dõi
Chúc các em học tập tốt
nguon VI OLET