Thầy và trò lớp 5/2
Xin kính chào quý thầy, cô giáo !
LÊ MINH PHÀN
Thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2014

Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu 1: Đọc đoạn 1,2 bài: Một chuyên gia máy xúc, trả lời câu hỏi 1 sách giáo khoa.
- Yêu cầu 2: Đọc đoạn 3,4 và trả lời câu hỏi 3 sách giáo khoa.
Tập đọc:
Thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2014


Tập đọc:
Ê - mi - li, con...
(Trích) Tố Hữu
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
a. Đọc đúng:
- Ê-mi-li, Mo-ri-xơn, Giôn-xơn, Pô-tô-mác, Oa-sinh-tơn
- B.52, na-pan, sáng loà
- Đi đâu cha ?, Xem gì cha ?
- Giôn-xơn !
- Ê-mi-li con ôi !
- Cha không bế con về được nữa !
- Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn !
- Đã đến phút lòng ta sáng nhất !
a. Từ ngữ, hình ảnh, chi tiết:
B.52, Na-pan
- Nhân danh,
- ... Đốt nhà thương, trường học, giết trẻ em, giết những cánh đồng xanh...
-...Ta đốt thân ta - cho ngọn lửa sáng loà - sự thật
b. Nội dung chính:
Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013

Tập đọc:
Ê - mi - li, con...
(Trích) Tố Hữu
b. Đọc diễn cảm:
Luyện đọc:
Tìm hiểu bài:
Ê-mi-li con ôi !
Trời sắp tối rồi...
Cha không bế con về được nữa !
Đêm nay mẹ đến tìm con
Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn
Cho cha nhé
Và con sẽ nói dùm với mẹ:
Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn !
Oa-sinh-tơn
Buổi hoàng hôn
Ôi những linh hồn
Còn, mất ?
Đã đến phút lòng ta sáng nhất !
Ta đốt thân ta
Cho ngọn lửa sáng loà
Sự thật.
Nội dung chính:
Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2013

Luyện đọc:
Tập đọc:
Ê - mi - li, con...
(Trích) Tố Hữu
c. Đọc thuộc lòng: Khổ thơ 3,4.
a. Đọc đúng:
b. Đọc diễn cảm:
Thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2014


Tập đọc:
Ê - mi - li, con...
(Trích) Tố Hữu
Hướng dẫn về nhà:
- Luyện đọc diẽn cảm bài thơ.
Học sinh khá giỏi học thuộc lòng khổ thơ 3.4.
- Các em còn lại học thuộc 1 khổ thơ trong bài.
- Soạn bài: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai.
Thứ tư ngày 25 tháng 9 năm 2014

Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Tập đọc:
Ê - mi - li, con...
(Trích) Tố Hữu
Nội dung chính:
Chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo
Thầy và trò lớp 5A