Tập đọc:
Anh Thủy gặp anh A-lếch-xây ở đâu?
Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021
Tập đọc:
Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021
Ê - mi-li,con…
( Trích) Tố Hữu
Luyện đọc
* Đọc đúng:
- Mo-ri-xơn; Pô-tô-mác; Lầu Ngũ Giác; Giôn-xơn; na pan; B.52; Oa-sinh-tơn,…
* Ngắt câu:
- Oa-sinh-tơn / Đã đến phút lòng ta/ sáng nhất !/
Buổi hoàng hôn/ Ta đốt thân ta/
Ôi những linh hồn/ Cho ngọn lửa sáng loà/
Còn,/ mất ? / Sự thật.//
* Giải nghĩa từ:
Tập đọc:
Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021
Ê - mi-li,con…
- Lầu ngũ giác:
- Giôn- xơn:
- Nhân danh:
- B.52:
- Na pan:
- Oa-sinh-tơn:
1. Đọc diễn cảm khổ thơ đầu để thể hiện tâm trạng của chú Mo-ri-xơ và bé Ê-mi-li.
Tìm hiểu bài
- Vì đó là cuộc chiến tranh phi nghĩa – không nhân danh ai – vô nhân đạo. Chúng đem bom đạn đến Việt Nam để đốt bệnh viện, trường học, giết trẻ em, giết chết những cánh đồng xanh, những dòng sông.....
Tập đọc :
Thứ tư, ngày .. tháng 10 năm 2021
Ê - mi-li,con…
2. Vì sao chú Mo-ri-xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ ?
3. Chú Mo-ri-xơn nói gì với con khi từ biệt?
Tập đọc
Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021
Ê - mi-li,con…
- Chú nói trời sắp tối rồi, chú không bế bé Ê-mi-li về được. Chú dặn con khi mẹ đến đón hãy ôm lấy mẹ mà hôn và nói giúp chú “Cha đi vui xin mẹ đừng buồn”
Tìm hiểu bài.
3. Chú Mo-ri-xơn nói gì với con khi từ biệt?
4. Em có suy nghĩ gì về hành động của chú Mo-ri-xơn.
- Ngọn lửa Mo-ri-xơn đốt lên sẽ làm thức tỉnh mọi người, làm cho mọi người nhận ra sự thật về một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, tàn bạo ở Việt Nam, làm mọi người cùng nhau hợp sức ngăn chặn tội ác.
LUYỆN ĐỌC
DIỄN CẢM.
Tập đọc:
Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021
Ê - mi-li,con…
Ê-mi-li con ôi!
Trời sắp tối rồi…
Cha không bế con về được nữa !
Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa
Đêm nay mẹ đến tìm con
Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn
Cho cha nhé
Và con sẽ nói giùm với mẹ :
Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn !
Oa-sinh-tơn
Buổi hoàng hôn
Ôi những linh hồn
Còn, mất ?
Đã đến phút lòng ta sáng nhất !
Ta đốt thân ta
Cho ngọn lửa sáng loà
Sự thật.
LUYỆN ĐỌC
HỌC THUỘC LÒNG.
Tập đọc:
Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021
Ê - mi-li,con…
Ê-mi-li con ôi!
Trời ...........rồi
Cha không ........được nữa!
Khi đã sáng bùng lên .....
Đêm nay .......................
Con sẽ ................mà hôn
Cho cha nhé
Và ....................với mẹ:
Cha đi vui, ....................!
Oa-sinh-tơn
Buổi .................
Ôi những linh hồn
Còn, mất?
Đã đến phút .................!
Ta đốt .......................
Cho ngọn lửa ………
Sự thật.
Tập đọc:
Thứ tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021
Ê - mi-li,con…
- Bài thơ nói lên điều gì ?
* Nội dung : Ca ngợi hành động dũng cảm, cao thượng của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET