MÔN: TẬP LÀM VĂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LỘC
KHỞI ĐỘNG
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN
1. Đọc cốt truyện sau:
Vào nghề
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục: “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.
Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.
Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.
Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.
Theo Tiếng Việt 3, 1985

Vào nghề
Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc. Em thích nhất tiết mục: “Cô gái phi ngựa, đánh đàn” và mơ ước thành diễn viên biểu diễn tiết mục ấy.
Em xin vào học nghề tại rạp xiếc. Ông giám đốc rạp xiếc giao cho em việc quét dọn chuồng ngựa. Em ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.
Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn trong suốt thời gian học.
Về sau, Va-li-a trở thành một diễn viên như em hằng mong ước.
Theo Tiếng Việt 3, 1985

Có mấy sự việc chính trong cốt truyện “Vào nghề”?
Cốt truyện “Vào nghề” được chia làm mấy đoạn?
Sự việc chính 1 trong cốt truyện “Vào nghề” là gì?- Sự việc chính 1: Va-li-a mơ ước trở thành diễn viên xiếc biểu diễn tiết mục múa phi ngựa, đánh đàn.
- Sự việc chính 2: Va-li-a xin học nghề ở rạp xiếc và được giao việc quét dọn chuồng ngựa.
- Sự việc chính 3: Va-li-a đã giữ chuồng ngựa sạch sẽ và làm quen với chú ngựa diễn.
- Sự việc chính 4: Sau này, Va-li-a trở thành diễn viên giỏi như em hằng mong ước.
Bài 2: Bạn Hà viết thử cả bốn đoạn của câu chuyện trên, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn hoàn chỉnh một trong các đoạn ấy.
a) Đoạn 1:
Mở đầu: …
Diễn biến: …
Kết thúc: Từ đó, lúc nào trong trí óc non nớt của Va-li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô – phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.
b) Đoạn 2:
- Mở đầu: Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề.
Diễn biến: …
Kết thúc: Bác giám đốc gật đầu cười, bảo em: “Công việc của diễn viên phi ngựa, đánh đàn bắt đầu như thế đấy, cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải xây từ mặt đất lên.
c) Đoạn 3:
- Mở đầu: …
Diễn biến: Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nãn chí. Nhưng cứ nhớ đến hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, em lại thấy phấn chấn lên.
Kết thúc: …
d) Đoạn 4:
- Mở đầu: …
Diễn biến: Cứ mỗi lần Va-li-a bước ra sàn diễn, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đứng trên lưng ngựa, tay ôm cây đàn vĩ cầm. Rồi tiếng đàn cất lên. Vẻ thán phục lộ rõ trên gương mặt từng khán giả.
Kết thúc: …
?Đoạn 1 yêu cầu chúng ta điều gì?
-Hoàn chỉnh phần mở đầu, diễn biến
? Đoạn 2 cần bổ sung phần nào ?
- C?n b? sung ph?n di?n bi?n
? Đoạn 3, 4 đã hoàn thành cho chúng ta phần nào ?
Đoạn 3, 4 đã hoàn chỉnh phần diễn biến; yêu cầu
chúng ta hoàn chỉnh nốt phần mở đầu và phần kết thúc
Để hoàn thành được các đoạn , chúng ta cần chú ý đọc kĩ cốt truyện của từng đoạn đó.
Bài 2: Bạn Hà viết thử cả bốn đoạn của câu chuyện trên, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn hoàn chỉnh một trong các đoạn ấy.
a) Đoạn 1:
Mở đầu: …
Diễn biến: …
Kết thúc: Từ đó, lúc nào trong trí óc non nớt của Va-li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô – phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.
b) Đoạn 2:
- Mở đầu: Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề.
Diễn biến: …
Kết thúc: Bác giám đốc gật đầu cười, bảo em: “Công việc của diễn viên phi ngựa, đánh đàn bắt đầu như thế đấy, cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải xây từ mặt đất lên.
c) Đoạn 3:
- Mở đầu: …
Diễn biến: Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nãn chí. Nhưng cứ nhớ đến hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, em lại thấy phấn chấn lên.
Kết thúc: …
d) Đoạn 4:
- Mở đầu: …
Diễn biến: Cứ mỗi lần Va-li-a bước ra sàn diễn, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đứng trên lưng ngựa, tay ôm cây đàn vĩ cầm. Rồi tiếng đàn cất lên. Vẻ thán phục lộ rõ trên gương mặt từng khán giả.
Kết thúc: …
a) Đoạn 1:
Mở đầu: …
Diễn biến: …


