TRƯỜNG TIỂU HỌC KÊNH GIANG
Môn: Luyện từ và câu
Giáo viên: Lê Thị Liên
Kiểm tra bài cũ:
1/ Danh từ là gì? Cho ví dụ
2/ Tìm các danh từ trong câu ca dao sau:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
1/ Nhận xét
Luyện từ và câu

Danh từ chung, danh từ riêng
2/ Luyện tập
Luyện từ và câu
Danh từ chung và danh từ riêng
1/ Nhận xét
Câu 1. Tìm các từ có nghĩa như sau:
Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó có thuyền bè đi lại được.
b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.
c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.
d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê của nước ta.

sông
Cửu Long
vua
Lê Lợi
Luyện từ và câu:
Danh từ chung và danh từ riêng

1/ Nhận xét
Câu 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào?
So sánh a với b.
So sánh c với d


a) sông: Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
b) Cửu Long: Tên riêng của một dòng sông có chín nhánh ở đồng bằng sông Cửu Long.
c) vua: Tên chung chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến.
d) Lê Lợi: Tên riêng của vị vua mở đầu nhà Hậu Lê.
sông, vua: danh từ chung.
- Cửu Long, Lê Lợi: danh từ riêng
Luyện từ và câu:
Danh từ chung và danh từ riêng

1/ Nhận xét
Câu 3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau?
So sánh a với b.
So sánh c với d


Luyện từ và câu:
Danh từ chung và danh từ riêng

Ghi nhớ:
Danh từ chung là tên của một loại sự vật.
Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.
Luyện từ và câu
Danh từ chung và danh từ riêng
Luyện từ và câu
Danh từ chung và danh từ riêng
1/ Nhận xét
2/ Luyện tập:
Bài 1: Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau:
Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.
Theo Hoài Thanh và Thanh Tịnh
Danh từ chung: núi, trái, dòng, sông, dãy, núi, mặt, sông, ánh, nắng, đường, phải, dãy, núi, trước, mặt, giữa, dãy, núi, nhà.
Danh từ riêng: Chung, Lam, Thiên Nhẫn, Trác, Đại Huệ, Bác Hồ.
Luyện từ và câu
Danh từ chung và danh từ riêng
Trò chơi: “Tiếp sức”
Bài 2: Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng? Vì sao?
Ghi nhớ:
Danh từ chung là tên của một loại sự vật.
Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.
Luyện từ và câu
Danh từ chung và danh từ riêng
%
Tiết học đến đây là hết rồi!
Kính chúc các thầy, cô giáo mạnh khỏe
Chúc các em học tốt!