CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
Giáo viên: Trương Thị Thảo
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
Trường Tiểu học Trần Tống
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu
Kiểm tra bài cũ
Tìm một từ cùng nghĩa với trung thực. Đặt câu với từ em vừa tìm được.
Tìm một từ trái nghĩa với trung thực.
Đặt câu với từ em vừa tìm được.
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
mèo
dừa
cô giáo, học sinh
đồng hồ
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:

I. Nhận xét
1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:
chỉ sự vật
Mang theo truy?n c? tụi di
Nghe trong cu?c s?ng th?m thỡ ti?ng xua
V�ng con n?ng, tr?ng con mua
Con sụng ch?y cú r?ng d?a nghiờng soi
D?i cha ụng v?i d?i tụi
Nhu con sụng v?i chõn tr?i dó xa
Ch? cũn truy?n c? thi?t tha
Cho tụi nh?n m?t ụng cha c?a mỡnh.
Lõm Th? M? D?
Thảo luận nhóm đċ
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
I. Nhận xét
1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:
chỉ sự vật
Mang theo truy?n c? tụi di
Nghe trong cu?c s?ng th?m thỡ ti?ng xua
V�ng con n?ng, tr?ng con mua
Con sụng ch?y cú r?ng d?a nghiờng soi
D?i cha ụng v?i d?i tụi
Nhu con sụng v?i chõn tr?i dó xa
Ch? cũn truy?n c? thi?t tha
Cho tụi nh?n m?t ụng cha c?a mỡnh.
Lõm Th? M? D?
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
I. Nhận xét
2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp
1.Các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ:
truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, cơn, nắng, mưa, con,
sông, rặng, dừa, đời, cha ông, con, sông, chân trời,
truyện cổ, ông cha.
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:
Danh từ
ông cha, cha ông
mưa, nắng
sông, dừa, chân trời
Danh từ là gì?
Danh từ
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu: Danh từ
Danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật,
hiện tượng).
Ghi nhớ:
Cho ví dụ về danh từ
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu: Danh từ
1/ Xếp những từ sau thành hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm: sách, cô giáo, bút, mẹ, cha, vở, anh chị, quần áo, bộ đội, khăn đỏ.
Xếp
thành hai nhóm
đặt tên cho mỗi
nhóm
Thảo luận nhóm đċ
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu: Danh từ
1/ Xếp những từ sau thành hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm: sách, cô giáo, bút, mẹ, cha, vở, anh chị, quần áo, bộ đội, khăn đỏ.
người
vật
cô giáo,
mẹ,
cha,
anh chị,
bộ đội,
sách,
bút,
vở,
quần áo,
khăn đỏ,
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu
2/Viết tiếp vào chỗ trống năm từ ngữ chỉ người theo nghề nghiệp: giáo viên, thợ xây,……………………..
………………………………………………………………………………………………………………
công nhân,
bác sĩ,
kĩ sư,
bảo vệ,
thợ mộc,
nông dân,
đầu bếp,…
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu: Danh từ

Ai nhanh, ai đúng!
“giáo viên” là danh từ chỉ….
A. người
B. vật
C. hiện tượng
0
1
2
3
4
5
A
6
7
8
9
10
“gió” là danh từ chỉ….
vật
hiện tượng
người
0
1
2
3
4
5
B
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
A
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hoa hồng đẹp lắm!
Danh từ trong câu trên là:
Hoa hồng
đẹp
lắm
Bài sau: Danh từ chung, danh từ riêng
Xin chào tạm biệt !
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:

I. Nhận xét
1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:
chỉ sự vật
Mang theo truy?n c? tụi di
Nghe trong cu?c s?ng th?m thỡ ti?ng xua
V�ng con n?ng, tr?ng con mua
Con sụng ch?y cú r?ng d?a nghiờng soi
D?i cha ụng v?i d?i tụi
Nhu con sụng v?i chõn tr?i dó xa
Ch? cũn truy?n c? thi?t tha
Cho tụi nh?n m?t ụng cha c?a mỡnh.
Lõm Th? M? D?
Thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2016
Luyện từ và câu:

I. Nhận xét
1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:
chỉ sự vật
Mang theo truy?n c? tụi di
Nghe trong cu?c s?ng th?m thỡ ti?ng xua
V�ng con n?ng, tr?ng con mua
Con sụng ch?y cú r?ng d?a nghiờng soi
D?i cha ụng v?i d?i tụi
Nhu con sụng v?i chõn tr?i dó xa
Ch? cũn truy?n c? thi?t tha
Cho tụi nh?n m?t ụng cha c?a mỡnh.
Lõm Th? M? D?