TẬP LÀM VĂN 4 TRANG 64 - TUẦN 6
Luyện tập
xây dựng
đoạn văn kể chuyện
Kiểm tra bài cũ
+ Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng
viết lùi vào 1 ô.
+ Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng.
+ Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể một sự việc trong chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
- Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu hiệu nào?
+ Chỗ mở đầu đoạn văn viết lùi vào một ô, hết một đoạn văn cần chấm xuống dòng.
- Khi viết 1 đoạn văn ta cần làm gì ?
Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Tập làm văn
Sách TV 4 trang 64
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
- Cốt truyện là một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.
Cốt truyện là gì?
Cốt truyện gồm những phần nào? Tác dụng của từng phần?
- Cốt truyện thường gồm 3 phần: ( Mở đầu, Diễn biến, Kết thúc)
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
Câu chuyện có mấy nhân vật? Đó là nhân vật nào?
Chàng tiều phu
Cụ già
Tiều phu là người đàn ông kiếm sống bằng nghề đốn củi trong rừng
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
Một chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp.
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng.
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc.
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt.
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu.
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
- Một chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
- Một cụ già hiện ra hứa sẽ vớt giúp.
- Lần thứ nhất cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng. Chàng tiều phu không nhận
- Lần thứ hai cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc. Chàng tiều phu cũng không nhận.
- Lần thứ ba cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt. Chàng tiều phu nhận ngay.
- Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu.
Ba lưỡi rìu
Ngày xưa có một chàng tiều phu sống bằng nghề đốn củi. Cả gia tài của anh chỉ là một chiếc rìu sắt. Một hôm chàng đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông. Chàng đang không biết làm cách nào vớt lên thì một ông cụ hiện lên hứa giúp chàng. Lần thứ nhất, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng vàng, nhưng chàng bảo không phải của mình. Lần thứ hai, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng bạc, nhưng chàng cũng không nhận. Lần thứ ba, cụ vớt lên một lưỡi rìu bằng sắt, anh sung sướng nhận ra lưỡi rìu của mình và cảm ơn cụ. Cụ già khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu.
Bài 1: Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu:
Truyện khuyên chúng ta hãy trung thực, thật thà trong cuộc sống sẽ được hưởng hạnh phúc.
Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
Ý nghĩa
Nội dung chính của câu chuyện Ba lưỡi rìu là gì?
Câu chuyện kể lại việc chàng trai được tiên ông thử thách tính thật thà, trung thực qua lưỡi rìu.
Bài 2. Phát triển ý nêu dưới mỗi tranh thành một đoạn văn kể chuyện
CHÚ Ý
Hình dung đầy đủ diễn biến trong
mỗi đoạn:
Các nhân vật làm gì?
Các nhân vật nói gì?
b) Miêu tả:
Ngoại hình của các nhân vật.
Lưỡi rìu vàng, rìu bạc, rìu sắt.
- Nhân vật làm gì?
- Nhân vật nói gì?
- Ngoại hình của các nhân vật thế nào?
- Lưỡi rìu vàng, rìu bạc hay rìu sắt?
Một chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông.
Chàng buồn bã nói: "Cả nhà ta chỉ trông vào lưỡi rìu này. Nay mất rìu thì sống thế nào đây!”
Chàng tiều phu nghèo, ở trần, quấn khăn mỏ rìu.
Lưỡi rìu sắt bóng loáng.
Câu hỏi
Trả lời
Gần khu rừng nọ, có một chàng tiều phu nghèo, gia sản ngoài một lưỡi rìu sắt chẳng có gì đáng giá. Sáng ấy, chàng vào rừng đốn củi. Vừa chặt được mấy nhát thì lưỡi rìu gãy cán, văng xuống sông. Chàng tiều phu buồn rầu, than: "Ta chỉ có mỗi lưỡi rìu để kiếm sống, nay rìu mất thì biết sống sao đây!"
Ví dụ phát triển ý nêu dưới tranh
số 1 thành một đoạn văn kể chuyện.
BA LƯỠI RÌU
Chàng tiều phu đang đốn củi thì lưỡi rìu bị văng xuống sông
“Cả gia tài nhà ta chỉ có lưỡi rìu này. Nay mất rìu không biết làm gì để sống đây?”
Chàng trai ở trần, đóng khố, người nhễ nhại mồ hôi.
Lưỡi rìu sắt, bóng loáng
Cụ già hiện lên
Cụ hứa vớt rìu giúp chàng trai. Chàng trai chắp tay cảm ơn
Cụ già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ.
Cụ già vớt dưới sông lên một lưỡi rìu, đưa cho chàng trai. Chàng ngồi trên bờ xua tay.
Cụ bảo: “Lưỡi rìu của con đây”. Chàng trai nói đây không phải lưỡi rìu của con”.
Chàng trai vẻ mặt thật thà
Lưỡi rìu vàng, sáng lóa
Cụ già vớt lên một lưỡi rìu thứ hai. Chàng trai vẫn xua tay.
Cụ hỏi: “Lưỡi rìu này của con chứ?” Chàng đáp: “Lưỡi rìu này cũng không phải của con.
Lưỡi rìu bạc, sáng lấp lánh
Cụ già vớt lên lưỡi rìu thứ ba. Chàng trai giơ hay tay lên trời.
Cụ hỏi: “Lưỡi rìu này của con không?” Chàng trai mừng rỡ: Đây mới đúng là rìu của con”.
Chàng trai vẻ mặt hớn hở
Lưỡi rìu sắt
Cụ già tặng chàng trai cả ba lưỡi rìu. Chàng chắp tay tạ ơn.
Cụ khen: “Con là người trung thực, thật thà. Ta tặng con cả ba lưỡi rìu.” Chàng trai mừng rỡ nói: Cháu cảm ơn cụ.”
Cụ già vẻ hài lòng. Chàng trai vẻ mặt vui sướng.
Thực hành phát triển ý, xây dựng đoạn văn kể chuyện
Nh?n xĩt
Về nhà viết lại câu chuyện “Ba lưỡi rìu” vào vở bài tập.
Chuẩn bị bài tiếp theo: “Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện”.
DẶN DÒ
nguon VI OLET