TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẠNH
TẬP ĐỌC - LỚP 3/2
BÀI TẬP LÀM VĂN
GIÁO VIÊN: TRƯƠNG THỊ MINH TÌNH
Hoạt động kết nối
* Đọc nối tiếp bài: Cuộc họp của chữ viết.
Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng?
Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021
Luyện từ và câu
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc – Kể chuyện
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc – Kể chuyện
Luyện đọc câu, đoạn
www.themegallery.com
- Khăn mùi soa: Loại khăn mỏng bỏ túi để lau mặt,lau tay.
Luyện đọc
- Viết lia lịa: Viết rất nhanh và liên tục.
- Ngắn ngủn: Rất ngắn(có ý chê).
-“ Nhưng/ chẳng lẽ nộp một bài văn ngắn ngủn như thế này?// Tôi nhìn xung quanh,/ mọi người vẫn viết.// Lạ thật, //các bạn viết gì mà nhiều thế?//
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
* Đọc đúng:
- Liu-xi-a, Cô- li-a, loay hoay, khăn mùi soa, giặt bít tất, ngắn ngủn, sơ-mi, tròn xoe.
* Ngắt câu:
* Giải nghĩa từ:
www.themegallery.com
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
ĐỌC NHÓM
THI ĐỌC
Tìm hiểu bài:
+ Cô giáo ra cho lớp bài văn thế nào?
-Em đã làm gì để giúp mẹ?
+ Vì sao Cô-li-a lại thấy khó viết bài văn?
- Vì thỉnh thoảng Cô-li-a mới làm một vài việc lặt vặt.
- Vì ở nhà mẹ thường làm mọi công việc để dành thời gian cho bạn.
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
+Thấy các bạn viết nhiều, Cô-li-a đã làm cách gì để viết bài văn dài ra?
- Cô-li-a nhớ lại những việc thỉnh thoảng mới làm và kể ra những việc mình chưa bao giờ làm như giặt áo lót, áo sơ-mi và quần lót, Cô-li-a viết một điều có thể trước đây em chưa nghĩ đến: “Muốn giúp mẹ nhiều việc để mẹ đỡ vất vả hơn”
+Vì sao khi mẹ bảo Cô-li-a đi giặt quần áo, lúc đầu bạn lại ngạc nhiên?
Tìm hiểu bài:
-Vì chưa bao giờ Cô-li-a phải giặt quầnáo, đây là lần đầu,
mẹ bảo làm việc này.
+Vì sao sau đó, Cô-li-a làm theo lời mẹ?
-Vì bạn nhớ ra đó là những điều mình đã nói trong bài tập làm văn.
+Bài đọc giúp em hiểu ra điều gì?
*Lời nói của học sinhphải đi đôi với việc làm,đã nói thì phải cố làm cho được điều muốn nói.
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện

+ Bài đọc giúp em hiểu ra điều gì?
*
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
Nội dung
Lời nói của học sinhphải đi đôi với việc
làm, đã nói thì phải cố làm cho được
điều muốn nói.
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
LUYỆN ĐỌC LẠI
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
- “ Nhưng chẳng lẽ nộp một bài văn ngắn ngủn như thế này? Tôi nhìn xung quanh, mọi người vẫn viết. Lạ thật, các bạn viết gì mà nhiều thế?
www.themegallery.com
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
KỂ CHUYỆN
www.themegallery.com
Sắp xếp lại các tranh sau theo đúng thứ tự trong câu chuyện: Bài tập làm văn.
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
www.themegallery.com
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
* Thứ tự các tranh đúng là:
www.themegallery.com
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
* Đoạn 1: Cô giáo ra đề tập làm văn ở lớp: Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Cô- li- a loay haoy một lúc rồi bạn bắt đầu viết:
- Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa, Đôi khi em giặt khăn mùi soa.
www.themegallery.com
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
* Đoạn 2: Ở nhà của Cô-li-a mọi việc thường là do mẹ cậu làm hết. Thỉnh thoảng mẹ bận định nhờ cậu làm giúp, nhưng thấy cậu đang học mẹ lại thôi. Cậu nhìn sang các bạn thấy các bạn cậu đang viết lia lịa, cậu bỗng cố nghĩ và viết thêm: “ Em còn giặt bít tất”.
www.themegallery.com
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
* Đoạn 3:
Thấy bài văn ngắn quá, mọi người vẫn viết. Cậu cố nghĩ ra và viết tiếp: “ Em giặt cả áo lót,áo sơ mi và quần”. Cuối cùng cậu ta kết thúc bài văn: “ Em muốn giúp mẹ nhiều việc hơn để mẹ đỡ vất vả”.
www.themegallery.com
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
* Đoạn 4: Một sáng chủ nhật, mẹ cậu bảo:
- Hôm nay, con giặt áo sơmi và quần áo lót đi nhé.
Cậu tròn xoe mắt nhưng rồi cậu vui vẻ đi làm vì đó là việc làm cậu đã nói trong bài tập làm văn.
www.themegallery.com
Bài tập làm văn
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021
Tập đọc - Kể chuyện
THI KỂ CHUYỆN
THEO ĐỘI
www.themegallery.com
CHÀO CÁC EM !
nguon VI OLET