Kết thúc: Từ đó, lúc nào trong trí óc non nớt của Va-li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô – phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.
b) Đoạn 2:
- Mở đầu: Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề.
Diễn biến: …
Kết thúc: Bác giám đốc gật đầu cười, bảo em: “Công việc của diễn viên phi ngựa, đánh đàn bắt đầu như thế đấy, cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải xây từ mặt đất lên.
c) Đoạn 3:
- Mở đầu: …
Diễn biến: Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nãn chí. Nhưng cứ nhớ đến hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, em lại thấy phấn chấn lên.
Kết thúc: …
d) Đoạn 4:
- Mở đầu: …
Diễn biến: Cứ mỗi lần Va-li-a bước ra sàn diễn, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đứng trên lưng ngựa, tay ôm cây đàn vĩ cầm. Rồi tiếng đàn cất lên. Vẻ thán phục lộ rõ trên gương mặt từng khán giả.
Kết thúc: …
Một hôm, cô bé Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc.
Chương trình xiếc hôm ấy có nhiều tiết mục hay, nhưng Va-li-a thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn”. Cô gái thật dũng cảm làm sao! Cô cưỡi lên lưng ngựa mà không nắm dây cương. Một tay ôm cây đàn, tay kia gãy lên những âm thanh rộn rã.
Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3, 4
Đoạn 1:
- Mở đầu
- Diễn biến


- Kết thúc
Đoạn 2:
- Mở đầu

- Diễn biến


- Kết thúc
Đoạn 3:
- Mở đầu
- Diễn biến

- Kết thúc
Đoạn 4:
- Mở đầu
- Diễn biến


- Kết thúc
Một hôm, cô bé Va-li-a được bố mẹ cho đi xem xiếc.
Chương trình xiếc hôm ấy có nhiều tiết mục hay, nhưng Va-li-a thích nhất tiết mục “Cô gái phi ngựa, đánh đàn”. Cô gái thật dũng cảm làm sao! Cô cưỡi lên lưng ngựa mà không nắm dây cương. Một tay ôm đàn, tay kia gãy lên những âm thanh rộn rã.
Từ đó, lúc nào trong trí óc non nớt của Va-li-a cũng hiện lên hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, đánh đàn. Em mơ ước một ngày nào đó cũng được như cô- phi ngựa và chơi những bản nhạc rộn rã.

Rồi một hôm, rạp xiếc thông báo cần tuyển diễn viên. Va-li-a xin bố mẹ cho ghi tên học nghề.
Ngày đầu tiên vào nghề, ông chủ dẫn em đến chuồng ngựa. Ông chỉ vào một con ngựa bạch tuyệt đẹp và bảo: “Công việc của cháu là chăm sóc chú ngựa này và quét dọn chuồng ngựa sạch sẽ”. Va-li-a ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lời.
Bác giám đốc gật đầu cười, bảo em: “Công việc của diễn viên phi ngựa, đánh đàn bắt đầu như thế đấy, cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải xây từ mặt đất lên.

Kể từ hôm nọ, Va-li-a làm việc trong chuồng ngựa.
Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nãn chí. Nhưng cứ nhớ đến hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, em lại thấy phấn chấn lên.
Cuối cùng, em quen việc và làm quen với chú ngựa trong suốt thời gian học.

Và rồi,Va-li-a trở thành một diễn viên.
Cứ mỗi lần Va-li-a bước ra sàn diễn, những tràng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Chỉ trong nháy mắt, cô đã đứng trên lưng ngựa, tay ôm cây đàn vĩ cầm. Rồi tiếng đàn cất lên. Vẻ thán phục lộ rõ trên gương mặt từng khán giả.
Va-li-a kết thúc tiết mục của mình với gương mặt rạng rỡ, hạnh phúc. Thế là ước mơ của Va-li-a đã trở thành sự thật.
Nêu ý nghĩ câu chuyện bạn vừa kể?
- Khuyên chúng ta cố gắng thực hiện tốt công việc để đạt được ước mơ.
-Chuẩn bị trưuớc bài sau:
Luyện tập phát triển câu chuyện.
nguon VI OLET