Bài 5C
Ở hiền gặp lành (tiết 2)
Mục tiêu
Nhận biết đoạn văn trong bài văn kể chuyện ; bước đầu viết được một đoạn văn kể chuyện.
4. Tìm hiểu về đoạn văn trong bài văn kể chuyện.
a) Đọc các sự việc sau :
1. Chôm gieo trồng, thóc không nảy mầm, đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp còn Chôm tâu vua sự thật.
2. Nhà vua ra lệnh phát thóc giống cho người dân gieo trồng, hẹn rằng ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi.
3. Nhà vua khen Chôm trung trực, dũng cảm và truyền ngôi cho cậu bé.
4. Nhà vua giải thích thóc giống không nảy mầm vì vua đã cho luộc chín trước khi phát cho mọi người.
b) Hãy sắp xếp lại các sự việc trên theo đúng trình tự của câu chuyện Những hạt thóc giống.
Các sự việc trên theo đúng trình tự câu chuyện Những hạt thóc giống là : 2 - 1 - 4 - 3
c) Những sự việc đó tương ứng với các đoạn văn như sau:
- Sự việc 1 được kể trong đoạn 2.
- Sự việc 2 được kể trong đoạn 1.
- Sự việc 3 được kể trong đoạn 4.
- Sự việc 4 được kể trong đoạn 3.
d) Dấu hiệu mở đầu và kết thúc của mỗi đoạn truyện là:
- Mở đầu đoạn truyện: đầu dòng viết hoa và lùi vào.
- Kết thúc đoạn truyện: chấm xuống dòng.
Ghi nhớ
1. Một câu chuyện có thể gồm nhiều sự việc. Mỗi sự việc được viết thành một đoạn truyện (thường là một đoạn văn).
2. Khi viết hết một đoạn văn, cần chấm xuống dòng.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
1. Sắp xếp các sự việc dưới đây theo đúng trình tự câu chuyện Gà trống và Cáo :
a) Gà không nghe lời Cáo và nói có cặp chó săn đang chạy lại.
b) Cáo khiếp sợ phải bỏ chạy làm lộ rõ mưu gian.
c) Gà Trống vắt vẻo trên cành cây cao, Cáo đến và dụ dỗ Gà Trống xuống để bày tỏ tình thân.
Trình tự đúng là: c - a - b
2. Mỗi bạn chọn một trong ba sự việc trên, đọc lại đoạn thơ ứng với mỗi sự việc và kể lại sự việc đó.
- Sự việc (c) tương ứng với đoạn:
Nhác trông vắt vẻo trên cành
.......
Cho tôi hôn bạn, tỏ bày tình thân.
- Sự việc (a) tương ứng với đoạn:
Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn
......
Từ xa chạy lại, chắc loan tin này.
- Sự việc (b) tương ứng với đoạn:
Cáo nghe hồn lạc phách bay
......
Rõ phường gian dối, làm gì được ai.
3. a) Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thiện một trong ba đoạn văn sau:
    Đoạn 1: Một hôm, chú Gà Trống tinh nhanh đang vắt vẻo trên cành cây ngắm nhìn trời đất thì Cáo đi tới. Cáo ...
     Đoạn 2: Gà Trống tìm cách để Cáo lộ mưu gian. Nó nói với Cáo:
                   - …
     Đoạn 3: Gà Trống nói có cặp chó săn đang chạy tới. Cáo ...
Đoạn 1: Một hôm, chú Gà Trống tinh nhanh đang vắt vẻo trên cành cây ngắm nhìn trời đất thì Cáo đi tới. Cáo dụ Gà trống bằng cách mời gà trống xuống để hôn, bày tỏ thân tình. Bởi từ giờ, muôn loài kết thân thành bạn bè, không phân biệt kẻ mạnh yếu.
Đoạn 2: Gà Trống tìm cách để Cáo lộ mưu gian. Nó nói với Cáo: - Ôi! đây chính là tin mà tôi thấy vui mừng nhất.
Đoạn 3: Gà Trống nói có cặp chó săn đang chạy tới. Cáo mới nghe tới đã hồn lạc phách bay, quắp đuôi, ba chân bốn cẳng chạy một mạch. Thấy vậy, Gà khoái chí cười phì rồi bảo: kẻ gian dối sẽ chẳng làm gì được ai.
4. Đổi bài cho bạn để soát và sửa lỗi.
C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Chúc các em chăm ngoan học giỏi
nguon VI OLET