Bài:Những hạt thóc giống
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ MINH CHÂU
TIẾNG VIỆT
LỚP: 4A3
GVCN: Ngô Thị Thanh Huyền
-Đọc thuộc lòng 1 khổ thơ trong bài “ Tre Việt Nam” mà em thích.
Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam: giàu tình thương yêu,đoàn kết, ngay thẳng, chính trực.
-Nội dung bài này là gì?
KIỂM TRA BÀI CŨ
TẬP ĐỌC
Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021
Những hạt thóc giống
Đoạn 1: Từ đầu … đến bị trừng phạt.
Đoạn 2: Tiếp… đến nảy mầm được .
Đoạn 3: Tiếp … đến của ta .
Đoạn 4: Đoạn còn lại.
Bài chia thành ……đoạn.
4
Luyện đọc
- Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.//
nô nức luộc kĩ,
lo lắng dõng dạc
sững sờ
Đọc nối tiếp đoạn
* Giải nghĩa từ:
- Bệ hạ: từ gọi vua với ý tôn kính.
- Sững sờ: lặng người đi vì kinh ngạc, hoặc quá xúc động.
- Dõng dạc: nói (to, rõ ràng, dứt khoát).
- Hiền minh: có đức độ và sáng suốt.
TÌM HIỂU BÀI
1.Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi ?
Nhà vua chọn người trung thực để truyền ngôi.
2. Nhà vua làm cách nào để tìm được người trung thực ?
Vua phát cho mỗi người dân một thúng thóc đã luộc kĩ mang về gieo trồng và hẹn : ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không thu được thóc sẽ bị trừng phạt .
- Theo em, hạt thóc giống đó có nảy mầm được không? Vì sao?
Hạt thóc giống đó không thể nảy mầm được vì nó đã được luộc kĩ.
- Thóc luộc kĩ thì không thể nảy mầm được. Theo em, nhà vua có mưu kế gì trong việc này?
Vua muốn tìm xem ai là người trung thực, ai là người chỉ mong làm đẹp lòng vua, tham lam quyền chức
- Theo lệnh vua chú bé Chôm đã làm gì? Kết quả ra sao?
Chôm gieo trồng, em dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm.
- Đến kì phải nộp thóc cho vua, mọi người làm gì? Chôm làm gì?
- Mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp nhà vua. Chôm khác mọi người, Chôm không có thóc, lo lắng đến trước nhà vua, thành thật quỳ tâu: Tâu Bệ hạ! Con không làm sao cho thóc nẩy mầm được.
3. Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người?
Mọi người không dám trái lệnh vua, sợ bị trừng trị. Còn Chôm dũng cảm dám nói sự thật dù em có thể bị trừng phạt.
- Thái độ của mọi người như thế nào khi nghe lời nói thật của Chôm?
Mọi người sững sờ, ngạc nhiên, sợ hãi thay cho Chôm vì có thể Chôm sẽ nhận được sự trừng phạt.
- Nhà vua đã nói như thế nào?
Vua nói cho mọi người biết rằng: thóc giống đã luộc thì làm sao còn mọc được. Mọi người có thóc nộp thì không phải là hạt giống vua ban.
-Vua khen ngợi cậu bé Chôm những gì?
Vua khen ngợi cậu bé Chôm: Trung thực, dũng cảm.
- Cậu bé Chôm được hưởng những gì do tính thật thà, dũng cảm của mình?
Cậu được vua truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh.
4,Theo em vì sao người trung thực là người đáng quý?
- Người trung thực bao giờ cũng nói thật, bảo vệ cái tốt, cái đẹp, không vì lợi ích của mình mà nói dối, làm hỏng việc chung. Luôn được mọi người yêu mến và kính trọng.
Câu chuyện có ý nghĩa như thế nào?
Nội dung: Câu chuyện ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm nói lên sự thật và cậu được hưởng hạnh phúc.
LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢM
Chôm lo lắng đến trước vua, quỳ tâu:
-Tâu bệ hạ! Con không làm sao cho thóc nảy mầm được.
Mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Chôm. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống khôn. Không ai trả lời. Lúc ấy, nhà vua mới ôn tồn nói:
-Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi, lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta.
Chúc các con học tập thật tốt nhé!
nguon VI OLET