TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN CÁT.
TẬP ĐỌC
LỚP 5B.
Ê-MI-LI,CON...
GIÁO VIÊN:VŨ THỊ THÚY VINH.
Tập đọc
- Đọc theo vai bài “Một chuyên gia máy xúc”.
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018
KIỂM TRA BÀI CŨ.
Tập đọc
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018
Ê - mi-li,con…
( Trích) Tố Hữu
Luyện đọc
* Đọc đúng:
- Mo-ri-xơn; Pô-tô-mác; Lầu Ngũ Giác; Giôn-xơn; na pan; B.52; Oa-sinh-tơn,…
* Ngắt câu:
- Oa-sinh-tơn / Đã đến phút lòng ta/ sáng nhất !/
Buổi hoàng hôn/ Ta đốt thân ta/
Ôi những linh hồn/ Cho ngọn lửa sáng loà/
Còn,/ mất ? / Sự thật.//
* Giải nghĩa từ:
Tập đọc
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018
Ê - mi-li,con…
- Lầu ngũ giác:
- Giôn- xơn:
- Nhân danh:
- B.52:
- Na pan:
- Oa-sinh-tơn:
ĐỌC NHÓM
THI ĐỌC
Tập đọc
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018
Ê - mi-li,con…
1. Đọc diễn cảm khổ thơ đầu để thể hiện tâm trạng của chú Mo-ri-xơ và bé Ê-mi-li.
Tìm hiểu bài.
- Vì đó là cuộc chiến tranh phi nghĩa – không nhân danh ai – vô nhân đạo. Chúng đem bom đạn đến Việt Nam để đốt bệnh viện, trường học, giết trẻ em, giết chết những cánh đồng xanh, những dòng sông.....
Tập đọc
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018
Ê - mi-li,con…
2. Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ ?
3. Chú Mo-ri-xơn nói gì với con khi từ biệt?
Tập đọc
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018
Ê - mi-li,con…
- Chú nói trời sắp tối rồi, chú không bế bé Ê-mi-li về được. Chú dặn con khi mẹ đến đón hãy ôm lấy mẹ mà hôn và nói giúp chú “Cha đi vui xin mẹ đừng buồn”
Tìm hiểu bài.
3. Chú Mo-ri-xơn nói gì với con khi từ biệt?
4. Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn.
- Ngọn lửa Mo-ri-xơn đốt lên sẽ làm thức tỉnh mọi người, làm cho mọi người nhận ra sự thật về một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, tàn bạo ở Việt Nam, làm mọi người cùng nhau hợp sức ngăn chặn tội ác.
LUYỆN ĐỌC
DIỄN CẢM.
Tập đọc
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018
Ê - mi-li,con…
Ê-mi-li con ôi!
Trời sắp tối rồi…
Cha không bế con về được nữa !
Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa
Đêm nay mẹ đến tìm con
Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn
Cho cha nhé
Và con sẽ nói giùm với mẹ :
Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn !
Oa-sinh-tơn
Buổi hoàng hôn
Ôi những linh hồn
Còn, mất ?
Đã đến phút lòng ta sáng nhất !
Ta đốt thân ta
Cho ngọn lửa sáng loà
Sự thật.
LUYỆN ĐỌC
HỌC THUỘC LÒNG.
Tập đọc
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018
Ê - mi-li,con…
Ê-mi-li con ôi!
Trời ...........rồi
Cha không ........được nữa!
Khi đã sáng bùng lên .....
Đêm nay .......................
Con sẽ ................mà hôn
Cho cha nhé
Và ....................với mẹ:
Cha đi vui, ....................!
Oa-sinh-tơn
Buổi .................
Ôi những linh hồn
Còn, mất?
Đã đến phút .................!
Ta đốt .......................
Cho ngọn lửa ………
Sự thật.
LUYỆN ĐỌC
HỌC THUỘC LÒNG.
Tập đọc
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018
Ê - mi-li,con…
- Bài thơ nói lên điều gì ?
THI ĐỌC.
* Nội dung : Ca ngợi hành động dũng cảm, cao thượng của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Tập đọc
Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018
Ê - mi-li,con…
* Nội dung : Ca ngợi hành động dũng cảm, cao thượng của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
CHÀO CÁC EM !